Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rozhodnutí o přijetí žáků do PT

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě

Základní školy Fryčovická od školního roku 2021/2022


Příspěvková organizace Základní škola Fryčovická prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 47, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě,

jejíž činnost vykovává Základní škola Fryčovická se sídlem Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany, u dětí s těmito registračními kódy:

ZS/2021/1 ZS/2021/2 ZS/2021/3 ZS/2021/4
ZS/2021/5 ZS/2021/6 ZS/2021/7 ZS/2021/8
ZS/2021/9 ZS/2021/10 ZS/2021/11


V přijímacím řízení byly přijaty děti podle prvního kritéria: děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy a podle druhého kritéria: děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu.

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole od 14. 6. – 15. 6. 2021 od 8.00 do 14.00 h.

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz