ŠD - Organizace dne 1.9.2021

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

 

1. Sdělení pro rodiče dětí z přípravné třídy

  • Informace k ŠD obdržíte 1. 9. 2021 na úvodní schůzce s paní učitelkou a s paní vychovatelkou.
  • Čipy k vyzvedávání dětí ze školní družiny Vám budou předány na základě platby v hotovosti (100 Kč/čip) ve vestibulu školy.
    1. 9. 2021 od 9.00 do 11.00 hod a od 15.00 do 16.00 hod

2. Sdělení pro rodiče dětí z prvních tříd

  • Základní informace obdrží rodiče na slavnostním přivítání dětí v atriu školy od vedoucí vychovatelky ŠD.

  • Čipy k vyzvedávání dětí ze školní družiny Vám budou předány na základě platby v hotovosti (100 Kč/čip) ve vestibulu školy.
    1. 9. 2021 od 9.00 do 11.00 hod a od 15.00 do 16.00 hod

3. Sdělení pro rodiče dětí z druhých a třetích tříd

  • 1. 9. 2021 děti přinesou sdělení v písemné formě s uvedeným datem nástupu do družiny a podpisem zákonného zástupce, které předá dne 1. 9. třídnímu učiteli.

Dana Bábelová
Vedoucí vychovatelka ŠD

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz