Vyzvedávání žáků z družiny

Vážení rodiče,

 • ve školním roce 2020/2021 bude sloužit k vyzvedávání žáků ze školní družiny elektronický čipový systém
 • pokud máte více dětí v družině, je potřeba mít pro každé dítě vlastní čip
 • pokud žák bude z družiny odcházet každý den sám (jak uvedete v přihlášce ŠD), žádný čip nepotřebujete
 • všichni žáci dostanou k přihlášce ŠD objednávkový formulář, kde vyznačíte Vámi požadovaný počet čipů a komu bude čip přiřazen (oprávněné osoby k vyzvedávání musí být uvedeny v přihlášce)
 • cena jednoho čipu činí 100 Kč
 • čip je vratný nejpozději do 27. 6. 2021, po datu 27. 6. 2020 již nelze nárokovat vrácení čipu za školní rok 2020/2021
 • naprogramované čipy Vám budou předány:
  • dne 1. 9. POUZE 1. třídy a 2.třídy - v čase od 9.00 do 13.00 hod a od 15.00 do 17.00 hod
  • dne 3. 9. POUZE PT A 3. třídy - v čase od 6.30 hod do 8.00 hod a od 15.00 hod do 17.00 hod
 • pokud čip zapomenete, bude Vaší povinností předložit občanský průkaz a vyplnit na vrátnici školy písemnou žádost k vyzvednutí dítěte ze ŠD (oprávněná osoba musí být uvedena v přihlášce ŠD)
 • 1. 9. 2020 slouží k vyzvedávání dětí z družiny telefon. Od 2. 9. budou aktuální informace k vyzvedávání dětí ŠD vždy v mezidveří školy u telefonu ŠD
 • zvoňte prosím nejprve na oddělení, kde je Vaše dítě zařazeno, pokud neuspějete, zvoňte na závěrečnou družinu (viz rozpis níže)
 • všichni žáci dostanou písemné oznámení do notýsku ŠD, v kterém oddělení jsou zařazeni
 • v době od 14.00 hod – 15.00 hod není možné žáky z družiny vyzvedávat


Za školní družinu
Dana Bábelová – vedoucí vychovatelka ŠD

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz