Logo školy
Přípravná třída 2019/2020

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 2019/2020

Kritéria základní školy k přijímání dětí do přípravné třídy

Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a školského zákona č. 561/2004 Sb. § 47.

Do přípravné třídy se přednostně přijímají děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

V případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


K vyplněné žádosti o přijetí do přípravné třídy musí zákonný zástupce doložit:

- rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
- dotazník do přípravné třídy

Žádosti o přijetí do přípravné třídy budou přijímány v kanceláři školy od 11.6.2019 do 21.6.2019 od 8.00 do 14.00 hod.Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7