Výuka žáků na druhém stupni od 4. ledna 2021

Vzhledem k vládním opatřením bude od 4. 1. 2021 probíhat vyučování pro všechny žáky druhého stupně pouze distanční formou přes MS Teams.

Rozvrhy online výuky jsou obdobné (drobné úpravy) jako při rotační výuce, pro 9. ročníky jsou uvedeny ve Skupině I.

Zkontrolujte zde:  Rozvrh online výuky 2.st. SKUPINA I.
   Rozvrh online výuky 2.st. SKUPINA II.

 

Připomínáme, že účast na online hodinách je pro všechny žáky povinná, v případě absence je nutná omluvenka od zákonného zástupce – třídní učitelce/učiteli (Komens/Bakaláři).

Žáci mají i při distanční výuce nárok na oběd, proto pokud žák nebude docházet do ŠJ, je opět nutné obědy ODHLÁSIT !

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz