Logo školy
Archiv akcí školní družiny 2017/2018

<< Zpět na stránku školní družiny


Archiv akcí školní družiny za rok 2017/2018


20.6.2018 – Akce ŠD: UKONČENÍ CELOROČNÍ HRY

Máme u konce školní rok 2017/2018. Dne 20. 6. 2018 jsme všechny děti odměnili věcným dárkem za jejich snahu a úsilí v celoroční hře školní družiny, které vyvíjely celý školní rok. Přejeme krásné letní prázdniny plné pohody a odpočinku.

Za paní vychovatelky Kateřina Miškeiová a Dana Batelková

FOTO: UKONČENÍ CELOROČNÍ HRY


19.5.2018 – Akce ŠD: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Na konec školního roku pořádáme už tradičně sportovní odpoledne. Pohádky k dětem neodmyslitelně patří, a proto paní vychovatelky pro ně připravily 19.6. sportovně zábavný program „Z pohádky do pohádky“. Na děti čekala cesta plná her, zábavy a pohádkových bytostí. Na každém ze sedmi stanovišť splnily pohádkový úkol a odnesly si sladkou i věcnou odměnu. Děti skákaly u rybníčku Brčálníku, tančily na vodní hladině s vílou Amálkou, zdolávaly překážky v sedmimílových botách, soutěžily u perníkové chaloupky, prošly lesem s Červenou Karkulkou a přecházely vodníkovo jezero s Večernicí. Úsměvy na tvářích a spokojenost dětí nám všem byly velkou odměnou.

Za paní vychovatelky Dana Bábelová a Olga Šafránková

FOTO: Z POHÁDKY DO POHÁDKY


1.6.2018 – Akce ŠD: MDD – MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne 1. června proběhla celodružinová akce pod názvem „Malá zahradní slavnost“, kdy jsme společně s dětmi oslavili jejich svátek Mezinárodní den dětí. Děti měly již zábavné sportovní dopoledne, oslavy probíhaly ve škole i na sportovním hřišti. Odpoledne nám přestalo přát počasí, ale my jsme si nenechali pokazit náladu. Děti si Malou zahradní slavnost přejmenovaly na Velkou kobercovou slavnost. Klidné slavnostní odpoledne jsme zahájili pohádkou, následovala vydatná zmrzlinka a poté jsme si celá školní družina zahráli společnou hru s obručí, která byla nejen náročná, ale hlavně velmi legrační… Myslíme, že i přes počáteční nesnáze s počasím jsme si odpoledne s dětmi užili.

Za kolektiv vychovatelek Dagmar Vavřiníková

FOTO: MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST


1.6.2018 – Akce ŠD: MDD – MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne 1. června proběhla celodružinová akce pod názvem „Malá zahradní slavnost“, kdy jsme společně s dětmi oslavili jejich svátek Mezinárodní den dětí. Děti měly již zábavné sportovní dopoledne, oslavy probíhaly ve škole i na sportovním hřišti. Odpoledne nám přestalo přát počasí, ale my jsme si nenechali pokazit náladu. Děti si Malou zahradní slavnost přejmenovaly na Velkou kobercovou slavnost. Klidné slavnostní odpoledne jsme zahájili pohádkou, následovala vydatná zmrzlinka a poté jsme si celá školní družina zahráli společnou hru s obručí, která byla nejen náročná, ale hlavně velmi legrační… Myslíme, že i přes počáteční nesnáze s počasím jsme si odpoledne s dětmi užili.

Za kolektiv vychovatelek Dagmar Vavřiníková

FOTO: MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST


2.6.2018 – Akce ŠD: ĎÁBLICKÝ HÁJ

Po roce snažení a vynaloženého úsilí byly děti odměněny za umístění v celoroční hře jednotlivých oddělení školní družiny celodenním výletem do Ďáblického háje. Je neuvěřitelné, že před mnoha a mnoha miliony let se nacházelo v dnešním příměstském lese moře. Děti měly možnost seznámit se se základy geocachingu, najít si kešku, objevit buližník, plnit úkoly v bojové hře, vyšlápnout si k ďáblické hvězdárně s překrásným výhledem na Milešovku, Ještěd, Bezděz a Říp, využít klidnou oázu dětského hřiště a postavit pro všechny lesní víly a skřítky pohádkové příbytky. Na děti čekal poklad, ukrytý v tajemných zákoutích lesoparku. Slunečné počasí dopomohlo k radostné a odpočinkové atmosféře celého výletu. Přejeme krásné a ničím nerušené léto s možností objevování krás matičky Prahy.

Za paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

FOTO: ĎÁBLICKÝ HÁJ


14.5.2018 – Akce ŠD: SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Dne 14. května proběhla celodružinová akce pod názvem „Olympiáda“. Tato akce vznikla v rámci celoměsíčního družinového tématu SPORT PRO KAŽDÉHO. Každá paní vychovatelka si připravila pro děti speciální sportovní disciplínu. Soutěže se odehrály na sportovním hřišti u školy za slunečného počasí. Úkolem bylo projít všechny disciplíny, přičemž některým dětem se podařilo obejít všechna stanoviště dvakrát. Soutěžilo se v klasickém běhu, překážkovém běhu, hodu koulí, hodu diskem na cíl, skoku do písku, skoku přes švihadlo a v driblování. Děti byly velmi šikovné a za svůj sportovní výkon získaly věcné i sladké odměny.

Za paní vychovatelky ŠD Dana Batelková a Lucie Kratochvílová.

FOTO: SPORTOVNÍ ODPOLEDNE


17.4. a 25.4.2018 – Akce ŠD: DEN ZEMĚ

Děti ze školní družiny ZŠ Fryčovická oslavily nejdůležitější ekologický svátek Den Země již tradičně stavbou obrazu z PET víček dne 17.4.2018 v atriu školy, tentokrát pod názvem Pohled do krajiny. Jak obraz vznikal je nejlépe vidět na pořízených fotografiích v naší galerii. Jejich úsilí, píle a snaha jsou obdivuhodné. Za jejich mravenčí práci jim patří velké díky.

Důležitost ochrany přírody jsme si připomněli v letňanském lesoparku dne 25.4.2018 na akci Den Země pořádanou Městskou částí Praha 18 ve spolupráci se společností Lesy hl. m. Děti se dozvěděly spoustu zajímavého o přírodě, životě v lese, chráněných územích a vodních tocích. Zbytek času jsme věnovali hře v rozkvetlém prostředí lesoparku.

Na další skládání se těší D. Vavřiníková a kolektiv vychovatelek

FOTO: DEN ZEMĚ - Obraz z PET víček

FOTO: DEN ZEMĚ - Lesopark


6.4.2018 – Akce ŠD: POZDNÍ ODPOLEDNE S H. CH. ANDERSENEM

Noc s H. Ch. Andersenem má již v našich zemích dlouholetou tradici. Akci zaměřenou na zájem dětí o čtenářství uspořádala i naše školní družina ZŠ Fryčovická. Dne 6.4.2018 jsme prožili hezký podvečer s dětmi, knihami, pohádkami, úkoly a hrami. Přihlásilo se 110 dětí, které chtěly poznat světoznámého dánského pohádkáře, jeho pohádky, a seznámit se s nelehkým životním osudem H. Ch. Andersena. V průběhu kouzelného podvečera děti navštívily školní knihovnu, kde měly přichystán pergamen od pana Andersena. V pergamenu byly popsány jednotlivé kroky podvečera. Celou akci jsme zahájili společnou oslavnou básní o panu Andersenovi a tělíčka jsme před napínavým čtením rozpohybovali písní Lichožrouti dětem! Děti byly pozorné, naslouchající, usměvavé, soustředěné a hlavně nadšené. Rozloučili jsme se citátem pana H. Ch. Andersena: „Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život“. Tak přejeme všem dětem, ať jim život napíše tu nejpůvabnější…

Za všechny paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková a Kateřina Miškeiová

FOTO: POZDNÍ ODPOLEDNE S H. CH. ANDERSENEM


19.3.2018 – Akce ŠD: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ

Jako každý rok, tak i letos, jsme pro děti připravili tradiční zaječí skákání. Hravého odpoledne se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Z důvodu nepřízně počasí jsme pro naše sportovně hravé odpoledne využili prostory naší školy. Pro děti bylo připraveno několik disciplín. Děti si zaskákaly jako zajíčci v pytlích, zdolávaly opičí dráhu a poslední disciplínou bylo dovést vajíčko v podobě nafukovacího balónku v pořádku do cíle pomocí zimní lopaty. Děti šly do všech disciplín se zapálením a velkou energií. Za každou vyhranou disciplínu se dostávala velikonoční nálepka na papírové náramky dětí. Za snahu byla připravena pro děti sladká i věcná odměna. Dětem se letošní zaječí skákání moc líbilo a už se těší na další rok.

Za všechny paní vychovatelky Kateřina Miškeiová a Lucie Kratochvílová

FOTO: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ


5. a 7. 3.2018 – AKCE ŠD: WERICHOVA VILA – HOPEM, SKOKEM, S VOSKOVCEM A WERICHEM, ZA EZOPEM!

Každoročně odjíždí školní družina ZŠ Fryčovická na dětská divadelní představení do pražských divadel. Letos jsme pro děti vybrali nádherně zrekonstruovanou Werichovu vilu na Kampě. Divadlo pod Kloboukem pro nás dne 5. a 7. března připravilo divadelní představení Hopem, skokem, s Voskovcem a Werichem, za Ezopem! Když se rozezněly tóny písničky pana Wericha „Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní...“, ponořily se děti do krásných Ezopových bajek a měly možnost přemýšlet nad moudrostí tří mužů – pánů Wericha, Voskovce a Ezopa. Děti se nejen pobavily, ale také poučily. Velký dojem v nich zanechala atmosféra půdního prostoru a myšlenka, že jsme na místě opředeném tajuplnou historií, skrývající životy a osudy tolika významných osobností - Josefa Dobrovského, Zdeňka Wirtha, Jana Křtitele Františka Serafínského Wericha, Jiřího Voskovce, Vladimíra Holana... Divadelní představení bylo překrásným kulturním zážitkem jak pro děti, tak pro paní vychovatelky. Přejeme vám všem jarní sluníčkové dny.

Za paní vychovatelky Dana Batelková a Dagmar Vavřiníková

FOTO: WERICHOVA VILA


23.2.2018 – Akce ŠD: MAŠKARNÍ KARNEVAL

Dne 23. 2. 2018 se v družině konal Maškarní karneval, kterého se zúčastnila všechna oddělení ŠD. Karneval nám některá oddělení zahájila básničkou. Poté následovalo představení kostýmů, kdy děti v jednotlivých odděleních tančily podle předtančení paní vychovatelek. Poté přišly na řadu taneční soutěže, kde si všichni užili spoustu zábavy. Letošní rok hodnotily masky dětí paní vychovatelky. Vybrat jednotlivé vítěze bylo složité, protože všechny masky byly originální. Některé masky si děti dokonce vyrobily samy. Z každého oddělení byly vyhodnoceny 4 nejlepší masky. Na konci karnevalu byl vyhlášen a odměněn absolutní vítěz karnevalu. Děkujeme dětem a rodičům za jejich originalitu a kreativitu. Zároveň děkujeme panu Rybkovi za ozvučení celé tělocvičny. Karneval se velmi povedl a my se těšíme na příští rok.

Za paní vychovatelky ŠD Dana Batelková a Anna Púčková

FOTO: MAŠKARNÍ KARNEVAL


26.1.2018 – AKCE ŠD: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA

V pátek 26. ledna hned po obědě se školní družina proměnila v jednu velkou zábavnou soutěž - Zpívá a tančí celá družina.

Naši soutěžící zpívali a tančili s plným nasazením do posledních chvil. Publikum se nedalo zahanbit a bouřlivým potleskem podporovalo všechny účinkující. Naše skvělá porota hodnotila pěvecké i taneční výkony spravedlivě.

Soutěž vyvrcholila vyhlášením vítězů a oceněním formou sladké odměny za jejich úžasné nasazení.

Za paní vychovatelky Olga Šafránková a Lucie Kratochvílová

FOTO: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA


19.12.2017 – AKCE ŠD: VÁNOČNÍ BESÍDKY

Zastavit se, zamyslet se, rozjímat a vidět na Vánocích štědrost i jiným způsobem bylo posláním vánočních besídek ve školní družině. V každém oddělení si děti a paní vychovatelky vyprávěly o vánočních zvycích, tradicích a obyčejích. Některé si děti samy vyzkoušely - věštili jsme z plujících skořápkových lodiček, házeli jsme střevícem, rozkrajovali jablíčko, zpívali koledy. Obdarovali jsme se vzájemně a byli jsme obdarování Ježíškem. Snad se nás i dotklo kouzlo Vánoc, největší obětí vám všem přejeme na Štědrý den. Velké poděkování patří maminkám za překrásné vánoční cukroví.

Přejeme vám i dětem pokojné a požehnané Vánoce. V novém roce 2018 především zdraví a rodinnou pohodu.

Za paní vychovatelky ŠD Dagmar Vavřiníková

FOTO: VÁNOČNÍ BESÍDKY


6.,8.12.2017 – AKCE ŠD: SVÍČKÁRNA RODAS ŠESTAJOVICE

Dne 6. a 8.12.2017 jsme s družinou navštívili Svíčkárnu RODAS v Šestajovicích. Děti se seznámily s výrobou svíček a jako dárek si domů odnesly vlastnoručně vyrobený svícen, ozdobenou svíčku, skořápkové lodičky a koupelovou sůl. Při výrobě a zdobení využily svou fantazii a zručnost. Taktéž jsme v areálu svíčkárny navštívili minifarmičku, kde děti viděly poníky, kozičky, ovečky, prasátka, sovy pálené, bažanty, husy labutí a zdrobnělé slepičky. Těšíme se na další výlet.

Za paní vychovatelky Dana Bábelová

FOTO: SVÍČKÁRNA RODAS ŠESTAJOVICE


4.12.2017 – AKCE ŠD: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

„Už si svatý Mikuláš načechrává vousy…“, a další nádherné básně recitovaly děti dne 4.12.2017 vzácné návštěvě. Jejich očička byla plna očekávání. Čertík nezklamal, byl velmi důsledný a znalý všech dětských hříchů. Mikuláš laskavý a dobrosrdečný, děti chválil a chránil. Andílek byl štědrý, všechny odměnil za celoroční úsilí. A i když se objevilo pár slziček, šťastný a spokojený úsměv v dětských tváří nás ujistil, že tato trojice má pro děti stále velký význam. Děkujeme Mikuláši, andílku a čertíku, budeme vás příští rok ve školní družině zase očekávat.

Za paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

FOTO: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


24. 11. 2017 – Akce ŠD: ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Nastává advent, čas rozjímání, dobročinnosti a radostného očekávání…

I my ve školní družině jsme se na nadcházející čas těšili, a proto jsme připravili pro rodiče a děti vánoční dílničku zaměřenou na zdobení adventních věnců. Bylo dechberoucí sledovat šikovné ruce rodičů a originalitu nápadů dětí. Přízdoby převážně v přírodním duchu byly pro všechny stejné, přesto byl každý věnec jedinečný, originální a úchvatný. Snad bude ozdobou domovů a připomínkou společně prožitých chvil v překrásném období přicházejícího vánočního času, který právě děti tak milují.

Velké díky všem rodičům za jejich čas a chuť k tvoření. Zároveň si dovoluji touto cestou poděkovat paní Gabriele Volfové z květinářství Fiori Blu za cenné rady, jedinečné nápady a obětavý přístup k našim požadavkům.

Paní vychovatelky Vám v přicházejícím adventním čase přejí především pokoj, radost a lásku.

FOTO: ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ


14. 11. 2017 – 1., 3. a 6. oddělení: PLYŠÁCI

Dne 14. listopadu se konala ve školní družině oblíbená soutěž Plyšáci. Plyšáčci dětí soutěžili v kategoriích nejmenší, největší a nejmilejší plyšák. Na začátek jsme si všichni společně zazpívali písničku Plyšáci od skupiny Klíče. Po písničce nám děti představily svého oblíbeného plyšáka a vyprávěly nám, co všechno už společně zažily. Také si mohly samy vybrat, do jaké kategorie svého plyšáka zařadí. Děti byly odměněny sladkostí a některé i věcnou cenou společně s diplomem. Akci jsme si společně užili a už se těšíme na další rok.

Za paní vychovatelky Kateřina Miškeiová a Olga Šafránková

FOTO: PLYŠÁCI


14. 11. 2017 – 2., 4., 5. a 7. oddělení: MŮJ MAZLÍČEK

Dne 14. 11. 2017 v naší školní družině proběhla akce „Můj mazlíček“. Děti si připravily krásné prezentace o zvířátkách, která mají doma nebo by si je moc přály mít. Přinesly fotografie svého mazlíčka, někdo se dokonce rozhodl svého mazlíčka nakreslit. Vše poté prezentovaly před svými kamarády. Poznaly jsme pejsky, morčátka, kočičky, papoušky a mnoho dalších miláčků našich dětí v ŠD. Velké poděkování patří dětem za jejich snahu, pracovitost a úžasnou přípravu. Děti byly odměněny sladkostí, diplomem i věcnou cenou.

Na další akci se těší vychovatelky Kratochvílová, Bábelová, Batelková a Púčková

FOTO: MŮJ MAZLÍČEK


25. 10. 2017 – Akce ŠD: CHYTRÁ SOVA

Dne 25. 10. 2017 proběhla v družině vědomostní soutěž „Chytrá sova“. Na děti čekaly úkoly, u kterých „Chytrá sova“ prověřila jejich schopnosti, týmovou práci a pohotovost. Obtížnost „Chytré sovy“ byla odstupňována podle věku dětí. Děti z přípravné a první třídy spojovaly podle čísel obrázek sovy, následně hádaly slova podle indicií a vše zakončily vědomostní křížovkou, kterou dělaly společně. Děti z druhých a třetích tříd spojovaly také podle čísel obrázek sovy, avšak měly tento úkol ztížený. Dále je čekalo hádání slov podle indicií a vědomostní křížovka, kterou plnily ve skupinách. Děti si krásné odpoledne užily a za dobrou práci byly odměněny věcnými cenami a sladkostmi.

Na další sovičku se těší vychovatelky Batelková a Šafránková

FOTO: CHYTRÁ SOVA


31. 10. 2017 – 2., 4. a 5. oddělení: TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ

Dne 31.10.2017 pořádala školní družina ZŠ Fryčovická celodenní výlet pro děti druhých tříd do plzeňské Techmanie Science Center. Děti měly jedinečnou možnost seznámit se se základními přírodními jevy a zákony, světem vědy a techniky a pokusit se o různé experimentování v expozicích. Taktéž jsme navštívili první 3D Planetárium v ČR nabízející dvojrozměrné a trojrozměrné projekce na kulatou plochu. Poutavě komentovaný pořad o orientaci v přírodě jen pomocí hvězd si děti vyslechly odpočívající na polohovacích sedačkách.

Příjemně a hlavně zvídavě prožité okamžiky v historických budovách plzeňské Škodovky si budou děti připomínat i prostřednictvím placky s vtipným textem a obrázkem, která jim byla věnována na rozloučenou v autobuse i s malou sladkou odměnou.

Paní vychovatelky Vavřiníková, Bábelová a Púčková

FOTO: TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ


11.10., 24.10.2017 – Akce ŠD: PO STOPÁCH HISTORIE LETŇAN

Již tradičně seznamujeme děti ve školní družině s historií Letňan. Ani letos tomu nebylo jinak. U příležitosti 710 let založení obce jsme si prohlíželi starobylé fotografie Letňan, v knize jsme si přečetli o praporu a znaku městské části. Nejzajímavější místa jsme navštívili a porovnávali skutečnost s historií. Děti na Staré Návsi hledaly rybník a koupaliště, u radnice starou cestu, ze tří škol tu pravou na fotografii…

1. a 3. oddělení
Letňany se proměnily, ale něco z minulosti v nich zůstalo jako např. Kaple Sv. Kříže, nejstarší stavba v Letňanech. Na fotografie z procházky se můžete podívat v naší galerii.
S přáním krásných dnů vych. Dagmar Vavřiníková a vych. Olga Šafránková
Fotogalerie

2., 4. a 7. oddělení
Při poznávacích procházkách během října si děti z 2., 4. a 7. oddělení znovu připomněly důležitá místa v Letňanech spojená s historií. Navštívili jsme Úřad městské části, kde jsme si prohlédli vlajku a znak Letňan. Dále jsme se vydali do míst, kde bylo dříve koupaliště. Při našich procházkách jsme samozřejmě nesměli opomenout naši nejstarší stavbu v Letňanech – Kapli sv. Kříže z roku 1865. Cestou jsme si s dětmi povídali o dalších zajímavých místech v Letňanech, jako je výstaviště, areál Letov, Avia a metro Letňany.
Za paní vychovatelky Dana Batelková
Fotogalerie

5. a 6. oddělení
V měsíci říjnu jsme se s dětmi vydali po stopách historie Letňan. Navštívili jsme Kapli sv. Kříže, pomník na památku padlým během 1. a 2. světové války, poštu, radnici a metro. Děti si nakreslily z procházky obrázek.
Paní vychovatelky D. Bábelová a K. Miškeiová
Fotogalerie


13. 10. 2017 – Akce ŠD: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Již tradičně jsme v  pátek 13. října uspořádali pro děti zábavné odpoledne Malování na chodník a pouštění draků. Poprvé jsme si vybrali krásné prostředí Letňanského lesoparku. Akce se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Rozdělily se na dvě skupiny, větší skupina pouštěla draky a menší skupinka kreslila na chodník – co jiného než opět draky. Vždyť to byla pravá drakiáda. Počasí nám přálo, vítr foukal, draci létali opravdu vysoko. Paní vychovatelky měly možnost vrátit se do dětských let a vyzkoušet si společně s dětmi umění jejich draků. Děti, které zůstaly ve škole, skládaly v atriu školy ježka a draka z kaštanů. Všichni jsme si drakiádu užili a odnesli jsme si neopakovatelný zážitek. Nakonec byly děti za velkou snahu sladce odměněny. Již nyní se těšíme na další rok.

Za paní vychovatelky ŠD Kateřina Miškeiová a Anna Púčková

FOTO: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, POUŠTĚNÍ DRAKŮ

FOTO: JEŽEK Z KAŠTANŮ


6. 9. 2017 – 2. a 5. oddělení: VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

S dětmi z 2. oddělení (2. C + 3. A) a 5. oddělení (2. B + 3. A) jsme dne 6. 9. 2017 vyrazili na Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež pořádaný Městskou částí Praha 18. Děti si vyzkoušely spoustu zajímavých aktivit, které se dělají v jednotlivých kroužcích, jež nabízejí organizace a kluby z Letňan. Zástupci kroužků dětem představili řadu možností, jak zábavně a tvořivě trávit volný čas. Aktivity byly různorodé, např. box, in-line brusle či výroba záložek.

Za paní vychovatelky Dana Batelková a Dana Bábelová

FOTO: VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT


<< Zpět na stránku školní družinyOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7