Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny

 

Projekt

Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Fryčovická

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000949
Příjemce dotace: Základní škola Praha-Fryčovická, příspěvková organizace
Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Celkové náklady: 2 305 156,00 Kč
Dotace: 2 071 928,70 Kč

 

Stručný popis projektu

V rámci předkládaného projektu bude z původních dílen vybudována nová polytechnická učebna k zajištění kvalitní a efektivní polytechnické výchovy. Druhým stěžejním výstupem popisovaného projektu bude vybudovaná badatelská učebna přírodních věd. Modernizace obou zmiňovaných učeben spočívá především v pořízení moderního vybavení a v rekonstrukci stávajících prostor formou drobných stavebních úprav.

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz