ŠD - Platba za školní družinu

SDĚLENÍ RODIČŮM

Platba za školní družinu:

Úplata za ŠD je 300,- Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách:

  • Do 20. září 1.200,- Kč (září až prosinec)
  • Do 20. ledna 1.800,- Kč (leden až červen)

č.ú. 174 – 2000939359/0800

VS je uveden v notýsku ŠD.

Za školní družinu
Dana Bábelová – vedoucí vychovatelka ŠD

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz