Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace k Mimořádnému opatření MZČR

Zákaz akcí pro více než sto osob a uzavření škol

S účinností od 10. března od 18 hodin zakázalo Ministerstvo zdravotnictví ČR divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Od 11. března 2020 dále zakázalo Ministerstvo zdravotnictví ČR osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, a studentů na studiu na vysoké škole. Znamená to, že i všechny letňanské školy zůstanou od zítřejšího dne zavřené do odvolání.

 

Přijatá opatření se netýkají mateřských škol, které zatím zůstávají v provozu.

Zatím se neuvažuje o zavření restaurací či nákupních center.

„Podle mapování, které jsme provedli ve spolupráci s letňanskými školami a dalšími organizacemi, můžeme potvrdit, že Letňany zatím nemají žádný případ nákazy koronavirem COVID-19,“ říká Zdeněk Kučera, starosta MČ Praha 18. „Mapování budeme provádět i nadále, do odvolání,“ doplnil.

„Dnes zasedala letňanská Bezpečností rada i Rada MČ Praha 18. Ředitelům našich škol bylo uloženo zajistit u žáků domácí výuku. Dále bylo rozhodnuto o dezinfekci škol. Prověřovali jsme i možnost zajištění vyzvedávání obědů ze školních jídelen, což bohužel zákon neumožňuje. Školní jídelny budou nadále vařit pouze pro mateřské školy. U mateřských škol bude ještě zpřísněna kontrola případných projevů respiračních onemocnění,“ uvedl Ondřej Lněnička, místostarosta pro školství.

S řediteli škol bylo dohodnuto, že v prvním období budou žáci dostávat podklady pro samostudium prostřednictvím elektronické žákovské knížky (EŽK) a webových stránek školy. Ředitelé byli požádáni o prověření dalších (alternativních) způsobů výuky (např. videokonferencí). Přesto, že děti nejsou v karanténě, doporučuje se vyhnout se návštěvám míst, jako jsou obchodní centra, kde se pohybuje větší počet lidí.

Do odvolání byly zrušeny všechny akce pořádané městskou částí i organizacemi, kterých je zřizovatelem.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Více informací najdete na webu Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz