Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Základní informace k ŠD 2022/2023

Provoz:

 • Školní družina realizuje výchovu, vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování
 • Děti, které nejsou přihlášeny, nemohou být účastníky školní družiny ani v době půlených hodin
 • Školní družina je určena pro žáky 1. - 3. tříd (popř. 4. a 5. třídy)
 • Ranní družina od 6.30 do 7.40 hod (v případě půleného vyučování do 8.45 hod)
  • Ranní družina je určena pouze pro děti 1. až 3. tříd
  • Příchody do 7.15 hod, pak se škola zamyká
  • 7.40 hod a 8.45 hod – odchod do tříd s vychovatelkou
 • Po ukončení vyučování 11.40 (12.35) hod si děti vyzvedne paní vychovatelka nebo je přivede vyučující
  • Omluvenky od rodičů – PO VYUČOVÁNÍ (tzn. oběd s paní učitelkou)
  • Omluvenky od rodičů – PO OBĚDĚ, oběd se ŠD později, tzn. 12 – 12.30 hod (13 – 13.45 hod)
 • Vyzvedávání dětí do 14.00 hod. kdykoliv, pak až od 15.00 hod do 17.00 hod
 • V době od 14.00 hod do 15 hod není možné děti ze ŠD vyzvednout (plánovaná činnost ŠD, pobyt venku….)
  • PO DOBU ODCHODŮ JE VŽDY NA VRÁTNICI SLUŽBA

 

Notýsky:

 • Notýsky slouží pro komunikaci rodiče/vychovatelka.
  • Číslo účtu a variabilní symbol dítěte, který je nutno uvádět při každé platbě.
  • Pravidelné odchody jsou uvedeny v přihlášce, mimořádná změna (lékař apod.) bude v notýsku – NEAKCEPTUJÍ se zprávy zaslané přes telefon, e-mail

 

Platba:

 • Úplata za ŠD pro školní rok 2022/2023 je stanovena na 310 Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách a to následovně:
  • Do 20. září - 1240 Kč (září až prosinec),
  • Do 20. ledna - 1860 Kč (leden až červen)

a) bezhotovostním příkazem v bance 4 + 6 měsíců
b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
c) měsíčně – pouze ve výjimečných případech odsouhlasených ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce

 • Rodiče dětí druhých a třetích ročníků – variabilní symbol z loňského roku
 • Rodiče dětí v prvních třídách a přípravné třídě – přidělen nový var. symbol (děti navštěvující loňský rok přípravnou třídu dostanou v první třídě nový var. symbol)
 • Úplata za docházku pouze do ranní družiny je stanovena na 100 Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách a to následovně:
  • Do 20. září - 400 Kč (září až prosinec)
  • Do 20. ledna - 600 Kč (leden až červen)

a) bezhotovostním příkazem v bance 4 + 6 měsíců
b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
c) měsíčně – pouze ve výjimečných případech odsouhlasených ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce

 • Rodiče dětí druhých a třetích ročníků – variabilní symbol z loňského roku
 • Rodiče dětí v prvních třídách a přípravné třídě – přidělen nový var. symbol (děti navštěvující loňský rok přípravnou třídu dostanou v první třídě nový var. symbol)

Odchody:

 • Docházka podléhá čipovému systému Bellhop - čipy jsou předávány na základě platby v hotovosti (100,- Kč/čip)
 • Rodiče, popř. pověřené osoby, přiloží čip u vstupu do budovy školy
 • Po přiložení čipu v mezidveří školy odchází rodič na levou stranu od vstupu do budovy k oknům šatny
 • Rodič nebo pověřená osoba k vyzvedávání stojí před školou, aby dítě vidělo kdo na něj čeká, s kým odchází
 • Pravidelné odchody jsou uvedeny v přihlášce, mimořádná změna (lékař apod.) bude v notýsku – NEAKCEPTUJÍ se zprávy zaslané přes telefon, e-mail

 
Oběd:

 • Jídelna v budově ZŠ nepatří škole, proto se s dotazy obracejte na hospodářku školní jídelny
 • Nabídka 2 jídel, výběr a objednání jídla provádějí rodiče přes internet
 • Děti si vzájemně jídlo nevyměňují
 • Dítě přítomné v družině má vždy přihlášený oběd
 • Dítě má svůj čip na obědy

 

Odchod na oběd:

 • účastníci ŠD chodí do jídelny v doprovodu vychovatelů


Děti budou mít:

 • klíčenku = textilní pásek na krku, kde bude ČIP + KLÍČEK OD SKŘÍŇKY (NE KLÍČE OD BYTU), přívěšek pro rozpoznání
 • vhodné oblečení pro denní pobyt venku – tepláky, popř. náhradní oblečení v šatní skřínce
 • v 15 hod svačina – dostatek pití a jídla

 

Kroužky ŠD

 • EXTERNÍ KROUŽKY - pokud je akce ŠD, rodič se rozhodne, zda dítě půjde na placený kroužek nebo do ŠD
 • Rodiče žáka sdělí paní vychovatelce zápisem do notýsku návštěvu kroužku organizovanou jiným subjektem, uvedou čas a datum první návštěvy – nejpozději do 30. 9. 2022
 • UPOZORNĚNÍ – UJISTĚTE SE, ŽE DĚTI PO UKONČENÍ VYUČOVÁNÍ STIHNOU KROUŽEK

 

Nutné informace

 • Celoroční hra
  • motivace pro činnost dětí ve školní družině, stávají se kapitány, dostávají pochvalu a losují si v kouzelném pytlíčku. Odměnu zatím nesdělujeme, povídáme si, co bylo v loňských letech, ale každý rok může být úplně jiný!!!!
 • Prosíme o papírové kapesníky a tekuté mýdlo, dále o přebytky – např. papíry na kreslení, látky, bavlnky, vlnu, korálky atd.
 • Informace
  • na WEBU/WEBOVÝCH stránkách ZŠ a ŠD, nástěnce ŠD – 1. okno vlevo od vstupu do školy, v notýsku dětí
 • Kontakt na vedoucí vychovatelku
  • Tel. 266 722 653, 266 722 630 (od 11.00 do 11.30 hod.), 266 722 626 (od 12.40 do 14.00 hod)
  • babelova@zsfrycovicka.cz

 

 

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz