Logo školy
Kontakty

Hlavní kontakty

Adresa školy dle zřizovací listiny: Základní škola Fryčovická
Fryčovická 462
199 00 Praha 9 - Letňany
 • Telefonní ústředna: 266 722 600
 • Ředitelka školy: Mgr. Bc. Hana Nytrová
 • Zástupce ředitelky: Mgr. Naďa Lukáčiková
 • Ekonom: Ing. Alena Pokorná
 • Hospodářka: Eva Kolínská
 • Školní družina: Dagmar Vavřiníková
 • Výchovný poradce: Mgr. Stanislava Kabilková
  • Konzultační hodiny - po předchozí domluvě
 • Vrátnice, školník: Hana Benková, Marek Havelka
 • Školní jídelna: viz sekce "Školní jídelna"


Provoz vrátnice: 6:30 - 7:15, 7:40 - 8:55, 11:30 - 16:00
Provoz kanceláře: 7:00 - 15:00
IČ:
63832151
Bankovní spojení:
škola 2000939359/0800
ŠD 174-2000939359/0800
Adresa datové schránky: wdcv2f5

Organizační struktura

 • Mgr. Irena Suchánková - školní metodik prevence
 • Mgr. Olga Sokolová - vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
 • Mgr. Ernest Gejdoš - vedoucí předmětové komise matematických věd
 • Mgr. Michaela Hráchová - vedoucí předmětové komise společenských věd
 • Ing. Julie Dušková - vedoucí předmětové komise jazyků
 • Mgr. Danuše Gajdůšková - vedoucí předmětové komise výchovných předmětů
 • Mgr. Jan Šindýlek - vedoucí předmětové komise přírodních věd
 • Dagmar Vavřiníková - vedoucí vychovatelka ŠD
 • Mgr. Šárka Korbelová - logopedický asistent - preventista
   • konzultační hodiny po předchozí domluvě - úterý 15:00 - 16:30
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, měnící k 25. 5. 2018 právní úpravu ochrany osobních údajů ve všech členských státech EU (dále jen „Nařízení“) platí v celé budově základní školy zákaz fotografování, pořizování audio a video záznamů a uveřejňování těchto záznamů na sociální síti.

Seznam zaměstnanců

Pedagogové:

JménoHlavní předmětyE-mailTelefon
Mgr. Bc. Hana NytrováŘŠnytrova@zsfrycovicka.cz266 722 636
Mgr. Naďa LukáčikováZŘŠzastupce@zsfrycovicka.cz266 722 622
Mgr. Stanislava KabilkováVýchovný poradce,
1., 2. stupeň
kabilkova@zsfrycovicka.cz266 722 638
Mgr. Šárka Korbelovápřípravná třídakorbelova@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Mária Gejdošová1.Agejdosova@zsfrycovicka.cz266 722 647
Mgr. Dana Mudrochová1.Bmudrochova@zsfrycovicka.cz266 722 647
Mgr. Jana Lukášová1.Clukasova@zsfrycovicka.cz266 722 647
Mgr. Lucie Broušková1.Dbrouskova@zsfrycovicka.cz266 722 647
Mgr. Martina Pavlíková2.Apavlikova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Mgr. Soňa Hodalová2.Bhodalova@zsfrycovicka.cz266 722 627
Mgr. Martina Smetanová2.Csmetanova@zsfrycovicka.cz266 722 627
Mgr. Renata Netrvalová3.Anetrvalova@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Lucie Svobodová3.Bsvobodova@zsfrycovicka.cz266 722 643
Mgr. Kateřina Válková3.Cvalkova@zsfrycovicka.cz266 722 643
Mgr. Olga Sokolová4.Asokolova@zsfrycovicka.cz266 722 627
Mgr. Zuzana Bártlová4.Bbartlova@zsfrycovicka.cz266 722 644
Mgr. Jana Hušková4.Chuskova@zsfrycovicka.cz266 722 644
Mgr. Jana Gorecka, DiS5.Agorecka@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Adéla Ulrichová5.Bulrichova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Mgr. Martina Malárová5.Cmalarova@zsfrycovicka.cz266 722 632
Mgr. Valentina Isaková1. stupeňisakova@zsfrycovicka.cz266 722 637
Mgr. David Vondruška1.+2. stupeňvondruska@zsfrycovicka.cz266 722 639
Mgr. Martina Štěpánová1. stupeňstepanova@zsfrycovicka.cz266 722 637
Mgr. Bc. Darina Kosťunová6.Akostunova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Mgr. Danuše Gajdůšková6.Bgajduskova@zsfrycovicka.cz266 722 634
Bc. Jan Šíp7.Asip@zsfrycovicka.cz266 722 633
Mgr. Irena Suchánková7.Bsuchankova@zsfrycovicka.cz266 722 628
Mgr. Michaela Hráchová7.Chrachova@zsfrycovicka.cz266 722 633
Mgr. Jan Šindýlek8.Asindylek@zsfrycovicka.cz266 722 639
Ing. Julie Dušková8.Bduskova@zsfrycovicka.cz266 722 631
Mgr. Stanislava Kabilková9.Akabilkova@zsfrycovicka.cz266 722 638
Ing. Ernest Gejdoš2. stupeňgejdos@zsfrycovicka.cz266 722 645
Bc. Magdaléna Hájková2. stupeňhajkova@zsfrycovicka.cz266 722 631
Bc. Pavla Krylová, DiS2. stupeňkrylova@zsfrycovicka.cz266 722 631
Mgr. Eliška Niessnerová2. stupeňniessnerova@zsfrycovicka.cz266 722 651
Mgr. Lenka Skovajsová1.+2. stupeňskovajsova@zsfrycovicka.cz266 722 651
Ing. Soňa Šymkiv2. stupeňsymkiv@zsfrycovicka.cz266 722 651
Renáta Holubováasistent pedagoga  
Zuzana Janowskáasistent pedagoga  
Jitka Kuklíkováasistent pedagoga  
Lucie Sehnalováasistent pedagoga  

Školní družina:

JménoHlavní předmětyE-mailTelefon
Dagmar Vavřiníkovávedoucí vychovatelkavavrinikova@zsfrycovicka.cz266 722 625
Dana Batelková  266 722 623
Dana Bábelová  266 722 648
Lucie Kratochvílová  266 722 635
Kateřina Miškeiová  266 722 629
Anna Púčková  266 722 646
Olga Šafránková  266 722 626
Kabinet ŠD v čase od 11.15 - 11.40 266 722 630

Chod školy dále zajišťují:

JménoHlavní předmětyE-mailTelefon
Eva Kolínskáhospodářkaskola@zsfrycovicka.cz266 722 621
Ing. Zdeněk Vogalrozpočtářekonom@zsfrycovicka.cz266 722 621
Jakub RybkaIT správcespravce@zsfrycovicka.czNokia 6230i
Marek Havelkaškolník ZŠhavelka@zsfrycovicka.cz266 722 624
Hana Benkovávrátnice 266 722 624

O čistotu dbají:

Jméno
Šárka Lachová
Anna Muchová
Radek Prokeš
Helena Prokešová
Marcela Prousková
Jana Strnadová


Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7