Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Základní informace k ŠD 2021/2022

Provoz:

 • Školní družina je od 6.30 do 17.00 hod.
 • Ranní družina – od 6.30 do 7.40 (8.45) hod
  • Příchody do 7.15 hod, pak se škola uzamyká, otevírá se v 7.40 hod
  • 7.40 hod – odchod do tříd s paní vychovatelkou
 • Odpolední družina – od 11.40 (12.35) hod – děti si vyzvedne paní vychovatelka nebo je přivede vyučující
  • Omluvenky od rodičů – PO VYUČOVÁNÍ (tzn. oběd s paní učitelkou).
  • Omluvenky od rodičů – PO OBĚDĚ, oběd se ŠD později, tzn. 12.00 – 13.00 hod (13.00 – 14.00 hod).
 • Vyzvedávání dětí do 14.00 hod kdykoliv, pak až od 15.00 hod – do 17.00 hod průběžně.
 • V době od 14.00 hod do 15.00 hod bývá družina mimo budovu, čas pro zájmovou činnost – NELZE VYZVEDÁVAT.
 • DŮLEŽITÉ:
  • OD 1.9. DO 10.9. PO DOBU RANNÍ DRUŽINY BUDE U VRÁTNICE PŘÍTOMNA PANÍ VYCHOVATELKA.

Notýsky:

 • Notýsky slouží pro komunikaci rodiče/vychovatelka, děti je dostanou do 3. 9.
  • Číslo účtu a variabilní symbol dítěte, který je nutno uvádět při každé platbě.
  • Dále jméno paní vychovatelky a číslo oddělení
  • Do 3. 9. vzkazy od rodičů v písemné podobě na papírku.
  • Pokud dítě odchází samo, samostatný vzkaz na papírku vždy.
  • Pravidelné odchody jsou uvedeny v přihlášce, mimořádná změna (lékař apod.) bude v notýsku – NE TELEFON, SMS, E-MAIL atd.

Odchody:

 • 1. 9. slouží k vyzvedávání dětí z družiny telefon v mezidveří školy a čipový systém.
 • Od 2. 9. slouží k vyzvedávání dětí pouze čipový systém.
 • Informace k čipovému systému jsou dostupné na webu školy.
 • Rodič nebo pověřená osoba k vyzvedávání stojí před školou, aby dítě vždy vidělo, s kým odchází.

Čipy: Čipy budou předány na základě platby v hotovosti (100,- Kč/čip):

1. 9. 2021 od 9.00 do 11.00 hod a od 15.00 do 16.00 ve vestibulu školy

 

Platba:

 • Úplata za ŠD je 300 Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách:
  • Do 20. září – 1.200 Kč (září až prosinec)
  • Do 20. ledna – 1.800 Kč (leden až červen)

Oběd:

 • Jídelna v budově školy nepatří škole, proto se s dotazy obracet na hospodářku školní jídelny
  • Nabídka 2 jídel, výběr a objednání jídla provádějí rodiče přes internet.
 • Zajistit žeton (čip), nutný k výdeji jídla.

Děti budou mít:

 • klíčenku = šňůrka na krku, kde bude ŽETON + KLÍČEK OD SKŘÍŇKY
 • vhodné oblečení pro denní pobyt venku – tepláky, popř. náhradní oblečení v šatní skřínce
 • v 15 hod svačina – dostatek pití a jídla

Informace

 • na internetových stránkách ŠD, nástěnce ŠD – 1. okno vlevo od vstupu do školy

Kontakt na vedoucí vychovatelku:

 

Aktuality

Image

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince (Ukrajina)

20.5.2022

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfl...

Image

Fryčovický poeta – recitační soutěž žáků 1.st.

4.5.2022

Image

Proběhlé akce školní družiny

4.5.2022

Odpoledne s H. CH. Andersenem, Zaječí skákání a Den Země

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

27.4.2022

Image

Projekt Příběhy našich sousedů

19.4.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz