Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2021/2022

Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2021/2022 pro žáky, kteří budou školní družinu využívat k pravidelné denní docházce po celý školní rok. Do školní družiny budou žáci přijímáni v pořadí:

  1. žáci 1. ročníků
  2. žáci 2. ročníků
  3. žáci 3. ročníků, kteří mají ve školní družině mladšího sourozence
  4. žáci 3. ročníků podle data narození od nejmladšího
  5. žáci 4. ročníků, kteří mají ve školní družině mladšího sourozence
  6. žáci 4. ročníků podle data narození od nejmladšího
  7. žáci 5. ročníků podle data narození od nejmladšího
  8. pokud kapacita ŠD neumožní vzít všechny žáky stejného data narození, tzn. dne, měsíce a roku, budou žáci vybráni losem

Školní družina je školské zařízení poskytující žákům zájmové vzdělávání, jedná se o nepovinné a dobrovolné vzdělávání, na které není právní nárok.

V Praze dne 11. 5. 2021

Mgr. Bc. Hana Nytrová
Ředitelka školy
Základní škola Fryčovická

 

Dokument
Kritéria pro přijetí do ŠD
Stáhnout
13 kB

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz