Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021


Harmonogram přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

 • Ve školním roce 2020/2021 v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.
 • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat přihlášky na dva obory vzdělávání
 • v případě konání jednotné přijímací zkoušky má každý uchazeč právo konat tuto zkoušku dvakrát, přičemž se při rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek
 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit z vážného důvodu k 1. nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a omluví se řádně řediteli střední školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech


Odevzdávání přihlášek

 • žáci 9. ročníků předají písemně do 12. února kariérové poradkyni Mgr. Langové IZO, adresu, kód a název oboru vzdělávání škol, na které se bude žák hlásit a škola následně vydá žákům přihlášky ke vzdělávání na SŠ
 • žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia – zákonní zástupci těchto žáků zašlou emailem IZO, adresu, název a kód oboru vzdělávání škol, na které se hlásí Mgr. Langové – langova@zsfrycovicka.cz
 • přihlášky ke studiu na střední školy pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky musí být odevzdány zákonným zástupcem žáka do 1. března 2021 na vybrané střední školy, resp. do 2. března 2021
 • odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou přijímací zkouškou do 30. listopadu


Konání přijímacích zkoušek

2. - 15.1.   Termín konání zkoušek pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou
2.1. - 15.2.   Termín konání zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou
15. - 31.1.   Termín konání zkoušek pro obory konzervatoří
12. - 28.4.   Termín konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány
22. - 30.4.   Termín konání školní přijímacích zkoušek do 1 ročníku oborů vzdělání bez talentové zkoušky a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány
12. a 13.4.   Termín státní jednotné zkoušky pro obory s maturitní zkouškou (oba dny)
14. a 15.4.   Termín státní jednotné zkoušky pro víceletá gymnázia (oba dny)


Náhradní termíny

12. - 13.5.   Termín náhradních přijímacích zkoušek (nekoná se SJZ – školní přijímací zkouška)


Po vykonání přijímacích zkoušek

 • přijatí žáci nebudou obesíláni doporučeným dopisem, ale budou uveřejněni pod registračním číslem na webových stránkách a úřední desce střední školy
 • žáci, kteří nebyli na danou školu přijati, budou vyrozuměni doporučeným dopisem a mohou využít odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí, které se podává prostřednictvím střední školy do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí (doporučený dopis)
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 14.5.
 • zápisový lístek bude vydán na jméno žáka na naší škole proti podpisu zákonného zástupce do 15. března
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé středních škol

 

V případě potřeby se obracejte na Mgr. Langovou, langova@zsfrycovicka.cz, 266 722 634
(telefonický kontakt především v konzultačních hodinách – středa 13 - 15h)

Další informace lze najít:

 

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz