Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Provoz školy od pondělí 30. 11. 2020

1. stupeň ZŠ:


Prezenční výuka již pro všechny ročníky (včetně přípravné třídy). Je umožněn provoz školní družiny.
Kroužky jsou mimo provoz. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

 

2. stupeň ZŠ:


Prezenční výuka 9. ročníků (nepřetržitě).

Pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

  • Liché týdny: SKUPINA I. : 8.A, 8.B, 7.B, 7.C (začínají v týdnu od 30. 11. prezenční výukou – ve škole, v sudé týdny se vzdělávají distančně - z domova)
  • Sudé týdny: SKUPINA II. : 7.A, 6.A, 6.B, 6.C (začínají v týdnu od 7.12. prezenční výukou – ve škole, v liché týdny se vzdělávají distančně - z domova)

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančním způsobem.
S ohledem na nová opatření související s rotační výukou dojde k úpravě rozvrhu online výuky. Pro SKUPINU II., která se od 30.11. bude vzdělávat distančně, je rozvrh ZDE.

Obě třídy 9. ročníků mají tedy POVINNOU prezenční výuku.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE


Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.
1. stupeň - 9.12.2020 - individuální konzultace (dle domluvy se tř. uč.)

 

ROUŠKY VE ŠKOLE


Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 

POHYB OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY


Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 

STRAVOVÁNÍ


Distančně vzdělávaným žákům bude dále umožněn odběr jídla, prezenčně vzdělávané žáky bude nutné na obědy vždy přihlásit, prosím nezapomeňte! Ve školní jídelně bude vydávání obědů probíhat za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb. (více na https://www.jidelny-letnany.cz )

 

Vedení školy

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz