Logo školy
Školní družina - informace k úplatě, přihláškám, zájmu, výletu

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Informace k úplatě, přihláškám, zájmu, výletu

 • ÚPLATA ZA ŠD:

S ohledem na nařízení Bezpečnostní rady státu o přerušení výuky bych vás ráda informovala o úplatě za školní družinu.

 • Platby prozatím zůstávají na účtu školy do doby, než se děti navrátí zpět do školy.
 • O způsobu platby úplaty za ŠD budete informováni do 25. 5. 2020.
 • PŘIHLÁŠKA ŠD:
 • Děti, které budou přijaty ve školním roce 2020/2021 do PT a 1. tříd, vyplní přihlášku ŠD při vyzvednutí přijetí dítěte do školy (25. a 26. 5. 2020 od 8.00 do 14.00 hod)
 • Prosím rodiče budoucích 2. tříd (nynější 1. třída) o vyplnění přihlášky ŠD pro školní rok 2020/2021 do 31. 5. 2020. Na přihlášky po tomto datu nemusí být brán zřetel. Přihlášku najdete na webu školy. Vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky školy (vlevo před vchodem školy). V zádveří školy budou od 25. 5. 2020 nachystány tiskopisy Přihláška do ŠD pro případ nemožnosti si přihlášku vytisknout.
 • ZÁJEM O ŠD:
 • Prosím rodiče budoucích 3. tříd (nynější 2. třída) o vyplnění zájmu o ŠD pro školní rok 2020/2021 do 31. 5. 2020. Na zájmy odevzdané po tomto datu nemusí být brán zřetel. Zájem o ŠD najdete na webu školy. Vyplněný zájem vhoďte do schránky školy (vlevo před vchodem školy). V zádveří školy budou od 25. 5. 2020 nachystány tiskopisy Zájem o ŠD pro případ nemožnosti si zájem vytisknout.
 • U žáků budoucích 3. tříd není možné vyplnit přihlášku z důvodu přijímání dětí na základě kritérií ŠD. O přijetí dítěte z třetích tříd do školní družiny jsou zákonní zástupci vyrozuměni nejpozději do 4. září 2020.
 • Zájem u budoucích 4. a 5. tříd bude zjišťován v měsíci září – dle kapacity ŠD.
 • Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021 najdete na webových stránkách školy.
 • VÝLET ČAPÍ HNÍZDO:
 • Částka 390 Kč za neuskutečněný dubnový výlet bude vrácena rodičům přihlášených dětí v plné výši. O termínu budete informováni v notýsku ŠD vašeho dítěte, na nástěnce ŠD v šatně školy a na webu školy.

Za školní družinu
Dana Bábelová – vedoucí vychovatelkaOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7