Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Info z městské části - školní rok 2020/2021

 

Školní rok 2020/2021

PLÁNY NA ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH MÍST V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A DODATEČNÝCH MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

Městská část Praha 18 připravila návrh zajištění míst v základních školách pro školní rok 2020/2021. Podle předběžných údajů z probíhajících zápisů do základních škol se ukazuje, že letos bude o několik desítek přihlášených dětí více než vloni. Z tohoto důvodu městská část přistoupí k stavebním úpravám v ZŠ generála Františka Fajtla DFC, kde vzniknou čtyři nové třídy pro prvňáčky. Děti z tříd mateřské školy gen. Františka Fajtla DFC se přesunou do nově zřízené MŠ Místecká. Možný termín otevření, který spoluovlivňuje situace daná pandemií viru COVID19, tak přichází do úvahy nejdříve v červnu.

S cílem zajistit potřebná místa pro letňanské děti v základních školách, což je povinností každé městské části, se Rada MČ ve spolupráci s Odborem školství rozhodla pro rekonstrukci stávajících oddělení mateřské školy gen. F. Fajtla DFC na kmenové třídy základní školy. „Mateřská škola v rámci ZŠ gen. F. Fajtla DFC byla zřízena v roce 2007 v době nevyužitých prostor základní školy pouze dočasně. Tato situace již pominula. Jak jsme předpokládali, v tomto roce vzniká akutní potřeba rozšíření počtu míst v základních školách. Z tohoto důvodu přistoupila MČ k radikálnímu kroku, a to uvedení kmenových tříd základní školy do původního stavu. S ohledem na povinnosti obce, které jsou dány zákonem, je nutné připravit dostatek míst pro nástup dětí k povinné školní docházce,“ říká Marcela Horešovská, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy ÚMČ Praha 18.

„Bohužel nikdy dopředu nelze s určitostí říct, kolik dětí se skutečně přihlásí k základnímu vzdělávání v MČ Praha 18. Samozřejmě pracujeme s odhady, ale každý rok se mohou přihlásit nové děti, které se do začátku školního roku přistěhují, nebo cizinci, kteří nejsou trvale hlášeni, a my o nich dopředu nevíme. I takové situace známe z minulých let a musíme si s nimi poradit,“ říká Kateřina Tůmová, předsedkyně Výboru pro školství, vzdělávání a sport ZMČ Praha 18.

V prostorách po MŠ gen. F. Fajtla DFC vzniknou čtyři nové kmenové třídy základní školy. Náklady na přestavbu se odhadují na 9 mil. Kč.

Co nabídne MŠ Místecká?
Mateřská škola Místecká vznikla na pozemku, který vedení MČ získalo v roce 2019. „Devastovaný objekt prošel rekonstrukcí, která trvala od června 2019 do letošního jara. Odkup pozemku a rekonstrukce (s celkovými náklady 150 mil. Kč) byly financovány i z dotací Magistrátu hl. města Prahy v rozsahu 79 mil. Kč, kterou se nám podařilo získat přibližně před rokem. Jen náklady na stavbu činí 90 mil. Kč,“ vysvětluje Ondřej Lněnička, místostarosta pro školství a dodává: „V MŠ Místecká vznikl moderní multifunkční objekt, který nabídne místa pro 84 dětí ve třech odděleních, pro které je vybudována i kuchyň s jídelnou a venkovní hřiště. Objekt byl zkolaudován 6. dubna, nyní čekáme na stanovisko Hygienické stanice a poté Magistrátu hlavního města Prahy. Aktuálně také vyhlašujeme soutěž na vnitřní vybavení školky“.

Školka v Místecké ulici příjme tedy děti z MŠ generála F. Fajtla DFC. „Od nového školního roku a po odchodu části předškolních dětí do základních škol, nabídne MŠ Místecká navíc přibližně 30 nových volných míst,“ říká Marcela Horešovská. Objekt v Místecké ulici dále nabízí vybudování druhé části mateřské školy. „Tato druhá etapa je nyní ve stádiu zpracování projektové dokumentace. Náklady jsou odhadovány na 25 mil. Kč a kapacita by měla být přibližně na úrovni jedné další třídy, tedy kolem 25-30 dětí,“ doplňuje k záměrům vedení městské části Ondřej Lněnička.

Otevření letňanských školek
V souvislosti se státem nařízenou karanténou a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, uzavřelo vedení naší městské části 16. března letošního roku všechna předškolní zařízení, u kterých je zřizovatelem. Termíny opětovného otevření školek tedy ovlivňuje situace daná pandemií viru COVID19. „Od minulého týdne, kdy vláda zveřejnila záměry otevřít školy dle určitého harmonogramu, se snažíme získat více informací. Vyžádali jsme si přesné znění podmínek, za kterých bude možné školky otevřít a provozovat. Jakmile tyto pokyny ze strany příslušných ministerstev a hygienické stanice obdržíme, budeme na to bezodkladně reagovat. Proto je možné otevření školek s vysokou pravděpodobností nejdříve v červnu.“ vysvětluje situaci Marcela Horešovská.

Další plánované kapacity předškolního vzdělávání
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel Letňan a chybějící mateřské škole zejména v oblasti Letňanské terasy a U lesoparku, dojednalo vedení městské části odkup pozemku v ulici Škarvadova, kde má do dalšího školního roku vzniknout modulární stavba s kapacitou přibližně 100 míst. Náklady na její pořízení budou kolem 81 mil. Kč (včetně ceny pozemku). Nyní jsou zahájeny práce na pořízení projektové dokumentace. „Náročnou situaci v oblasti školství se snažíme aktivně řešit. Proto jsem rád, že se podařilo zajistit pozemek a finance k zřízení MŠ Škarvadova, která by měla dané lokalitě značně ulevit. Mrzí mě, že z důvodů stavebních předpisů se prodlužuje zřízení projektu lesního klubu, který bude realizován zřejmě až v příštím roce.“ uzavírá Zdeněk Kučera, starosta městské části.

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz