Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků ve škole

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole. Obsahem výuky bude výhradně učivo z českého jazyka a matematiky, a to pouze pro zájemce z řad žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy. Časový rozsah a organizaci výuky stanoví ředitel školy. Výuka bude probíhat dva dny v týdnu – v úterý a ve čtvrtek od 8.00 h do 11.40 h, do 4. 6. 2020.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to do 7. 5. 2020.
(Dotazník zaslaný dne 4. 5. 2020 v systému Bakaláři všem rodičům žáků 9. ročníků)

Při nástupu do školy musí každý žák odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. (viz. příloha)

O zařazení žáků do skupin rozhoduje paní ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020!
Složení skupin žáků se  stanoví předem a bude neměnné.

 

Důležité informace

 • Před školou je zakázáno velké shromažďování osob.
 • Je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Ve společných prostorách školy nosí všichni roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do  školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Při přesunech po škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 (jeden žák v lavici ve třídě).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Škola si bude vést evidenci o docházce žáků do školy, v případě absence je zákonný zástupce povinen omluvit své dítě obvyklým způsobem.

Mgr. Bc. Hana Nytrová
ředitelka školy ZŠ Fryčovická

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz