Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

ŠD - Organizace dne 1. 9. 2022

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

1. Sdělení pro rodiče dětí z prvních tříd

 • Po slavnostním přivítání dětí se bude konat krátká schůzka rodičů přihlášených dětí v atriu školy. Vaše přítomnost je nutná.

2. Sdělení pro rodiče dětí z druhých tříd

 • Paní vychovatelky Vás budou očekávat dne 1. 9. 2022 v době od 7.40 do 8.15 hod v šatně školy z důvodu poskytnutí informace, od kterého dne začne Vaše dítě navštěvovat ŠD.
 • Toto sdělení v písemné formě opatřené podpisem zákonného zástupce může dítě předat paní vychovatelce před zahájením vyučování v šatně školy.

3. Sdělení pro rodiče dětí ze třetích tříd

 • Paní vychovatelky Vás budou očekávat dne 1. 9. 2022 v době od 7.40 do 8.15 hod v šatně školy z důvodu poskytnutí informace, od kterého dne začne Vaše dítě navštěvovat ŠD.
 • Toto sdělení v písemné formě opatřené podpisem zákonného zástupce může dítě předat paní vychovatelce před zahájením vyučování v šatně školy.

4. Úplata za ŠD

 • Úplata za ŠD pro školní rok 2022/2023 je stanovena na částku 310 Kč měsíčně a lze ji uhradit na účet číslo 174-2000939359/0800 následovně:
  • bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
  • složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště).
 • V uvedených možnostech je platba prováděna ve dvou splátkách, a to ve výši 1.240 Kč do 20. září a ve výši 1.860 Kč do 20. ledna příslušného školního roku. Při platbě musí být vždy uváděn variabilní symbol, který zákonný zástupce obdrží při přihlášení dítěte do ŠD a bude uveden v notýsku ŠD.
  • měsíčně – pouze ve výjimečných případech odsouhlasených ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
 • Dětem druhých a třetích ročníků zůstává variabilní symbol z loňského roku. Tento variabilní symbol je nutné uvádět při každé platbě za školní družinu.
 • Dětem prvních tříd bude přidělen nový variabilní symbol, který bude uveden v družinovém notýsku nejpozději do 5. 9. 2022. Tento variabilní symbol je nutné uvádět při každé platbě za školní družinu.

 

 • Úplata za docházku pouze do ranní družiny je pro školní rok 2022/2023 stanovena na částku 100 Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách a to následovně:
  • bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
  • složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
 • V uvedených možnostech je platba prováděna ve dvou splátkách, a to ve výši 400 Kč do 20. září a ve výši 600 Kč do 20. ledna příslušného školního roku. Při platbě musí být vždy uváděn variabilní symbol, který zákonný zástupce obdrží při přihlášení dítěte do ŠD.
  • měsíčně – pouze ve výjimečných případech odsouhlasených ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
 • Dětem přihlášeným pouze do ranní družiny bude pro platbu přidělen nový variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě.

Za školní družinu
Bábelová Dana – vedoucí vychovatelka ŠD

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz