Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince (Ukrajina)

ZÁPIS do 1. ročníku pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:

 • ve čtvrtek 2.6.2022 od 13.00 - 18.00 hod.,
 • v případě nemoci – náhradní termín 7.6.2022 v 13.00 hod po telefonické domluvě.

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 - Letňany – spádové oblasti - odkaz
 2. děti s místem pobytu v dané městské části – v Městské části Praha 18 - Letňany
 3. děti s místem pobytu v jiné městské části

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §37, tj. dne 2. 6. 2022 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • školní připravenost viz odkaz "Desatero pro rodiče"
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

V současné době kapacita školy neumožňuje pro školní rok 2022/2023 zřídit přípravnou třídu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zde

 

ЗАПИС до 1. класу для дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України

ЗАПИС до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік відбудеться у приміщенні школи:

 • в четвер 02. 06. 2022 року з 13:00 до 18:00,
 • у разі хвороби - альтернативна дата 07. 06. 2022 року о 13:00 по телефонній домовленості.

Критерії початкової школи для прийому дітей до базової освіти та відвідування школи

Виконання обов'язку щодо відвідування школи передбачено розділами 37 і 38 Закону № 561/2004 «Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту» (Закон про школу), включаючи останні зміни і додатки.

Максимальна кількість учнів, які зараховуються до перших класів початкової школи, визначається директором початкової школи відповідно до статті 165 Закону про освіту.

Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

 1. діти з місцем фактичного проживання, у відповідному шкільному окрузі початкової школи - у муніципальному окрузі Праги 18 - Летняни - райони охоплення - посилання
 2. діти з місцем фактичного проживання в даному районі міста - у міському окрузі Праги 18 - Летняни
 3. діти з місцем фактичного проживання в іншій частині столиці Праги

Порядок зарахування учнів здійснюється відповідно до порядку окремих критеріїв. Якщо кількість дітей, які відповідають даному критерію, перевищує спроможність прийнятих учнів, порядок визначається шляхом жеребкування. Розіграш відбудеться серед усіх дітей, які відповідають заданому критерію. Жеребкування відбудеться у присутності директора початкової школи, заступника директора та заступника педагогів. Будуть вибирати реєстраційні номери, які були присвоєні дітям під час зарахування. Про розіграш буде видано письмовий протокол, який потім буде опубліковано на сайті школи.

 • зарахування є обов’язковим для дітей, які досягли шестирічного віку до 31. 08. 2022 року
 • необхідно прийти особисто з посвідченням особи дитини та законного представника
 • з підтвердженням місця проживання / договору оренди, договору проживання….

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про перенесення відвідування школи - детальніше тут

Наразі місткість школи не дозволяє створити підготовчий клас до 2022/2023 навчального року.

Інформація про обробку персональних даних для реєстрації до 1. класу - завантажити тут

Aktuality

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Image

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 2. – 9. ročník

31.5.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Image

Konzultační hodiny 8.6.2022

24.5.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

24.5.2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2...

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz