Logo školy
Školní družina
 • Systém čipů ve školní družině

 • Připravované akce ŠD říjen 2019

 • Dokumenty o školní družině

 • Organizace školní družiny
 • Režim školní družiny
 • Akce školní družiny
 • Co už jsme v družině zažili
 • Vnitřní řád školní družiny

 • Organizace školní družiny  INFORMACE PRO RODIČE

  Školní družina - organizace dne 2.9.2019

  ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020


  Vstup do budovy školy je ukotven od 2. 2. 2015 ve školním řádu na str. 19, bod 6.
  Pro odchody dětí ze ŠD
  využijí zákonní zástupci čipový systém tomu určený u vstupu do školy.


  Vážení rodiče,
  naše školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování a slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, odpočinkové, sportovní a zájmové činnosti. Vašim dětem nabízíme před a po ukončení vyučování pestrou zájmovou činnost včetně relaxace a odpočinku. Družinové třídy jsou vybaveny didaktickými a společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi, molitanovým programem a poskytují dětem smysluplné využití.
  Děti využívají školní družinu k pravidelné denní docházce po celý školní rok.

  • ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina).
  • Poplatek za ŠD činí 300 Kč měsíčně a lze jej uhradit následovně:
  a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
  b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
  c) měsíčně

  Platba je prováděna do 20. září 2019 - 1 200 Kč a do 20. ledna 2020 - 1 800 Kč.

  Číslo účtu ŠD je: 174-2000939359/0800
  • Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě, a notýsek ŠD pro vzájemnou komunikaci (ostatním dětem zůstává variabilní symbol a popř. notýsek stejný z předchozích let).
  • Ze školní družiny budou děti odcházet podle údajů uvedených na přihlášce. Pokud rodiče budou požadovat odchod v jinou dobu a s jinou osobou, než je uvedeno v přihlášce ŠD, musí tuto změnu oznámit písemně na samostatném vzkazu.

  Plné znění Vnitřního řádu ŠD a Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2019/2020 naleznete na naší nástěnce, nebo na webových stránkách školy (viz odkazy výše na této stránce).

  Na Vaše děti se těší kolektiv vychovatelek ŠD.

  Oddělení ŠD:

  1. odd. - vych. Mgr. Bohumila Kohoutová - 1.C + PT

  2. odd. - vych. Zuzana Janowská - 2.C + 3. roč.

  3. odd. + 8. odd. - vedoucí vych. Dana Bábelová - 1.A + 3. roč.

  4. odd. - vych. Anna Púčková - 2.A + 3. roč.

  5. odd. - vych. Lucie Kratochvílová - 2.B + 3. roč.

  6. odd. - vych. Olga Šafránková - 1.B + PT

  7. odd. - vych. Jana Bartošová - 3. roč.


  Režim školní družiny

  6.30 – 7.15 příchody dětí, docházka, volná hra, spontánní činnost, televizní program
  7.40 odchod dětí do tříd
  11.40
  12.35
  příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/
  11.50 – 12.30
  12.45 – 13.15
  hygiena, oběd
  12.30 – 13.00
  13.15 – 13.30
  polední klid, odpočinková a rekreační činnost
  13.00 – 14.00
  13.30 – 14.00
  zájmové činnosti
  14.00 – 15.00 rekreační a sportovní činnost, vycházky
  15.00 odchody dětí
  15.00 – 15.25 hygiena, svačina
  15.25 – 15.45 příprava na vyučování
  15.45 – 16.00 individuální činnost, úklid oddělení
  16.00 – 17.00 volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost

  Akce školní družiny


  ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019 – 2020


  MĚSÍC
  TÉMA
  SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKCE
  ČINNOST V ODDĚLENÍ
  ZÁŘÍ
  POZNÁVÁME SE,
  POMÁHÁME SI
  Seznámení s budovou školy, zaměstnanci
  Režim školní družiny
  Bezpečnost v ŠD
  Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
  Noví kamarádi
  Preventivní program – téma přátelství
  Celoroční hra
  Pouštění draků
  Seznamka – co o sobě povím
  Tleskaná (hra)
  Rodina – kreslíme, vyprávíme
  Náš dům
  Čím bych chtěl/a být
  Zaměstnání rodičů
  Motivace dětí a pravidla k celoroční hře
  ŘÍJEN
  LETŇANY A NAŠE ŠKOLA
  NAŠE PLANETA
  Historie Letňan
  Vznik naší planety
  Chytrá sova – vědomostní soutěž
  Halloween – anglosaský lidový svátek
  Vycházky s poznáním Letňan
  Orientace – kde je co
  Vyprávíme si o vzniku naší planety
  Obrázek naší planety
  Výrobky z dýní s halloweenskou tematikou
  LISTOPAD
  PODZIMNÍ PŘÍRODA
  EVROPA
  Změny v přírodě
  Můj mazlíček – prezentace projektu
  Orientujeme se v mapě Evropy
  Ochrana přírody
  Výtvarné práce z přírodnin
  Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku
  Vyprávění dětí o mazlíčcích, které mají doma nebo které by si přály
  Státy a významná města Evropy
  PROSINEC
  VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
  Vánoční a Mikulášská besídka
  Vánoční výlet
  Vánoční dílna pro rodiče a děti
  Mikuláš, čert a anděl
  Příprava besídek, vánoční výzdoba herny
  Vánoční zvyky, obyčeje, tradice, koledy
  Výroba na Jarmark
  Výroba vánočních dekorací
  LEDEN
  ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY
  ANTARKTIDA
  Bezpečnost a ochrana zdraví
  Zpívá a tančí celá družina
  Orientujeme se, kde se nachází Antarktida
  Zdravý životní styl (pohyb, strava), hygiena
  Písničky – zpěv a poslech
  Sáňkujeme, bobujeme
  Hádanky, tajenky, kvízy
  Poloha a podnebí Antarktidy
  ÚNOR
  MASOPUSTNÍ VESELENÍ
  AMERIKA
  Maškarní karneval
  Svátek sv. Valentýna
  Pečujeme o zdraví
  Orientujeme se v mapě Ameriky
  Výroba masek, kresba
  Masopustní zvyky, tradice a obyčeje
  Výroba dárků na sv. Valentýna
  Příprava dárků k zápisu budoucích prvňáčků
  Rozdělení a historie Ameriky
  BŘEZEN
  MĚSÍC KNIHY
  KNIHA – MŮJ KAMARÁD
  VELIKONOCE
  AFRIKA
  Vymysli a ilustruj pohádku
  Zaječí skákání
  Velikonoční tvoření
  Orientujeme se, kde se Afrika nachází
  Moje oblíbená kniha
  Malujeme pohádky
  Výroba velikonočních dekorací, výzdoba herny
  Podmínky života lidí a zvířat na africkém kontinentu
  DUBEN
  PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
  ASIE
  Den Země
  Podvečer s  H. Ch. Andersenem
  Pálení čarodějnic
  Orientujeme se, kde se Asie nachází
  Pozorujeme změny v přírodě
  Ochrana přírody
  Vycházky s jarní tematikou
  Pohádky s příběhem – komunikace
  Vegetace a obyvatelstvo Asie
  KVĚTEN
  SPORT PRO KAŽDÉHO
  AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
  Olympiáda – sportovní soutěže
  Dopravní výchova
  Zdravotní výchova
  Svátek matek
  Orientujeme se, kde se Austrálie nachází
  Sportovní soutěže – hřiště, tělocvična
  Dopravní značky
  Ošetření jednoduchých zranění
  Integrovaný záchranný systém – důležité telefony
  Austrálie a Oceánie – flóra a fauna
  ČERVEN
  PRÁZDNINY PŘICHÁZEJÍ
  Z POHÁDKY DO POHÁDKY
  Mezinárodní den dětí – malá zahradní slavnost
  Ukončení celoroční hry
  Svátek otců
  Park Mirakulum
  Hry, soutěže
  Bojová hra pro děti
  Těšíme se na prázdniny – kresba, vyprávění
  Celkové vyhodnocení a odměna dětí za celoroční hru

  Průběžně

  • Naše planeta Země
  • Samoobslužná činnost
  • Příprava na vyučování formou didaktických her
  • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu dětí v ŠD
  • Pranostiky ročního období
  • Tradice, zvyky, obyčeje
  • Významná data a svátky
  • Videoklub: seznámení s pohádkami

  Co už jsme v družině zažili


  25.9. a 26.9.2019 – Akce ŠD: POUŠTĚNÍ DRAKŮ

  Dne 25. 9. a 26. 9. proběhla na sportovním hřišti drakiáda. Akce se zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Jako mávnutím kouzelného proutku se území hřiště proměnilo v pohádkovou krajinu plnou draků. Děti draky sestavovaly, porovnávaly mezi sebou a běhaly, co jim síly stačily. Kamarád vítr nám pomáhal dostat letce do oblak. Sešlo se nám opravdu mnoho krásných draků koupených i těch doma vyrobených. Všichni jsme si drakiádu užili a těšíme se na další setkání s draky.

  Za paní vychovatelky Jana Bartošová

  FOTO: POUŠTĚNÍ DRAKŮ


  Archiv akcí školní družiny za rok 2018/2019 naleznete na tomto odkazu.

  Archiv akcí školní družiny za rok 2017/2018 naleznete na tomto odkazu.

  Archiv akcí školní družiny za rok 2016/2017 naleznete na tomto odkazu.

  Archiv akcí školní družiny za rok 2015/2016 naleznete na tomto odkazu.


  Vnitřní řád školní družiny

  Vnitřní řád školní družiny zde.  Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7