Dítě v cizím zájmovém kroužku

SDĚLENÍ RODIČŮM

Prosíme rodiče žáků ve školní družině, aby zápisem do notýsku ŠD informovali paní vychovatelku o přihlášení dítěte do kroužku organizovaného jiným subjektem. Prosíme o sdělení názvu kroužku, termínu, času a způsobu vyzvedávání dítěte (zda se vrací do ŠD).

Termín: do 30. 9. 2021

 

Děkuji,
Dana Bábelová - vedoucí vychovatelka ŠD

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz