Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

NÁVRAT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY DNE 12.4.2021


1. fáze návratu žáků do škol dne 12. 4. 2021


V pondělí 12.4., to znamená každý LICHÝ týden půjdou do školy žáci 1. stupně těchto tříd:
PT, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 3.A, 3.B, 3.C, 5.C. (výuka dle prezenčního rozvrhu)

V SUDÉ týdny se budou prezenčně vzdělávat žáci:
PT, 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 4.C , 5.A, 5.B. (výuka dle prezenčního rozvrhu)

V týdny, kdy žáci nebudou docházet do školy, budou vzděláváni distančním způsobem.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Školní družina (ranní i odpolední) bude v provozu ve svých kmenových třídách.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat 2x týdně Ag testy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy, rýma/ucpaný nos).

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v PT a 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.
 

Přehled postupu při antigenním testování

  1. Testování bude probíhat ve třídě v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny.
  2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (lékařská zpráva). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování.
  3. Instruktážní leták k testování: https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
  4. Instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
     

Výsledky testování a následné kroky:

Pondělí: v případě pozitivního Ag testu alespoň u jednoho žáka jde tento žák domů a zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce. Pozitivní žák musí absolvovat konfirmační RT-PCR test, v případě pozitivity jde do izolace. Zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce.

Čtvrtek: v případě pozitivního Ag testu u alespoň jednoho žáka, jde celá třída domů a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného žáka. V případě pozitivního výsledku je celé třídě nařízena karanténa KHS.

V případě dotazů a bližších informací: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Informace o ochraně osobních údajů – testování COVID-19

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz