Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Vzdělávání žáků 1. až 5. ročníku

Vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy a přípravné třídy v době od 25.5.2020 do 30.6.2020

Se základními provozními podmínkami základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů jste byli již seznámeni v předešlém dotazníku.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit:

 • začátek aktivit v 8.00 hod dle určené organizace příchodů
 • v 7,35h – 5. ročník
 • v 7,40h – 4. ročník
 • v 7,45h – 3. ročník
 • v 7,50h – 2. ročník
 • v 7,55h – 1. ročník a přípravná třída
 • předpokládaný konec aktivit pro žáky 4. - 5. ročníků v 11,40h, pro žáky PT, 1. - 3. ročníků ve 14,00h (odchod jednotlivých tříd v časovém odstupu)

Důležité informace

 • Před školou je zakázáno velké shromažďování osob.
 • Je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Ve společných prostorách školy nosí všichni roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Při přesunech po škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 (jeden žák v lavici ve třídě).
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Škola si bude vést evidenci o docházce žáků do školy, v případě absence je zákonný zástupce povinen omluvit své dítě obvyklým způsobem.

 

Při nástupu do školy musí každý žák odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. (viz. příloha)

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz