Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Pozvánka na konferenci projektu Rozhledna Letňany

 

Městská část Praha 18

PROJEKT ROZHLEDNA LETŇANY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KONFERENCI
JAK TO ZVLÁDNOUT V NOVÉ/ČESKÉ ŠKOLE

Na konferenci bude představena vytvořená příručka pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem, která zlepší komunikaci učitelů, dětí, žáků a jejich rodičů při nástupu do mateřské a základní školy v Letňanech.

Nosnými tématy konference jsou „Rovné příležitosti, wellbeing a primární prevence jako důležité prvky pro rozvoj zdravého prostředí ve školách“.

KONFERENCE PROBĚHNE V ONLINE PROSTŘEDÍ NA PLATFORMĚ GOOGLE MEET
DNE 25. 4. 2023 OD 15:00 HODIN.

Odkaz na konferenci zde:
https://meet.google.com/xef-zfox-szq


Program:

15:00 Úvod do rovných příležitostí – Kateřina Kaňoková
15:20 Slovo evaluátora projektu – Nikola Křístek
15:40 Slovo odborného garanta projektu – Daniel Vysloužil
15:50 Slovo vedoucí odboru školství MČ Praha 18 – Marcela Horešovská
16:00 Slovo zástupce organizace Neposeda, z. ú. – Jakub Vokurka téma Zaměřeno na psychické zdraví – práce s dětmi a spolupráce se školami – příklady dobré praxe
16:30 Představení příručky „v kostce“, česko-anglické, shrnutí informací k příručkám a metodice pro pedagogy – Kateřina Kaňoková
17:30 Diskuze
18:00 Ukončení


Cílem odborné konference je zejména nastartování spolupráce a efektivní zasíťování všech aktérů v dané problematice s akcentem na sociální vazby v rámci udržitelného rozvoje. Konference je určena pro cílovou skupinu rodičů a zákonných zástupců dětí a žáků, zástupce komunit, s nimiž naše MŠ a ZŠ spolupracují, a také organizace, které jsou součástí efektivní spolupráce se školami při budování vztahů dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, zapojení dětí a žáků do výuky co nejefektivnějším způsobem s využitím všech příručkou ověřených postupů.

Projekt Školská rozhledna Letňany CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001412

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz