Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace o organizaci vzdělávání a ukončení školního roku 2019/2020

 

 

INFORMACE O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020

 

I. Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Od 8. 6. 2020 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků druhého stupně ZŠ ve škole. Žáci se budou moci účastnit osobních a individuálních KONZULTACÍ s vyučujícími navazujících na vzdělávání na dálku a třídnických hodin (po dohodě s TU). ONLINE výuka bude pokračovat dál podle stanoveného rozvrhu!

Rozpis konzultačních hodin vyučujících 2. stupně – viz. tabulka.

Pro vstup do školy bude platit následující:

1. Na konzultace s vyučujícím je nutné se objednat (domluva s vyučujícími primárně přes Bakaláře, popř. Padlet aj. = rezervace místa).

2. První vstup do budovy bude žákům umožněn jen po předložení potvrzeného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Čestná prohlášení bude možné vyplnit i při prvním vstupu žáka (k vyzvednutí na vrátnici).

3. Vzdělávací aktivity budou dobrovolné a budou realizovány i pro skupiny žáků z různých tříd najednou a nemusí být neměnné.

4. Školní stravování pro žáky druhého stupně nebude zajištěno.

 

Důležité informace

 • Před školou je zakázáno velké shromažďování osob.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Ve společných prostorách školy nosí všichni roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Při přesunech po škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 (= jeden žák v lavici ve třídě).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

 

II. Třídní schůzky

 • Vzhledem k aktuální situaci a doporučeným hygienickým opatřením se NEUSKUTEČNÍ plánované třídní schůzky 10. 6. 2020.

 

 

III. Odevzdání učebnic, učebních pomůcek a vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole

Odevzdání učebnic a vyzvedávání školních potřeb a osobních věcí proběhne ve dnech 22. 6. – 25. 6. 2020 dle rozpisu.

Konkrétní informace ohledně přesného termínu a času obdrží žáci od třídních učitelů.

 

IV. Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na vysvědčení za 2. pololetí budou všichni žáci školy formativně slovně hodnoceni (viz. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ze dne 4. 5. 2020 zde na web. str.).

 

Vysvědčení se bude předávat dne 26. 6. 2020 podle stanoveného rozpisu.

Bližší informace žákům předají včas třídní učitelé.

 

V. Ředitelské volno na konci školního roku

 • Na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 je z organizačních, personálních a technických důvodů stanoveno ředitelské volno.

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz