Logo školy
Archiv akcí školní družiny 2015/2016

<< Zpět na stránku školní družiny


Archiv akcí školní družiny za rok 2015/2016

(z důvodu přechodu k novému poskytovateli fotogalerií jsou prozatím odkazy na fotografie nefunkční)


9.6. – 10.6.2016 - AKCE ŠD: PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA, NOČNÍ STEZKA ODVAHY

Po roce snažení a vynaloženého úsilí byly děti odměněny za umístění v celoroční soutěži přespáním ve školní družině z 9.6. na 10.6.2016. Začali jsme pyžamovou diskotékou, pokračovali v rytmu hudby aerobikem a zahráli „židličkovanou“. Po setmění vyrazily děti na stezku odvahy, která je vedla školou za přítomnosti Ducha školy. Všechny děti ji zvládly na výbornou, osvícené symboly si zapamatovaly a úkol splnily. Po přečtení pohádky nezbývalo, než se uložit k odpočinku a těšit se na sladkou snídani.

Doufáme, že si děti přespání v ŠD opravdu užily. Podívejte se do galerie…

Za paní vychovatelky se loučí se školním rokem 2015/2016 Dagmar Vavřiníková

FOTO: PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA, NOČNÍ STEZKA ODVAHY


3.6.2016 - AKCE ŠD: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

V pátek 3. 6. 2016 jsme pro děti přichystali k Mezinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne nazvané Z pohádky do pohádky. Děti byly rozděleny do skupinek, ve kterých odpovídaly na otázky ze známých pohádek. Nejzajímavější pro děti z každého oddělení bylo hledání ukrytého pokladu. Za pomoci zašifrovaných úkolů všichni našli svůj poklad. I když kvůli nepřízni počasí proběhla soutěž ve školní tělocvičně a nikoliv na hřišti, všem se pohádkové odpoledne velmi líbilo.

Dětem vřelé díky za trpělivost a nadšení, paní vychovatelkám za různorodost v šifrování.

Za všechny vychovatelky K. Miškeiová

FOTO: Z POHÁDKY DO POHÁDKY


16.5.2016 – 1., 2., 3., 4. a 6. oddělení ŠD: LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

Školní družina dne 16.5.2016 navštívila interaktivní ekologickou výstavu s autentickými preparáty lesních zvířat. Poznávali jsme zvířátka, jejich stopy, stromy, šišky, hráli jsme pexeso a vyplňovali pracovní list Lesního království. Děti si ve skupinkách vedly úžasně a dozvěděly se spoustu nových informací. Pracovní listy jsme si vyhodnotili následující den ve svých odděleních. Děti byly za svou snahu po zásluze odměněny.

S přáním hezkých dnů D. Vavřiníková

FOTO: LESNÍ KRÁLOVSTVÍ


27.4.2016 - 2., 3., 6. a 7. oddělení ŠD: VÝSTAVA 3D PUZZLE

Dne 27. 4. jsme s dětmi navštívili výstavu 3D puzzlí v Obchodním centru Letňany. Viděli jsme významné stavby z celého světa na třech výstavních místech. Děti nejvíce zaujala Eiffelova věž, Velká čínská zeď, Opera v Sydney, budova Empire State Building a Socha Svobody. Dětem se výstava moc líbila a těšíme se na další zážitky.

Za paní vychovatelky ŠD Kateřina Miškeiová

FOTO: VÝSTAVA 3D PUZZLE


26.4.2016 – Akce ŠD: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „HURVÍNKOVO PŘÁNÍ“

Dne 26. 4. navštívila školní družina se 110 dětmi ze všech oddělení divadelní představení „Hurvínkovo přání“. Už cesta MHD byla pro děti zajímavá, kdy jely i po nejdelších jezdících schodech ve stanici metra Hradčanská. Ukázněně jsme přišli do divadla, kde kromě veselého a poutavého představení děti mohly také v klidu posvačit a prohlédnout si výstavu loutek.

Je náročné takové hromadné výlety zorganizovat, ale radost a nadšení dětí jsou nám pak velkou odměnou.

Vychovatelky ŠD

FOTO: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „HURVÍNKOVO PŘÁNÍ“


19.4.2016 – Akce ŠD: DEN ZEMĚ

Den Země se slaví dne 22. 4. 2016, ale ŠD Fryčovická jej oslavila již dne 19. 4. 2016 tradičním skládáním obrázku z PET víček v atriu školy. Bylo úžasné sledovat mravenčí práci a pilný přístup přítomných dětí pod vedením paní vychovatelek. Záhy se začal vynořovat pod dětskýma rukama navržený obraz…slovy nelze vyjádřit, podívejte se do fotogalerie. Všechny děti byly po zásluze odměněny.

Za paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

FOTO: DEN ZEMĚ


11.4. a 15.4.2016 – Akce ŠD: ZÁBAVNĚ – NAUČNÝ PROGRAM „BEZPEČNÝ PES“

Ve výše uvedené dny se v tělocvičně ZŠ a MŠ Fryčovická účastnily přihlášené děti z celé družiny zábavně naučného programu „Bezpečný pes“ pořádaného Kynologickým servisem a hrazeného z příspěvku SRPŠ. V první části programu se děti seznámily s fyziologií, morfologií, etologií a obecnou kynologií pejsků. Děti porozuměly řeči psího těla, mimice a naučily se rozpoznat varovné signály při kontaktu se psy. Osvojily si techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku. Zároveň se naučily, jak takovému útoku předejít. Děti měly možnost shlédnout ukázky psích sportů – dog-dancing, agility, obecná kynologie. Velké poděkování náleží paní Kateřině Cirkovské a panu Ctiradu Cirkovskému.

S přáním hezkého dne Dagmar Vavřiníková

FOTO: ZÁBAVNĚ – NAUČNÝ PROGRAM „BEZPEČNÝ PES“


13.4.2016 – Akce ŠD: LESOPARK - DEN ZEMĚ

Dne 13.4. 2016 navštívila školní družina, odd. 1, 2, 6 a 7, akci „Den Země“ v lesoparku Letňany.

Městská část Praha 18 a Lesy hl. m. Prahy připravili krásná stanoviště, kde se děti seznámily např. s ochočeným netopýrem, včelím rojem, kůrovcem nebo prací lesníků a ochranou lesa.

Počasí se nám vydařilo a děti byly nadšené z lesoparku i odborného výkladu.

Vychovatelky ŠD

FOTO: LESOPARK - DEN ZEMĚ


22.3.2016 – Akce ŠD: SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍ DEKORACI – KRASLICE NA STUZE

Přáli jsme si ve školní družině velikonoční strom a naše přání se prostřednictvím dětí a Vás rodičů splnilo. Do soutěže se přihlásilo 70 dětí navštěvujících ŠD. Originalita a kreativita zdobených kraslic nás mile překvapila. DĚKUJEME tímto rodičům za nepřeberné množství nádherných námětů pro práci s dětmi. Po shlédnutí fotografií nám jistě dáte za pravdu, že jsme nemohli vybrat jediného vítěze, neboť vítězové byly všechny soutěžící děti a po zásluze byly odměněny. Požádala jsem malé tvůrce o zanechání jejich kraslic pro výzdobu do příštích let. Sníme totiž o skutečném velikonočním stromě a sny se nemusí plnit jen o Vánocích…

S přáním krásných jarních dní paní vychovatelky

FOTO: SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍ DEKORACI – KRASLICE NA STUZE


18.3.2016 – Akce ŠD: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ

Velikonoce ve školní družině vnímáme hlavně jako svátky jara s jejich tradičními symboly, jako je beránek, pomlázka, kuřátko, vajíčko a taky zajíček. Na malého „zajdu“ si děti zahrály dne 18. 3. na sportovním hřišti u základní školy. Velikonoční svátky ťukající na dveře oslavily paní vychovatelky s dětmi soutěžním odpolednem. Děti skákaly v pytlích, zdolávaly překážkovou dráhu, házely vajíčka v podobě tenisových míčků do košíků a věneček na cíl. K dobré náladě nepřispělo jen překrásné, téměř jarní počasí, ale především nadšení, zápal a dětská touha užít si krásný den. Nebylo poražených, bylo spoustu odměněných… Snad bude čokoládová odměna darovaná všem soutěžícím dětem první v řadě blížících se sladkých pochoutek od velikonočního zajíčka.

Překrásné Velikonoce přejí paní vychovatelky

FOTO: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ


16 3.2016 – Akce ŠD: ZOO PRAHA

Dne 16.3.2016 navštívila školní družina Zoologickou zahradu hl. m. Prahy. K výletu hrazeného školní družinou se přihlásilo 65 dětí z 3., 2., 1. tříd a přípravné třídy. Snažili jsme se shlédnout co nejvíce zvířátek. Počasí nám celkem přálo, všem se v ZOO velice líbilo. Děti nejvíce obdivovaly slony, žirafy, gorily, gepardy, pávy… Na závěr jsme se všichni dobře nasvačili a sklouzli se u ledních medvědů. Plni zážitků jsme vyrazili zpět domů.

Paní vychovatelky Kratochvílová, Púčková a Bábelová

FOTO: ZOO PRAHA


15.02.2016 – Akce ŠD: MAŠKARNÍ KARNEVAL

„Tydli fidli bumtarata, otevřete kmotře vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej…“ básničkou od pana Jiřího Žáčka jsme začali ve školní družině masopustní veselí v pondělí 15. 2. 2016. Všechna oddělení ŠD prošla dlouhým průvodem školou i jídelnou, recitovali jsme básničku v doprovodu různých hudebních nástrojů a nabízeli jsme domácí koláče a moučníky paní učitelkám, kuchařkám a všem dobrým lidem – děkujeme za jejich podporu při masopustním průvodu. Děti v překrásných maskách a některé téměř k nepoznání měly možnost se v tělocvičně za tónů hudby předvést v tanečních kreacích. Jejich kamarádi společně s paní vychovatelkami hodnotili nejkrásnější dívčí a chlapeckou masku z každého oddělení. Stihli jsme diskotéku i zatančit si masopustní tanec s tenisovým míčkem. Všechny masky byly za své snažení a kreativitu po zásluze odměněny.

Děkujeme dětem a rodičům za jejich nápaditost a originalitu. Osobně děkuji paní vychovatelkám za pekařské nadání, díky němuž jsme při svačince obdarovali moučníkem všechny děti. Velké díky panu Rybkovi za mixování hudby a pomoc při ozvučení celé akce.

Již nyní se těšíme na maškarní karneval 2017 – paní vychovatelky ŠD

FOTO: MAŠKARNÍ KARNEVAL


27.1.2016 – Společná akce ŠD: PĚVECKÁ A TANEČNÍ SOUTĚŽ

Cítili jsme, že po divadelním představení Hrajeme si s pohádkou máme výbornou pěveckou a velmi dobrou taneční průpravu. Proto jsme s nadšením očekávali zájem našich dětí o účast v soutěži školní družiny. Děti nás nezklamaly. Hojná účast nadaných zpěváčků a tanečníků zajistila strhující zážitky. Děti byly perfektně připraveny – krásné písně a propracované choreografie. Zpívaly a tančily s opravdovým nadšením a chutí. Porota složená ze zástupců jednotlivých oddělení byla spravedlivá a neovlivnitelná. Všechny děti byly za svou píli odměněny. Moc děkujeme za účast a Vaši podporu.

Na další soutěže se těší paní vychovatelky ŠD

FOTO: PĚVECKÁ A TANEČNÍ SOUTĚŽ


18.1.2016 – Společná akce ŠD: DIVADLO SLUNEČNICE - HRAJEME SI S POHÁDKOU

Očekávané Divadlo Slunečnice k nám dorazilo dne 18.1.2016 s hudebním představením Hrajeme si s pohádkou. Vystoupením nás písní a slovem provedli princ a princezna. Děti si zazpívaly písničky z pohádek Šíleně smutná princezna, Pyšná princezna, Princové jsou na draka, Tři veteráni a filmů Saxána, Discopříběh… Se zájmem jsme pozorovali proměnu šíleně smutné princezny v krásnou a milou princeznu, rozverného prince a navštívila nás i Saxána.

S přáním hezkých dnů vych. Vavřiníková

FOTO: HRAJEME SI S POHÁDKOU


7.1.2016 - 1. oddělení ŠD: BESEDA O ŽIVOTĚ INDIÁNŮ

Dne 7.1.2016 uvítalo 1. oddělení ŠD paní prof. Vilímkovou z nadace INKA (www.INKAPERU.cz), která k nám přišla povyprávět o životě indiánů v Peru. Na interaktivní tabuli promítala dětem fotografie ze svých cest. Naučila nás, jak zaplašit pumu a dětem zapůjčila indiánské oblečení.

Na další akci s dětmi se těší vych. Čadová

FOTO: BESEDA O ŽIVOTĚ INDIÁNŮ


21.12.2015 – 1., 2. a 7. oddělení ŠD: FARMA MĚŠICE

Dne 21. 12. 2015 jela 1., 2. a 7. oddělení školní družiny obdarovat zvířátka na farmu Měšice. Počasí nám nepřálo, ale o to více dobrodružnou cestu děti zažily a vše s úsměvem zvládly. Na farmě jsme mohli nakrmit koníky, kozy, lamy, prasátka a jiná zvířátka.

Za spokojené děti i paní vychovatelky vych. Petra Čadová

FOTO: FARMA MĚŠICE


18.12.2015 - Společná akce ŠD: Vánoční besídky

Ve všech odděleních školní družiny proběhly dne 18. 12. 2015 vánoční besídky. U nazdobených vánočních stromečků si děti s paní vychovatelkami vyprávěly o vánočních zvycích, tradicích a obyčejích. Připomínaly si vánoční symboly – betlém, strom, jmelí, zvířata, dárky… Rozkrajovala se jablíčka, pouštěly lodičky a v některých odděleních probíhala vánoční tombola. Děti byly obdarovány Ježíškem a pod stromečkem našly spoustu společenských her do svých oddělení. Děkujeme všem rodičům za skvělou ochutnávku vánočního cukroví, významně přispěla k pohoštění připravenému vychovatelkami pro děti.

Přejeme pohodové, klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a lásky Vám i dětem.

Za paní vychovatelky ŠD Dagmar Vavřiníková

FOTO - Společná akce ŠD: Vánoční besídky


17.12.2015 - Společná akce ŠD: Vánoční dílnička s rodiči

Paní vychovatelky navázaly na tradici školní družiny a dne 17. 12. připravily pro rodiče a jejich děti vánoční dílničku. Vyrábělo se prostírání s vánoční tématikou a podložky pod sklenice, prostříhávaly se vločky z papíru. V atmosféře vánoční pohody a koled šla práce hezky od ruky. Děti byly šikovné a rodiče trpěliví, což jsme především ocenily v okamžiku chvilkové poruchy laminovacího přístroje. Nakonec se podařilo všechny výrobky úspěšně zalaminovat. Děti si odnášely nádherné a zároveň praktické vánoční dekorace.

Děkujeme všem rodičům a dětem za skvělou práci a přístup.

Paní vychovatelky ŠD

FOTO - Společná akce ŠD: Vánoční dílnička s rodiči


14.12.2015 - 3. oddělení ŠD: KULTURNÍ CENTRUM CHABERSKÝ DVŮR

Děti z 3. oddělení ŠD navštívily Kulturní centrum Chaberský dvůr, kde probíhá výstava a prodej předmětů zhotovených v terapeutických dílnách Psychiatrické nemocnice Bohnice a zároveň výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily Haldové. Výstava betlémů byla obohacena o betlémy z Číny, Mexika, Uruguaye a Německa. Děti si prohlížely betlémy vyrobené z různých materiálů - dřeva, papíru, skla, keramiky, o nejrůznějších velikostech a tvarech. Nadchl je betlém instalovaný v kokosovém ořechu a vyřezaná čertovská rodinka z lipového dřeva. Na závěr jsme zakoupili hrníček z terapeutické dílny. Tento finanční příspěvek bude nemocnicí použit na nákup nového materiálu.
Na další akci s dětmi se těší vych. Vavřiníková.

FOTO - 3. oddělení ŠD: KULTURNÍ CENTRUM CHABERSKÝ DVŮR


10.12.2015 - Společná akce ŠD, 2. třídy: ČECHOVA STODOLA

Dne 10. 12. jsme se školní družinou podnikli výlet. Cílem byla Čechova stodola o Vánocích, která se nachází v Bukové u Příbramě. Na výlet jeli žáci druhých ročníků s paní vych. Bábelovou a Miškeiovou. Ve stodole na nás čekalo zajímavé povídání o pekle a nebi, spojené s krásnou autentickou výzdobou. Také jsme měli možnost si vyrobit výrobek a zakoupit mnoho pěkných suvenýrů. Stodola nás zaujala nejen svojí vánoční výzdobou, ale také domácími zvířátky, která na nás pokukovala ze svých ohrad.

Na další akci s dětmi se těší paní vychovatelky.

FOTO - Společná akce ŠD, 2. třídy: ČECHOVA STODOLA


9.12.2015 – Společná akce ŠD, 1. třídy a PT: VÁNOCE NA STATKU – TŘEBÍZ

Již v autobusu si děti pomocí delegáta připomněly významné české tradice, zvyky a obyčeje prostřednictvím připraveného kvízu. Dětem bylo vysvětleno, že v dřívějších dobách se hlavně na venkově lidé při setkávání zdravili pozdravem „Pozdrav pán Bůh“ a při loučení „S pánem Bohem“. Těmito pozdravy jsme se všichni na statku zdravili.

Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi byl vánočně vyzdoben a celé hospodářství se připravovalo na Štědrý den. Přivítal nás hospodář a pozval nás do síně a šenkovny, kde nám panímáma vyprávěla, jak lidé dříve slavili advent. Ukázala nám, jak peče vánočky a všem dětem dala ochutnat. Velkým překvapením byla pro děti tajemná Lucie, která přišla panímámě zkontrolovat uklizené obydlí. Lucie připomněla dětem některé svátky a předvedla jim zvyky, které tradičně doprovází adventní období, a především Štědrý den.

Ve chlévě jsme vyslechli pověst o narození Ježíška. Čeledín a děvečka pomohli dětem vyrobit ve špýcharu malé vánoční dárečky. U vejminkářky si děti vyslechly vyvěštěnou budoucnost na příští rok. Po nazdobení vánočního stromečku na dvoře statku a hlavně v myšlenkách vysloveného přání při věšení ozdob jsme se rozloučili pozdravem „S pánem Bohem“, poděkovali jsme a odebrali jsme se ke zpáteční cestě domů.


Paní vychovatelky D. Vavřiníková a L. Kratochvílová

FOTO - Společná akce: VÁNOCE NA STATKU – TŘEBÍZ


4.12.2015 - Společná akce ŠD: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Přišel k nám Mikuláš, nebyl sám, vzal si s sebou andílka a pořádného čertíka. Děti hezky pozdravily a přivítaly tak milou a vzácnou návštěvu několika básničkami. Mikuláš je chválil, andílek obdarovával a čertík se tiše hněval, že nemá koho do peklíčka vzít…

Tak snad zůstanou děti hodné po celý rok.

S přáním pěkného adventního času paní vychovatelky

FOTO - Společná akce ŠD: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA


24.11.2015 – Společná akce ŠD: PLYŠÁCI

Již od rána jsme si v hernách školní družiny připadali jako v pohádkovém hračkářství. Přibližně 70 plyšových hraček se zúčastnilo s dětmi plánované akce Plyšáci – soutěže o nejmilejší, největší a nejmenší plyšovou hračku. Děti byly rozděleny podle ročníků do dvou heren ŠD. Na úvod jsme si společně zazpívaly písničku Plyšáci od skupiny Klíč. Každé dítě představilo svoji hračku, vyprávěly se společné zážitky z cestování, děti se dověděly spoustu zajímavostí o životě plyšové hračky. Na závěr proběhla diskotéka s plyšákem a vyhodnocení soutěže. Děti byly odměněny za své úsilí a snahu dárkem a malou sladkostí.

Na další hezké chvíle s dětmi se těší vychovatelky ŠD

FOTO - Společná akce ŠD: PLYŠÁCI


26.10.2015 - Akce ŠD - CHYTRÁ SOVA
Paní vychovatelky si připravily pro děti ve svém oddělení ŠD dne 26. 10. 2015 vědomostní soutěž Chytrá sova. Úkoly byly rozděleny dle obtížnosti do věkových skupin a zpracovány zábavnou formou. Děti vyplňovaly pracovní listy, luštily kvízy a doplňovačky, hledaly rozdíly, přiřazovaly obrázky k písmenům…Taky nás navštívil tiskařský šotek se svým nelehkým úkolem.  Děti statečně bojovaly a paní vychovatelky zjistily, že mají ve svém oddělení spoustu chytrých soviček. Po zásluze byly děti odměněny malým věcným dárkem nebo sladkostí.

Na další akci se těší vychovatelky ŠD.

FOTO - Akce ŠD - CHYTRÁ SOVA


22.10.2015 - 2. a 3. oddělení ŠD - PO STOPÁCH HISTORIE LETŇAN

Dne 22.10.2015 děti z 2. oddělení paní vych. Kratochvílové a děti z 3. oddělení paní vych. Vavřiníkové podnikly procházku ulicemi po stopách historie Letňan. Prohlédli jsme si Starou Náves, bývalé historické jádro obce, s nejcennější architektonickou památkou kapličkou sv. Kříže. Našli jsme pomník padlým letňanským vojákům v období první a druhé světové války, upoutal nás starobylý litinový křížek na rohu Toužimské ulice. Ukázali jsme si první letňanskou školu v dnešní ulici Rychnovská. Děti upoutala informace o koupališti zbudovaného na Staré Návsi, a které zaniklo z důvodu výstavby prvního panelového domu. Bohužel jsme si nestihli prohlédnout budovu s číslem 64, kde býval kdysi tzv. akcíz. Tak snad příště…

Vych. Lucie Kratochvílová a vych. Dagmar Vavřiníková

FOTO - 2. a 3. oddělení ŠD - PO STOPÁCH HISTORIE LETŇAN

19.10.2015 - 1. oddělení - MĚSTSKÝ ÚŘAD

Dne 19.10. jsme navštívili s dětmi Městský úřad. Tajemník úřadu pan Gerhard nás čekal ve vrátnici a po přivítání děti vzal do společenské místnosti. Dětem poutavě vyprávěl o činnosti úřadu, historii Letňan a zajímavostech naší městské části. Pak nás pozval na prohlídku budovy i třetího patra, jenž je zrekonstruováno a je zde tématická a velmi krásná výzdoba o letectví. Nakonec jsme pana tajemníka obdarovali obrázky, které mu děti nakreslily a s díky jsme se rozloučili. Cestou do školy jsme si prohlédli nejstarší budovu v Letňanech.

Vych. Petra Čadová

FOTO - 1. oddělení - MĚSTSKÝ ÚŘAD


16.10.2015 - Společná akce ŠD: MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU, POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Bylo to až pohádkové… Celý týden deštivého počasí předurčoval odvolání akce ŠD Malování na chodníku a pouštění draků. Po dešti se však v pátek 16. 10. rozjasnilo, vyšlo sluníčko a začal pofukovat větřík. Děti se s nadšením chopily kříd, malovalo se vše s podzimní tématikou, nad hlavami poletovali draci, někteří si vybrali pro přistání koruny stromů. Nakonec se všichni vrátili ke svým kamarádům. Na závěr draci proletěli špalírem dětí, které jim nadšeně tleskaly. Děti byly za svou píli odměněny malou sladkostí. Těšíme se na další společné zážitky.

Paní vychovatelky ŠD

FOTO - Společná akce ŠD: MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU, POUŠTĚNÍ DRAKŮ


<< Zpět na stránku školní družinyOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7