Logo školy
Kontakty

Hlavní kontakty

Adresa školy dle zřizovací listiny: Základní škola Fryčovická
Fryčovická 462
199 00 Praha 9 - Letňany
 • Telefonní ústředna: 266 722 600
 • Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Nytrová
 • Zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Naďa Lukáčiková
 • Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Irena Suchánková
 • Rozpočtář: Ing. Zdeněk Vogál
 • Hospodářka: Eva Kolínská
 • Školní družina: Dana Bábelová
 • Výchovný poradce: Mgr. Stanislava Kabilková
  • Konzultační hodiny - po předchozí domluvě
 • Vrátnice, školník: Hana Benková, Marek Havelka
 • Školní jídelna: viz sekce "Školní jídelna"


Provoz vrátnice: 6:30 - 7:15, 7:40 - 8:55, 11:30 - 16:00
Provoz kanceláře: 7:00 - 15:00
IČ:
63832151
Bankovní spojení:
škola 2000939359/0800
ŠD 174-2000939359/0800
Adresa datové schránky: wdcv2f5

Organizační struktura

 • Mgr. Irena Suchánková - školní metodik prevence
 • Mgr. Olga Sokolová - vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
 • Mgr. Ernest Gejdoš - vedoucí předmětové komise matematických věd
 • Mgr. Michaela Hráchová - vedoucí předmětové komise společenských věd
 • Ing. Julie Dušková - vedoucí předmětové komise jazyků
 • Ing. Soňa Šymkiv - vedoucí předmětové komise výchovných předmětů
 • Mgr. Jan Šindýlek - vedoucí předmětové komise přírodních věd
 • Dana Bábelová - vedoucí vychovatelka ŠD
 • Mgr. Šárka Korbelová - logopedický asistent - preventista
   • konzultační hodiny po předchozí domluvě - úterý 15:00 - 16:30
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, měnící k 25. 5. 2018 právní úpravu ochrany osobních údajů ve všech členských státech EU (dále jen „Nařízení“) platí v celé budově základní školy zákaz fotografování, pořizování audio a video záznamů a uveřejňování těchto záznamů na sociální síti.

Seznam zaměstnanců

Pedagogové:

JménoHlavní předmětyE-mailTelefon
Mgr. Bc. Hana NytrováŘŠnytrova@zsfrycovicka.cz266 722 636
Mgr. Naďa LukáčikováZŘŠ pro 1. stupeňzastupce@zsfrycovicka.cz266 722 622
Mgr. Irena SuchánkováZŘŠ pro 2. stupeňsuchankova@zsfrycovicka.cz266 722 660
Mgr. Stanislava KabilkováVýchovný poradce,
1., 2. stupeň
kabilkova@zsfrycovicka.cz266 722 638
Mgr. Šárka Korbelovápřípravná třídakorbelova@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Lucie Broušková1.Abrouskova@zsfrycovicka.cz266 722 652
Mgr. Soňa Hodalová1.Bhodalova@zsfrycovicka.cz266 722 627
Mgr. Martina Smetanová1.Csmetanova@zsfrycovicka.cz266 722 627
Mgr. Mária Gejdošová2.Agejdosova@zsfrycovicka.cz266 722 647
Mgr. Dana Mudrochová2.Bmudrochova@zsfrycovicka.cz266 722 647
Mgr. Jana Lukášová2.Clukasova@zsfrycovicka.cz266 722 652
Mgr. Martina Pavlíková3.Apavlikova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Mgr. Adéla Ulrichová3.Bulrichova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Dagmar Vavřiníková3.Cvavrinikova@zsfrycovicka.cz266 722 644
Mgr. Renata Netrvalová4.Anetrvalova@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Lucie Svobodová4.Bsvobodova@zsfrycovicka.cz266 722 643
Mgr. Kateřina Válková4.Cvalkova@zsfrycovicka.cz266 722 643
Mgr. Olga Sokolová5.Asokolova@zsfrycovicka.cz266 722 627
Mgr. Jana Gorecka, DiS5.Bgorecka@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Jana Hušková5.Chuskova@zsfrycovicka.cz266 722 644
Mgr. Valentina Isaková1. stupeňisakova@zsfrycovicka.cz266 722 637
Mgr. David Vondruška1.+2. stupeňvondruska@zsfrycovicka.cz266 722 639
Mgr. Martina Štěpánová1. stupeňstepanova@zsfrycovicka.cz266 722 637
Mgr. Lenka Skovajsová6.Askovajsova@zsfrycovicka.cz266 722 651
Mgr. Petra Brhlíková6.Bbrhlikova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Mgr. Bc. Darina Kosťunová7.Akostunova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Bc. Magdaléna Hájková7.Bhajkova@zsfrycovicka.cz266 722 631
Bc. Jan Šíp8.Asip@zsfrycovicka.cz266 722 633
Mgr. Stanislava Kabilková8.Bkabilkova@zsfrycovicka.cz266 722 638
Mgr. Michaela Hráchová8.Chrachova@zsfrycovicka.cz266 722 633
Mgr. Jan Šindýlek9.Asindylek@zsfrycovicka.cz266 722 639
Ing. Julie Dušková9.Bduskova@zsfrycovicka.cz266 722 631
RNDr. Jana Bryndová, PhD.2. stupeňbryndova@zsfrycovicka.cz266 722 631
Ing. Ernest Gejdoš2. stupeňgejdos@zsfrycovicka.cz266 722 645
Mgr. Tereza Konečná2. stupeňkonecna@zsfrycovicka.cz266 722 651
Mgr. Halyna Netopilová1.+2. stupeňnetopilova@zsfrycovicka.cz266 722 651
Bc. Filip Vaněk2. stupeňvanek@zsfrycovicka.cz 
Amálie Šnapková2. stupeňsnapkova@zsfrycovicka.cz266 722 637
Ing. Soňa Šymkiv2. stupeňsymkiv@zsfrycovicka.cz266 722 651
Lenka Doušováasistent pedagoga  
Renáta Holubováasistent pedagoga  
Zuzana Janowskáasistent pedagoga  
Lucie Sehnalováasistent pedagoga  
Dita Žďánskáasistent pedagoga  

Školní družina:

JménoHlavní předmětyE-mailTelefon
Dana Bábelovávedoucí vychovatelkababelova@zsfrycovicka.cz266 722 625
Jana Bartošová  266 722 629
Dana Batelková  266 722 635
Lucie Kratochvílová  266 722 626
Anna Púčková  266 722 646
Olga Šafránková  266 722 648
Kateřina Štěpinová  266 722 623
Kabinet ŠD v čase od 11.15 - 11.40 266 722 630

Chod školy dále zajišťují:

JménoHlavní předmětyE-mailTelefon
Eva Kolínskáhospodářkaskola@zsfrycovicka.cz266 722 621
Ing. Zdeněk Vogalrozpočtářekonom@zsfrycovicka.cz266 722 621
Jakub RybkaIT správcespravce@zsfrycovicka.czNokia 6230i
Marek Havelkaškolník ZŠhavelka@zsfrycovicka.cz266 722 624
Hana Benkovávrátnice 266 722 624

O čistotu dbají:

Jméno
Šárka Lachová
Anna Muchová
Radek Prokeš
Helena Prokešová
Marcela Prousková
Jana Strnadová


Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7