Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Příspěvková organizace ZŠ Fryčovická prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Fryčovická od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními kódy:

ZS/2023/1 ZS/2023/16 ZS/2023/31 ZS/2023/46 ZS/2023/66 ZS/2023/83
ZS/2023/2 ZS/2023/17 ZS/2023/32 ZS/2023/47 ZS/2023/67 ZS/2023/84
ZS/2023/3 ZS/2023/18 ZS/2023/33 ZS/2023/48 ZS/2023/68 ZS/2023/85
ZS/2023/5 ZS/2023/19 ZS/2023/34 ZS/2023/49 ZS/2023/69 ZS/2023/86
ZS/2023/6 ZS/2023/20 ZS/2023/35 ZS/2023/51 ZS/2023/72 ZS/2023/87
ZS/2023/7 ZS/2023/21 ZS/2023/36 ZS/2023/52 ZS/2023/73 ZS/2023/88
ZS/2023/8 ZS/2023/22 ZS/2023/37 ZS/2023/53 ZS/2023/75 ZS/2023/89
ZS/2023/9 ZS/2023/23 ZS/2023/38 ZS/2023/54 ZS/2023/76 ZS/2023/90
ZS/2023/10 ZS/2023/24 ZS/2023/40 ZS/2023/56 ZS/2023/77 ZS/2023/92
ZS/2023/11 ZS/2023/26 ZS/2023/41 ZS/2023/57 ZS/2023/78 ZS/2023/94
ZS/2023/12 ZS/2023/27 ZS/2023/42 ZS/2023/58 ZS/2023/79 ZS/2023/95
ZS/2023/14 ZS/2023/28 ZS/2023/43 ZS/2023/61 ZS/2023/80 ZS/2023/96
ZS/2023/15 ZS/2023/29 ZS/2023/44 ZS/2023/62 ZS/2023/81 WX4RF
  ZS/2023/30 ZS/2023/45 ZS/2023/63 ZS/2023/82 963XH

 

Rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí osobně ve škole ve dnech 4. 5. 2023 a 5. 5. 2023 od 8.00 do 14.00 h u hospodářky školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání je možné si vyzvednout ve dnech 4. 5. 2023 a 5. 5. 2023 od 8.00 do 14.00 h u hospodářky školy.

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz