Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Podrobné informace k zápisu 2022/2023

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:

 • úterý 5.4.2022 od 13.00 - 18.00 hod. a středa 6.4.2022 od 13.00 - 18.00 hod.
 • V případě nemoci – náhradní termín úterý 12.4.2022 v 13.00 hod.


Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základního vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 - Letňany – spádové oblasti - odkaz
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu  v 1. - 8. ročníku)
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18 - Letňany
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • prosím, vyplňte přihlášku - buď on-line, nebo se dostavte na prezenční zápis (ne obojí).
 • on-line vyplnění přihlášky na této stránce (aktualizováno 28.3.2022)
 • k účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte časový harmonogram na této stránce (aktualizováno 28.3.2022)

 

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 5. a 6. 4. 2022 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2022/2023 škola může přijmout maximálně 80 žáků.

V současné době kapacita školy neumožňuje pro školní rok 2022/2023 zřídit přípravnou třídu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zde

Aktuality

Image

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince (Ukrajina)

20.5.2022

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfl...

Image

Fryčovický poeta – recitační soutěž žáků 1.st.

4.5.2022

Image

Proběhlé akce školní družiny

4.5.2022

Odpoledne s H. CH. Andersenem, Zaječí skákání a Den Země

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

27.4.2022

Image

Projekt Příběhy našich sousedů

19.4.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz