Logo školy
Školní družina
 • Systém čipů ve školní družině

 • Organizace školní družiny
 • Režim školní družiny
 • Akce školní družiny
 • Co už jsme v družině zažili
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Kritéria pro přijetí do školní družiny 2018/2019

 • Připravované akce ŠD únor 2019

 • Organizace školní družiny


  I. ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Vstup do budovy školy je ukotven od 2. 2. 2015 ve školním řádu na str. 19, bod 6.
  Pro odchody dětí ze ŠD
  využijí zákonní zástupci telefon k tomu určený u vstupu do školy.


  Vážení rodiče,
  naše školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování a slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, odpočinkové, sportovní a zájmové činnosti. Vašim dětem nabízíme před a po ukončení vyučování pestrou zájmovou činnost včetně relaxace a odpočinku. Družinové třídy jsou vybaveny didaktickými a společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi, molitanovým programem a poskytují dětem smysluplné využití.
  Děti využívají školní družinu k pravidelné denní docházce po celý školní rok.

  • ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina).
  • Poplatek za ŠD pro školní rok 2018/2019 činí 250 Kč měsíčně a lze jej uhradit následovně:
  a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
  b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
  c) měsíčně

  Platba je prováděna do 20. září 2018 - 1 000 Kč a do 20. ledna 2019 - 1 500 Kč.
  Číslo účtu ŠD je: 174-2000939359/0800
  • Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě, a notýsek ŠD pro vzájemnou komunikaci (ostatním dětem zůstává variabilní symbol a popř. notýsek stejný z předchozích let).
  • Ze školní družiny budou děti odcházet podle údajů uvedených na přihlášce. Pokud rodiče budou požadovat odchod v jinou dobu a s jinou osobou, než je uvedeno v přihlášce ŠD, musí tuto změnu oznámit písemně na samostatném vzkazu.
  • V druhém týdnu září je vybírán jednorázový příspěvek 100 Kč na nákup odměn pro soutěže a akce pořádané školní družinou (vyúčtování k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky).

  Plné znění Vnitřního řádu ŠD a Kritérií pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2018/2019 naleznete na naší nástěnce, nebo na webových stránkách školy (viz odkazy výše na této stránce).

  Na Vaše děti se těší kolektiv vychovatelek ŠD.

  Oddělení ŠD:

  1. odd. - vych. Lucie Kratochvílová - 1.B + PT

  2. odd. - vych. Kateřina Štěpinová - 1.C + PT

  3. odd. - vedoucí vych. Dana Bábelová - 1.A + 3.A

  4. odd. - vych. Anna Púčková - 2.B + 3.A

  5. odd. - vych. Olga Šafránková - 2.C + 3.A

  6. odd. - vych. Jana Bartošová - 2.A + 3.A

  7. odd. - vych. Dana Batelková - 3.B + 3.C


  Režim školní družiny

  6.30 – 7.15 příchody dětí, docházka, volná hra, spontánní činnost, televizní program
  7.40 odchod dětí do tříd
  11.40
  12.35
  příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/
  11.50 – 12.30
  12.45 – 13.15
  hygiena, oběd
  12.30 – 13.00
  13.15 – 13.30
  polední klid, odpočinková a rekreační činnost
  13.00 – 14.00
  13.30 – 14.00
  zájmové činnosti
  14.00 – 15.00 rekreační a sportovní činnost, vycházky
  15.00 odchody dětí
  15.00 – 15.15 hygiena, svačina
  15.15 – 15.40 příprava na vyučování
  15.40 – 16.00 individuální činnost, úklid oddělení
  16.00 – 17.00 volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost

  Akce školní družiny


  ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018 – 2019


  MĚSÍC
  TÉMA
  SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKCE
  ČINNOST V ODDĚLENÍ
  ZÁŘÍ
  POZNÁVÁME SE,
  POMÁHÁME SI
  Seznámení s budovou školy, zaměstnanci
  Režim školní družiny
  Bezpečnost v ŠD
  Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
  Noví kamarádi
  Preventivní program – téma přátelství
  Celoroční hra
  Seznamka – co o sobě povím
  Tleskaná (hra)
  Rodina – kreslíme, vyprávíme
  Náš dům
  Čím bych chtěl/a být
  Zaměstnání rodičů
  Motivace dětí a pravidla k celoroční hře
  ŘÍJEN
  LETŇANY A NAŠE ŠKOLA

  100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
  Historie Letňan
  Pouštění draků
  Chytrá sova – vědomostní soutěž
  Halloween – anglosaský lidový svátek
  Události vzniku republiky
  Vycházky s poznáním Letňan
  Orientace – kde je co
  Obrázek z Letňan
  Výrobky z dýní s halloweenskou tematikou
  Vyprávíme si o České republice, významných datech, lidech a památkách
  LISTOPAD
  PODZIMNÍ PŘÍRODA

  POZNÁVÁME KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY
  Změny v přírodě
  Můj mazlíček – prezentace projektu
  Orientujeme se v mapě ČR
  Ochrana přírody
  Výtvarné práce z přírodnin
  Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku
  Vyprávění dětí o mazlíčcích, které mají doma nebo které by si přály
  Významná města České republiky
  PROSINEC
  VÁNOCE, VÁNOCE
  PŘICHÁZEJÍ
  Vánoční a Mikulášská besídka
  Vánoční výlet
  Vánoční dílna pro rodiče a děti
  Mikuláš, čert a anděl
  Příprava besídek, vánoční výzdoba herny
  Vánoční zvyky, obyčeje, tradice, koledy
  Výroba na Jarmark
  Výroba vánočních dekorací
  LEDEN
  ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY

  PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
  Bezpečnost a ochrana zdraví
  Zpívá a tančí celá družina
  Divadlo kouzel Pavla Kožíška
  Projekt kraje – významná místa, památky, průmysl
  Zdravý životní styl (pohyb, strava), hygiena
  Písničky – zpěv a poslech
  Sáňkujeme, bobujeme
  Hádanky, tajenky, kvízy
  ÚNOR
  MASOPUSTNÍ VESELENÍ

  KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ, ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
  Maškarní karneval
  Svátek Sv. Valentýna
  Pečujeme o zdraví
  Projekt kraje  - významná místa, památky, průmysl
  Výroba masek, kresba
  Masopustní zvyky, tradice a obyčeje
  Výroba dárků
  Příprava dárků k zápisu budoucích prvňáčků
  BŘEZEN
  MĚSÍC KNIHY
  KNIHA – MŮJ KAMARÁD

  KRÁLOVEHRADECKÝ, PARDUBICKÝ, JIHOČESKÝ A VYSOČINA KRAJ
  Vymysli a ilustruj pohádku
  Projekt kraje – významná místa, památky, průmysl
  Moje oblíbená kniha
  Malujeme pohádky
  DUBEN
  PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
  TVOŘIVÁ DÍLNA

  VELIKONOCE

  OLOMOUCKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
  Den Země
  Podvečer s  H. Ch. Andersenem
  Zaječí skákání
  Velikonoční tvoření
  Pálení čarodějnic
  Projekt kraje – významná místa, památky, průmysl
  Park Mirakulum
  Pozorujeme změny v přírodě
  Ochrana přírody
  Vycházky s jarní tematikou
  Výroba velikonočních dekorací, výzdoba herny
  Čtení pohádek a povídek
  Pohádky s příběhem – interaktivní komunikace
  KVĚTEN
  SPORT PRO KAŽDÉHO

  MORAVSKOSLEZSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ
  Olympiáda – sportovní soutěže
  Dopravní výchova
  Zdravotní výchova
  Svátek matek
  Návštěva botanické zahrady
  Projekt kraje – významná místa, památky, průmysl
  Sportovní soutěže – hřiště, tělocvična
  Dopravní značky
  Ošetření jednoduchých zranění
  Integrovaný záchranný systém – důležité telefony
  ČERVEN
  PRÁZDNINY PŘICHÁZEJÍ

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY
  Mezinárodní den dětí – malá zahradní slavnost
  Ukončení celoroční hry
  Svátek otců
  Hry, soutěže
  Bojová hra pro děti
  Těšíme se na prázdniny – kresba, vyprávění
  Celkové vyhodnocení a odměna dětí za celoroční hru

  Průběžně

  • 100. výročí republiky
  • Samoobslužná činnost
  • Příprava na vyučování formou didaktických her
  • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu dětí v ŠD
  • Pranostiky ročního období
  • Tradice, zvyky, obyčeje
  • Významná data a svátky
  • Videoklub: seznámení s pohádkami

  Co už jsme v družině zažili


  5.4.2019 – AKCE ŠD: POZDNÍ ODPOLEDNE S H. CH. ANDERSENEM

  Dne 5. 4. jsme pro děti ze školní družiny uspořádaly Pozdní odpoledne s H. CH. Andersenem. Zúčastnit se ho mohly všechny děti, které mají zájem o čtenářství. Byl to krásně strávený společný čas s dětmi, knihami, pohádkami a tvořením. Povídali jsme si o nelehkém životě světoznámého spisovatele a jeho pohádkách. Děti pozorně poslouchaly a celý podvečer si užily. Domů odcházely spokojené, stejně jako paní vychovatelky.

  Za paní vychovatelky Dana Bábelová

  FOTO: POZDNÍ ODPOLEDNE S H. CH. ANDERSENEM


  11.2.2019 – Akce ŠD: MAŠKARNÍ KARNEVAL

  Dne 11. 2. 2019 se ve školní družině konal Maškarní karneval, kterého se zúčastnila všechna oddělení ŠD. Velmi těžkým úkolem a cílem letošního karnevalu byl výběr nejlepší masky, protože všechny byly velmi pěkné a originální. Také jsme ocenily, že některé děti si masku vyrobily úplně samy. Hodnocení probíhalo v rámci taneční soutěže, kde si všechny děti užily spoustu zábavy a legrace, včetně nás vychovatelek. Každé oddělení vyhlásilo nejlepší masku a závěrem byl vyhlášen absolutní vítěz letošního karnevalu. Tak a zase za rok se těšíme.
  Vychovatelky ŠD

  FOTO: MAŠKARNÍ KARNEVAL


  14.1.2019 – AKCE ŠD: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA

  V pondělí 14. ledna se ve školní družině konala zábavná soutěž „Zpívá a tančí celá družina.“ Děti zpívaly a tančily s velkým elánem a chutí. Naše dětská porota hodnotila výkony soutěžících spravedlivě a objektivně. Diváci nadšeně tleskali a dobře se bavili. Všichni soutěžící byli po zásluze sladce odměněni.
  Vychovatelky ŠD

  FOTO: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA


  20.12.2018 – AKCE ŠD: VÁNOČNÍ BESÍDKY

  Ve všech oddělení školní družiny proběhly dne 20. 12. 2018 vánoční besídky. Poslouchaly se vánoční koledy, probírali se vánoční zvyky, tradice a obyčeje. Paní vychovatelky nachystaly dětem pohoštění. Děkujeme maminkám za voňavé vánoční cukroví. Kouzlo Vánoc podtrhl vánoční stromeček, pod kterým děti našly dárky – nové hry do svých oddělení. Proběhlo i předávání dárků kamarádům nebo vánoční tombola. Děti si naplnily bříška dobrotami a spokojeně se věnovaly novým hrám v každém oddělení.

  Přejeme všem rodičům i dětem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.

  Vychovatelky ŠD

  FOTO: VÁNOČNÍ BESÍDKY


  10.12. a 13.12.2018 – AKCE ŠD: BETLÉMY NA KARLŠTEJNĚ

  Dne 10. 12. a 13. 12. 2018 jsme se školní družinou vydali do podhradí Karlštejna. Na staré karlštejnské faře jsme navštívili muzeum, kde na nás čekala expozice asi padesáti starých vyřezávaných nebo perníkových betlémů. Děti navštívily tvořivou dílnu, kde si vyzdobily vánoční ozdobu. Na závěr jsme viděli pohyblivý Královský betlém, který byl doprovázen pohádkou. Výlet se všem moc líbil.

  Za paní vychovatelky Lucie Kratochvílová a Kateřina Štěpinová

  FOTO: BETLÉMY NA KARLŠTEJNĚ


  4.12.2018 – Akce ŠD: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

  Dne 4. 12. 2018 nás v družině navštívil Čert s Andělem. Čert byl přísný, ale spravedlivý, proto odhalil i několik hříšníků. Děti se s čertem a andělem rozloučily společnou básničkou a za odměnu dostaly mikulášskou nadílku. Paní vychovatelky budou sledovat, zda děti svůj slib, který daly čertovi s andělem, dodrží.

  Vychovatelky ŠD

  FOTO: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


  30.11.2018 – Akce ŠD: VÁNOČNÍ DÍLNIČKA S RODIČI

  Dne 30. 11. 2018 k nám do družiny přišel Adventní čas, doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba rozjímání a dobročinnosti, doba, kdy jsou lidé spolu a každá minuta je vzácností. I my ve školní družině ZŠ Fryčovická jsme přivítali advent, a to společným časem dětí a rodičů. Již druhým rokem se scházíme ve školní družině u zdobení adventních věnců. Tentokrát v barvě stříbrné, zlaté, červené, zelené a růžové.

  Překrásnou podívanou se stává společná práce rodin a radostným očekáváním výsledek tohoto úsilí. Děti byly dobrými pomocníky a návrháři, rodiče skvělými posluchači. Vynaložené úsilí pro přípravu vánoční dílničky bylo bohatě odměněno úsměvem na tváři dětí, spokojeností a klidem rodičů a překrásnými výtvory, které již zdobí domovy v adventním čase.

  Přejeme pokojný a láskyplný vánoční čas všem lidem dobré vůle…

  Za školní družinu Dana Bábelová

  FOTO: VÁNOČNÍ DÍLNIČKA S RODIČI


  16.11.2018 – Akce ŠD: MŮJ MAZLÍČEK

  V pátek 16. listopadu se uskutečnila celodružinová akce Můj mazlíček.

  Děti představily své domácí mazlíčky, které mají doma nebo které by si přály. Prezentace byla formou přednesu, fotografií popřípadě vlastní kresbou. Bylo velice těžké rozhodnout o těch nejlepších. Za svoji snahu a pracovitost byly odměněny věcnými cenami a sladkou odměnou. Děkujeme všem, kteří si projekt připravili.

  Vychovatelky ŠD

  FOTO: MŮJ MAZLÍČEK


  22.10.2018 – Akce ŠD: CHYTRÁ SOVA

  Dne 22. 10. 2018 proběhla v družině vědomostní soutěž „CHYTRÁ SOVA“. Na děti čekaly úkoly zaměřené na 100. výročí československého samostatného státu. Děti mohly uplatnit své vědomosti, které během měsíce října postupně získaly vyprávěním o nadcházejícím výročí republiky. Obtížnost otázek byla odstupňována podle věku. Děti si soutěžní odpoledne velice užily. Za aktivitu, snahu a píli byly odměněny. Už teď se s dětmi těšíme na další chytrou sovu.

  Za paní vychovatelky Kratochvílová Lucie

  FOTO: CHYTRÁ SOVA


  8.10., 10.10.2018 – Akce ŠD: POUŠTĚNÍ DRAKŮ

  Dne 8.10. a 10.10.2018 jsme již tradičně pro děti uspořádaly drakiádu. Akce se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Na obloze se nám sešlo opravdu mnoho krásných draků, některé děti si dokonce daly velkou práci a draka si samy doma vyrobily. Vítr nám sice moc nepřál, avšak děti byly tak šikovné, že počasí nebylo překážkou. Díky jejich úsilí draci létali vysoko v oblacích. Dětem se drakiáda moc líbila a za své úsilí byly odměněni drobnou sladkostí. A na závěr nechyběla společná fotografie dětí. Už teď se těšíme na příští rok.

  Za pani vychovatelky Dana Batelková a Kateřina Štěpinová

  FOTO: POUŠTĚNÍ DRAKŮ


  8.10., 10.10.2018 – Akce ŠD: PO STOPÁCH HISTORIE LETŇAN

  Děti ze všech oddělení školní družiny se ve dnech 8. a 10. října 2018 vydaly po stopách historie Letňan. Stopy nás nejprve zavedly na Starou Náves, bývalé historické jádro obce, kde z původních staveb zůstala už jen kaple svatého Kříže z roku 1865 – nejstarší stavba Letňan. Dále jsme si připomněli další důležitá místa a objekty spojené s historií, jako je areál Letov, výstaviště, metro Letňany, první letňanskou školu v ulici Rychnovská, Starou Náves s rybníkem a poté s koupalištěm, podnik Avia – kde se vyráběla nejdříve letadla a pak nákladní auta, Úřad městské části – Radnici.

  Procházky i hezké počasí se vydařily a těšíme se na další.

  Za paní vychovatelky Anna Púčková a Jana Bartošová


  5.9.2018 – Akce ŠD: VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

  Školní družina navštívila ve středu 5. září s dětmi ze 4.oddělení a s dětmi z 5.oddělení „Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež“ pořádaný Městskou částí Praha 18. Zástupci kroužků z Letňan dětem představili možnosti, jak zajímavě a tvořivě trávit volný čas, např. chovatelství (domácí mazlíčci), výtvarná činnost, šerm, florbal. Děti si mimo jiné vyzkoušely i své znalosti angličtiny formou malé soutěže.

  Za paní vychovatelky Olga Šafránková a Anna Púčková


  Archiv akcí školní družiny za rok 2017/2018 naleznete na tomto odkazu.

  Archiv akcí školní družiny za rok 2016/2017 naleznete na tomto odkazu.

  Archiv akcí školní družiny za rok 2015/2016 naleznete na tomto odkazu.


  Vnitřní řád školní družiny

  Vnitřní řád školní družiny zde (platný od 1.3.2019).


  Kritéria pro přijetí do školní družiny 2018/2019

  Kritéria pro přijetí do školní družiny zde.  Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7