Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

 • žáci budou konat povinnou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyk a literatury a z matematiky formou centrálně zadávaných testů
 • v 1. kole přijímacího řízení je možné podat přihlášky na dva obory vzdělávání
 • v 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek
 • pokud se uchazeč nebude moci dostavit z vážného důvodu k 1. nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a omluví se řádně nejpozději do 3 dnů řediteli střední školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení
 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech

Odevzdávání přihlášek

 • žáci 9. ročníků předají písemně (vyplněním formuláře) do 31. ledna kariérové poradkyni Mgr. Langové, IZO, adresu, kód a název oboru vzdělávání škol, na které se bude žák hlásit a škola v průběhu února žákům vydá přihlášky ke vzdělávání na SŠ
 • žáci 5. a 7. ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia – zákonní zástupci těchto žáků zašlou emailem IZO, adresu, název a kód oboru vzdělávání škol, na které se hlásí, nejpozději do 31. ledna, Mgr. Langové – langova@zsfrycovicka.cz
 • přihlášky ke studiu na střední školy pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky musí být odevzdány zákonným zástupcem žáka do 1. března na vybrané střední školy, resp. do 2. března 2023
 • odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou přijímací zkouškou do 30. listopadu

Konání přijímacích zkoušek

 • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023
    
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023
    
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  • 1. termín: středa 10. května 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Po vykonání přijímacích zkoušek

 • přijatí žáci nebudou obesíláni doporučeným dopisem, ale budou uveřejněni pod registračním číslem na webových stránkách a úřední desce střední školy
 • žáci, kteří nebyli na danou školu přijati, budou vyrozuměni doporučeným dopisem a mohou využít odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí, které se podává prostřednictvím střední školy do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí (doporučený dopis)
 • přijatí žáci odevzdají na střední školu zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • zápisový lístek bude vydán na jméno žáka na naší škole proti podpisu zákonného zástupce společně s přihláškou
 • v dalších kolech přijímacího řízení může nepřijatý žák podat neomezený počet přihlášek, kritéria pro přijetí určují ředitelé středních škol
V případě potřeby se obracejte na Mgr. Langovou, langova@zsfrycovicka.cz, 266 722 634

Konzultační hodiny (po předchozí domluvě):
Úterý 11 – 14 hod, Středa 15 – 16 hod, Čtvrtek 7:30 – 8:30

 

Další informace lze najít:

 

Dokument
Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023
Stáhnout
48.3 kB

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz