Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022

 • žáci budou konat povinnou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyk a literatury a z matematiky formou centrálně zadávaných testů
 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat přihlášky na dva obory vzdělávání
 • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek
 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit z vážného důvodu k 1. nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a omluví se řádně nejpozději do 3 dnů řediteli střední školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech

Odevzdávání přihlášek

 • žáci 9. ročníků předají písemně (vyplněním formuláře) do 31. ledna kariérové poradkyni Mgr. Langové, IZO, adresu, kód a název oboru vzdělávání škol, na které se bude žák hlásit a škola v průběhu února žákům vydá přihlášky ke vzdělávání na SŠ
 • žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia – zákonní zástupci těchto žáků zašlou emailem IZO, adresu, název a kód oboru vzdělávání škol, na které se hlásí, nejpozději do 31. ledna, Mgr. Langové – langova@zsfrycovicka.cz
 • přihlášky ke studiu na střední školy pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky musí být odevzdány zákonným zástupcem žáka do 1. března na vybrané střední školy, resp. do 2. března 2021
 • odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou přijímací zkouškou do 30. listopadu
 • vyzvednutí přihlášek a zápisového lístku bude možné ve vybraných dnech
 • zápisový lístek musí vyzvednout zákonný zástupce

V uvedených dnech si mohou rodiče žáků 9. ročníků a žáků 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, vyzvednout přihlášky a zápisové lístky u Mgr. Langové (kabinet U12, budova 2. stupně, přízemí)

15. 2. 2022
11:00 – 12:30,
13:00 – 15:00
16. 2. 2022
15:15 – 17:00
17. 2. 2022
7:00 – 8:45,
15:00 – 17:00
 

Konání přijímacích zkoušek

 • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
  • 1. termín: pondělí 12. dubna 2022
  • 2. termín: úterý 13. dubna 2022
    
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín: středa 19. dubna 2022
  • 2. termín: čtvrtek 20. dubna 2022
    
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  • 1. termín: středa 10. května 2022
  • 2. termín: čtvrtek 11. května 2022

Po vykonání přijímacích zkoušek

 • přijatí žáci nebudou obesíláni doporučeným dopisem, ale budou uveřejněni pod registračním číslem na webových stránkách a úřední desce střední školy
 • žáci, kteří nebyli na danou školu přijati, budou vyrozuměni doporučeným dopisem a mohou využít odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí, které se podává prostřednictvím střední školy do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí (doporučený dopis)
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • zápisový lístek bude vydán na jméno žáka na naší škole proti podpisu zákonného zástupce společně s přihláškou
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé středních škol
V případě potřeby se obracejte na Mgr. Langovou, langova@zsfrycovicka.cz, 266 722 634
(telefonický kontakt především v konzultačních hodinách – čtvrtek 14-15h)

 

Další informace lze najít:

 • Seznam středních škol – Atlas školství
 • MŠMT
 • CERMAT
 • Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 

Dokument
Informace k příjímacímu řízení 2021/22
Stáhnout
16.9 kB

Aktuality

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Image

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 2. – 9. ročník

31.5.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Image

Konzultační hodiny 8.6.2022

24.5.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

24.5.2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2...

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz