Logo školy
Školní družina - organizace dne 4.9.2017

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE


Organizace dne 4. 9. 2017:

1. Sdělení pro rodiče dětí z přípravné třídy

  • Informace k ŠD obdržíte 4. 9. 2017 na úvodní schůzce s paní učitelkou.


2. Sdělení pro rodiče dětí z prvních tříd

  • Po slavnostním přivítání dětí se bude konat krátká schůzka rodičů přihlášených dětí do ŠD v prostorách školní družiny. Vaše přítomnost je nutná.


3. Sdělení pro rodiče dětí z druhých tříd

  • Paní vychovatelky Vás budou očekávat dne 4. 9. 2017 v době od 7.40 do 8.15 hod v šatně školy z důvodu poskytnutí informace od kterého dne začne Vaše dítě navštěvovat ŠD. Toto sdělení může být v písemné formě opatřené podpisem zákonného zástupce a předané Vaším dítětem paní vychovatelce.


4. Sdělení pro rodiče dětí z třetích tříd

  • Paní vychovatelky Vás budou očekávat dne 4. 9. 2017 v době od 7.40 do 8.15 hod v šatně školy z důvodu Vašeho potvrzení stále trvajícího zájmu o školní družinu.
  • Děti z třetích tříd budou moci navštívit školní družinu dne 4. 9. a 5. 9. 2017 na základě potvrzeného zájmu.
  • Potvrzení zájmu může být v písemné formě opatřené podpisem zákonného zástupce a předané Vaším dítětem paní vychovatelce.
  • Písemné sdělení o přijetí nebo nepřijetí do školní družiny bude předáno dítěti dne 5. 9. 2017.
  • Od 6. 9. 2017 školní družinu navštíví jen přijaté děti do ŠD.


Dagmar Vavřiníková
Vedoucí vychovatelka ŠDOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7