Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Spolupráce se Sport2Life v 1. pololetí 2022/2023

ŠKOLA SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Medaile nepatří jen vítězům, ale i těm, kteří poprvé přeskočí, chytí, zaběhnou. Trefí se. Zažijí radost z aktivity, z toho, že to bylo možná poprvé, ale určitě ne naposledy. Být v pohybu znamená se nenudit. Osvojit si správné návyky. Naučit se překonávat překážky a hlavně poznat autentickou radost: z pohybu a ze hry. A o to jde.

Při slavnostním ceremoniálu na závěr prvního pololetí jsme předali dětem 4. A, B a C medaile a ukončili tak pololetní kurz ŠKOLY SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU. Nyní jsme s dětmi tříd 1. A, B, C, D zahájili stejný program. Jen v letošním školním roce tak kurzem projde 512 dětí z 20 tříd všech tří letňanských škol. A to není málo!

Žáci si během lekcí v prvním pololetí pod vedením trenéra Davida Beníška vyzkoušeli základy sedmi sportů (atletiky, gymnastiky, volejbalu, házené, basketbalu, fotbalu a florbalu). Nedílnou součástí projektu byl i zážitkový seminář „Jím zdravě“ mistra šéfkuchaře Radima Gerlicha. Děti se naučily připravit avokádovou pomazánku a ovocné smoothie. Poznaly, že i zdravé jídlo může být chutné, a zjistily, které potraviny jim energii dodají a které naopak seberou. Zkusily si například, jak sladit pohyb horní a dolní části těla při driblingu s míčem, střelbě na basketbalový koš či odehrání volejbalového míče, jak mířit, odrazit se při výskoku... Pochopily, jaké to je fungovat v týmu nebo překonat sám sebe.

V průběhu kurzu děti kontinuálně rozvíjely dovednosti k sedmi disciplínám, při završení každé z nich obdržely samolepku s obrázkem daného sportu. Krůček po krůčku tak absolvovaly celý program. Samolepky nyní zdobí jejich medaile, právem jsou na sebe hrdé a my na ně rovněž.

Děkujeme školám za podporu, dětem za množství vydané energie a spoustu pozitivních reakcí.

„Na hodinách, které jsem osobně vedl, jsem si opět uvědomil, jak je u dětí v tomto věku důležité zaměřit se na rozvoj různých dovedností právě prostřednictvím hry. Děti na 1. stupni jsou ve věku, kdy přijímají vše velmi rychle, pokud jim učení a nové poznatky nabídneme formou zábavy a nikoliv drilem s akcentem na výkon.“

Za tým S2L Přemysl Chaloupka, ředitel nadace Sport2Life

Cílem projektu nadace Sport2Life je podněcovat děti k pohybu a pomáhat jim budovat zdravé návyky, prohlubovat zájem o sport. Zlepšit jejich motorický potenciál, vést k aktivnímu stylu života.

Program probíhá pravidelně během hodin tělesné výchovy pod vedením certifikovaných trenérů. Je určen pro žáky 1. stupně a je nevýkonnostní a nevýběrový – je veden hravou a zábavnou formou, pro všechny žáky třídy bez rozdílu. Nespolupracujeme s žádnými registrovanými sportovními oddíly, nejedná se o náborový program sportovních klubů.

Proškolení trenéři mají pro děti připraveny pohybové hry se základy sedmi sportů (atletiky, gymnastiky, volejbalu, házené, basketbalu, fotbalu a florbalu). Zpestřením projektu je interaktivní seminář o vhodném stravování „Jím zdravě“. Lekce probíhají během výuky ve standardním rozvrhu, jednou týdně, a to ve školních tělocvičnách nebo na venkovním multifunkčním hřišti. Věk dětí je volen záměrně. Právě v tomto období si totiž děti vytvářejí návyk na pravidelnou zájmovou činnost pro velkou část budoucího života, včetně té sportovní. Učí se žít aktivně.

Pohybové aktivity umožňují člověku rozvíjet nejen fyzické, ale i duševní schopnosti, udržovat zdraví, zlepšovat sociální dovednosti, kvalitu života a uspokojovat vrozenou potřebu hry. Když budeme děti povzbuzovat ke sportu, můžeme je zachránit před nebezpečnými zlozvyky, zmírnit negativní dopady technologií, sedavého životního stylu a bojovat s neefektivním využíváním času.

Program má nadační charakter, pro účastníky je bezplatný.

Sport2Life Česko

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz