Logo školy
Zápis do 1. ročníku 2019/2020 - podrobné informace

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v budově školy ve dnech:

úterý 2.4.2019 od 13.00 - 18.00 hod. a středa 3.4.2019 od 13.00 - 17.00 hod.
V případě nemoci – náhradní termín úterý 9.4.2019 v 13.00 hod.


Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání


Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – odkaz10 bodů
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu – 8 bodů
 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany – 6 bodů

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami.

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 2. a 3. 4. 2019 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.


Pro školní rok 2019/2020 škola může přijmout maximálně 74 žáků.

V současné době kapacita školy neumožňuje pro školní rok 2019/2020 zřídit přípravnou třídu. Přípravná třída pro školní rok 2019/2020 je zřízena v Základní škole a Mateřské škole gen. Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 9 - Letňany.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zdeOptimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7