Logo školy
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 10. 4. 2018 a 11. 4. 2018 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (78 žáků) i kapacitu školy. Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (trvalý pobyt žáka ve spádové oblasti, kapacita školy). Dne 26. 4. 2018 v 8.30 hod se v budově školy uskutečnilo losování za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele MČ Praha 18, zástupce pedagogické rady školy, zástupce z řad rodičů. Do losování bylo zařazeno pouze 102 žádostí žáků s trvalým pobytem v Praze 9 - Letňany ze spádové oblasti s registračními čísly 1-116, které splňují 1. kritérium. Každý žák byl losován pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdržel při zápisu.


Výsledky losování ZDE.


Za vzniklou situaci se omlouváme, ale kapacitu – naplněnost školy nelze překročit.


Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole od 16. – 18.5.2018 od 8.00 do 15.00 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7