Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Systém čipů v ŠD

 

Vážení rodiče,
pro vyzvedávání dětí z ŠD používáme čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno „Vašeho dítěte“.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle.

 

 

 

Místo, kde se „VAŠE DÍTĚ NACHÁZÍ“ se vám zobrazí na displeji po přiložení čipu:

 • V DRUŽINĚ - jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v oddělení ŠD a je možné děti běžně vyzvedávat do 13:59 hod a potom od 15:00 – 17:00 hod.
 • OBĚD VYČKEJTE - jedná se o dobu, kdy jsou děti ještě v jídelně. Žádáme vás o přiložení čipu později.
 • POBYT VENKU - jedná se o dobu od 14.00 do 15.00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám přiložení čipu v systému nezobrazí a žádáme vás o nové přiložení čipu v platné době od 15.00 hod.
 • AKCE - jedná se většinou o celodružinové akce (karneval, besídky, soutěže, besedy, atd.). V tomto případě se vychovatelce ŠD informace o přiložení čipu nezobrazuje a dítě není možné vyzvednout. Prosíme vás o nové přiložení čipu až po skončení akce, která je popsána ve družinovém notýsku dítěte nebo je akce vyvěšena na nástěnce ŠD.
 • VÝLET - informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na výletě mimo školu. V tomto případě se vychovatelce ŠD informace o přiložení čipu nezobrazuje a dítě není možné vyzvednout. Prosíme vás o nové přiložení čipu až po skončení výletu, předpokládaný čas bude vyvěšen a uveden v notýsku ŠD.

 

Stávající telefony budou zachovány jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému. Telefony bude možné použít pouze po dobu výpadku čipového systému.

 

Objednávka čipu

 • Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.
 • Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí, např. sourozence.
 • Pokud žák bude z družiny odcházet každý den sám (jak uvedete v přihlášce, případně na omluvném lístku), žádný čip nepotřebujete.
 • Cena jednoho čipu je 100 Kč, čip je po odhlášení ze ŠD vratný.
 • Naprogramované čipy vám budou předány po platbě v hotovosti (100,- Kč za čip) oproti Vašemu podpisu.

 

Situace, které mohou nastat:

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost vychovatelce (pod jménem vyzvedávající osoby) co nejdříve nahlásit. Vychovatelka pak čip v systému deaktivuje a nebude tak možné čip zneužít. Následně můžete za úplatu obdržet nový čip.
 • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho – nesmí se stávat opakovaně), oslovíte službu u vchodu, která se spojí s vychovateli, ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k předložení dokladu totožnosti, který si služba opíše. Následně si ověří Vaši totožnost a předá vychovatelce požadavek k vyzvednutí dítěte.
 • V případě, že dítě odchází z ŠD v doprovodu někoho, kdo není uveden v přihlášce ŠD, musí mít potvrzení od zákonného zástupce a prokázat se dokladem totožnosti na vrátnici školy.

 

Na všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd.) se prosím obracejte na paní Bábelovou, tel:266 722 630, 266 722 653, e-mail: babelova@zsfrycovicka.cz

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz