Návrat žáků 2. stupně do školy


Návrat žáků 2. stupně do školy


Na základě jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021, vydalo MŠMT dne 27. dubna 2021 informace k provozu škol a školských zařízení:

Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo mimořádné opatření, kterým bude od 3. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně na vzdělávání (rotačním způsobem):

  • V sudé týdny (od 3. 5. 2021) se budou prezenčně vzdělávat třídy: 6.A, 6.B, 6.C,7.A a 7.C
    • (v liché týdny se budou vzdělávat distančně – online rozvrhy zde)
  • V liché týdny (od 10. 5. 2021) se budou prezenčně vzdělávat třídy: 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
    • (v sudé týdny se budou vzdělávat distančně – online rozvrhy zde)

Žákům, kteří se budou prezenčně vzdělávat, budou také nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech). V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je pro výuku tělesné výchovy uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky a respirátoru), za zachování homogenity tříd. Z tohoto důvodu (homogenita tříd), budou volitelné předměty při prezenční výuce ZRUŠENY.

Žáci 2. stupně (při prezenčním vzdělávání) se budou v pondělí a ve čtvrtek povinně testovat. (více zde)

Při vzdělávání budou žáci oprávněni používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (ani v případě žáka nad 15 let nemusí mít respirátor).

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz