Informace o vrácení přeplatků úplaty ŠD

SDĚLENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

přeplatek úplaty za školní družinu ve školním roce 2020/2021 Vám bude vrácen do 30. 6. 2021 na účet,
ze kterého byla platba uhrazena.

Za školní družinu
Dana Bábelová – vedoucí vychovatelka ŠD

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz