Přijímací řízení na SŠ 2021 - postup

 

 1. Přihláška
 • Vyplnit formulář
  • Ke stažení na stránkách školy – Kariérové poradenství
  • Pro kontrolu osobních údajů
  • Dvě vybrané školy a kódy oborů
  • Zaslat na email langova@zsfrycovicka.cz nebo v Bakalářích nejpozději do 12.2.2021
 • Škola vytiskne přihlášku
 • Vyzvedne zákonný zástupce společně se zápisovým lístkem
 • Doplnění přihlášky
  • Datum školních přijímacích zkoušek
  • Podpis
  • Lékařské potvrzení
 • Donést osobně nebo poslat poštou na SŠ do 1. března 2021
 • Zápisový lístek neztratit – odevzdává se vybrané SŠ

 1. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
 • Státní jednotná zkouška
  • Řádný termín – 14.dubna 2021, 15. dubna 2021
  • Náhradní termín – 12. května 2021, 13. května 2021

 1. Přijímací zkoušky na SŠ
 • Státní jednotná zkouška
  • Řádný termín – 12.dubna 2021, 13. dubna 2021
  • Náhradní termín – 12. května 2021, 13. května 2021
   • Český jazyk 60 min
   • Matematika 70 min
 • Školní přijímací zkoušky
  • od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
  • od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání
   • volí každá škola podle svých požadavků, ty musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2021
 • Nekonání přijímacích zkoušek
  • v případě nižšího počtu uchazečů, než je vypsaný počet pro přijetí
  • vyhlásí ředitel SŠ do 8. března
   • Uchazeč koná přijímací jednotnou zkoušku v obou termínech

 1. Po přijímacích zkouškách
 • Ředitel SŠ zveřejní výsledky na stránkách školy (registrační číslo) do 30. dubna 2021
 • přijatí uchazeči neobdrží dopis
 • nepřijatí uchazeči dostanou dopis
 • Do 3 pracovních dní je možné podat odvolání
 • Do 10 pracovních dní (14.5.) potvrdit zájem o studium na dané škole odevzdáním zápisového lístku – podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem 

 1. 2. kolo přijímacích zkoušek
 • Množství podaných přihlášek není omezen
 • Nekoná se jednotná zkouška
 • Volná místa budou zveřejněna na krajském úřadě

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz