Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 2. – 9. ročník

PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 2. – 9. классов згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» - освіта)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Mgr. Bc. Hana Nytrová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRYČOVICKÁ

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
   
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

  Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

  Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6.6.2022 od 13.00 – 18.00 hod

Místo zápisu / Місце запису: budova školy 1. patro

Zákonný zástupce dítěte by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole.

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR

2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Do základní školy se přijímají žáci podle kritérií:

1. žáci s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 - Letňany – spádové oblasti - odkaz
2. žáci s místem pobytu v dané městské části – v Městské části Praha 18 - Letňany
3. žáci s místem pobytu v jiné městské části

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

1. діти з місцем фактичного проживання, у відповідному шкільному окрузі початкової школи - у муніципальному окрузі Праги 18 - Летняни - райони охоплення - посилання
2. діти з місцем фактичного проживання в даному районі міста - у міському окрузі Праги 18 - Летняни
3. діти з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги

В настоящее время на 2022/2023 учебный год, школа может принять максимум 10 учеников до 1-9 классов.

V Praze /м. dne 16.5.2022 /дата

Ředitelka základní školy: Mgr. Bc. Hana Nytrová

Директор початкової школи: Mgr. Bc. Hana Nytrová

 

Aktuality

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Image

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 2. – 9. ročník

31.5.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Image

Konzultační hodiny 8.6.2022

24.5.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

24.5.2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2...

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz