Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Základní informace k ŠD 2024/2025

Provoz:

 • Školní družina je v provozu od 6.30 do 17.00 hod.
 • Ranní družina – od 6.30 do 7.40 hod (do 8.45 hod – u půlených hodin)
  • Příchody do 7.30 hod, pak se škola uzamyká, otevírá se v 7.40 hod
 • Odpolední družina – od 11.40 (12.35) hod – děti si vyzvedne paní vychovatelka nebo je přivede vyučující. V případě, že dítě do ŠD daný den nejde, je nutné dítě omluvit.
  • Omluvenky z ŠD od rodičů – PO VYUČOVÁNÍ (tzn. oběd s paní učitelkou).
  • Omluvenky z ŠD od rodičů – PO OBĚDĚ, oběd se ŠD později, tzn. až v čase 12.00 – 13.00 hod (13.00 – 14.00 hod).
 • Vyzvedávání dětí do 14.00 hod kdykoliv, pak až od 15.00 hod do 17.00 hod průběžně.
 • V době od 14.00 hod do 15.00 hod bývá družina mimo budovu, čas pro zájmovou činnost – V TOMTO ČASE NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT.
 • DŮLEŽITÉ:
  • OD 3. 9. DO 10. 9. PO DOBU RANNÍ DRUŽINY BUDE U VRÁTNICE PŘÍTOMNA PANÍ VYCHOVATELKA.

Notýsky:

 • Notýsky slouží pro komunikaci rodiče-vychovatelka, děti je dostanou předvyplněné do 7. 9.
  • Číslo účtu a variabilní symbol dítěte, který je nutno uvádět při každé platbě.
  • Dále jméno paní vychovatelky a číslo oddělení
  • Do 7. 9. vzkazy od rodičů v písemné podobě na papírku.
  • Pokud dítě odchází samo, musí být vzkaz na Formuláři k samostatnému odchodu ( formulář naleznete v dokumentech na webu školy ).
  • Pravidelné odchody jsou uvedeny v Přihlášce do ŠD, mimořádná změna (např. dřívější vyzvednutí dítěte k lékaři apod.) bude napsána v notýsku – NEAKCEPTUJEME ZPRÁVU PŘES TELEFON, SMS, E-MAIL atd.

Odchody:

 • K vyzvedávání dětí z družiny slouží čipový systém. Než si vyzvednete čip 2. 9., slouží k vyzvedávání dětí z družiny telefon v mezidveří školy.
 • Informace k čipovému systému jsou dostupné na webu školy.
 • Rodič nebo pověřená osoba k vyzvedávání stojí před školou, aby dítě vidělo, s kým odchází.

Čipy:

 • Čipy budou předány na základě platby v hotovosti (100,- Kč/čip) ve dnech:
  • Dne 2. 9. 2024 od 9.00 do 10.30 hod u vrátnice školy

Platba:

 • Úplata za ŠD je 500 Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách:
  • Do 20. září – 2000 Kč (září až prosinec)
  • Do 20. ledna – 3000 Kč (leden až červen)

   POČKAT NA VS V NOTÝSKU !!!

Oběd:

 • Jídelna v budově školy nepatří škole, proto se s dotazy obracet na hospodářku školní jídelny
  • Nabídka 2 jídel, výběr a objednání jídla provádějí rodiče přes internet.
 • Zajistit žeton (čip), nutný k výdeji jídla.
 • Děti budou mít:
  • klíčenku = šňůrka na krku, kde bude ŽETON + KLÍČEK OD SKŘÍŇKY
   • vhodné oblečení pro denní pobyt venku – tepláky, popř. náhradní oblečení v šatní skřínce
   • v 15 hod svačina – dostatek pití a jídla

Informace:

 • na internetových stránkách ŠD, nástěnce ŠD – 1. okno vlevo od vstupu do školy

Kontakt na vedoucí vychovatelku:

 • Bábelová Dana tel.: 266 722 625, 266 722 630
 • babelova@zsfrycovicka.cz

 

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz