Plánované akce školy

Plán akcí pro 1. stupeň

  Název Ročník Organizuje
Sportovní akce Florbalový turnaj 1. stupeň Batelková
Fotbalový turnaj 1. stupeň Lukášová
Čertovský rej 1. stupeň a PT žáci 5. roč.
Den dětí 1. stupeň žáci 5. roč.
Den dětí pro 1. ročník a přípravnou třídu 1. ročník a PT žáci 9. roč.
Maraton v přeskocích přes švihadlo 1. stupeň Pavlíková, Hodalová, Smetanová
Překážková dráha 1. ročník Lukášová, Mudrochová
Běh do schodů 1. stupeň Sokolová, Hodalová, Válková, Hušková
Mezitřídní sportovní turnaje 1. stupeň třídní učitelé
Běh naděje 1. stupeň třídní učitelé
Exkurze a výlety Programy ekocentra Prales 1. stupeň třídní učitelé
Národní divadlo 5. ročník třídní učitelé
Planetárium 1. stupeň třídní učitelé
Lesopark Kbely 1. a 2. ročník třídní učitelé
ZOO Praha 1. stupeň Smetanová
Ekofarma 1. ročník třídní učitelé
Městská knihovna 1. stupeň třídní učitelé
Školy v přírodě 1. stupeň třídní učitelé
Říp 4. ročník třídní učitelé
Pražský hrad 4. ročník třídní učitelé
Botanická zahrada 1. stupeň třídní učitelé
Kulturní akce Divadla a kino 1. stupeň Pavlíková
Koncerty 1. stupeň Pavlíková
Vánoční jarmark 1. stupeň třídní učitelé
Pohádka v AJ / vánoční představení 1. stupeň Isaková
Výstavy 1. stupeň třídní učitelé
Projekty Jablíčkohraní 1. ročník třídní učitelé
Veselé zoubky 1. ročník třídní učitelé
Zvířata na statku 1. ročník třídní učitelé
Bramboriáda 2. ročník třídní učitelé
Zvířátka v pohádkách a bajkách 2. ročník třídní učitelé
Čas 3. ročník třídní učitelé
Dopravní výchova 3. ročník třídní učitelé
Toulky českými kraji 4. ročník třídní učitelé
Jíme zdravě 5. ročník třídní učitelé
Země – naše planeta 5. ročník třídní učitelé
U sousedů 5. ročník třídní učitelé
Tříkrálová koleda 1. stupeň Pavlíková
Malujeme pro Štrasburk celá škola Pavlíková
Projekty zaměřené na čtenářskou gramotnost 1. stupeň třídní učitelé
Projekty zaměřené na finanční gramotnost 1. stupeň třídní učitelé
Soutěže Výtvarná soutěž 2× do roka 1. stupeň Pavlíková, Batelková
Fryčovický slavík 1. stupeň Hušková, Vavřiníková, Ulrichová
Fryčovický poeta 1. stupeň Hušková, Svobodová, Pavlíková
Pasování na čtenáře 1. ročník třídní učitelé
Pythagoriáda 5. ročník Svobodová
Matematické soutěže – cvrček, klokan 3. – 5. ročník Svobodová
Olympiáda z českého jazyka 5. ročník Válková
Matematická olympiáda 5. ročník Svobodová
Recitační soutěž v AJ 1. stupeň Isaková, Štěpánová
Ostatní Dřevíčková dílnička 1. stupeň třídní učitelé
Městská policie – beseda, exkurze 1. stupeň Broušková
Dopravní výchova 1. stupeň Ulrichová
Nekuřátka 1. stupeň Broušková
Nevidomí mezi námi 1. stupeň Broušková
Zásady první pomoci 1. stupeň třídní učitelé
Linka bezpečí – workshop 3. – 5. ročník Broušková
Návštěva dětí z MŠ v 1. ročnících 1. ročník třídní učitelé
Ovoce do škol 1. stupeň Svobodová
Školní mléko celá škola Kosťunová
Animační program Bovýsek 1. stupeň třídní učitelé

 

Plán akcí pro 2. stupeň

Měsíc Akce Organizuje
Září Profesní testy - Volba povolání - 9. ročníky Kabilková
Týden hrdinů - OČMU Suchánková
Říjen Dny bezpečnosti pro ZŠ - 2. stupeň (11.10.) - DV Hájková
Sběr papíru - 1. a 2. stupeň Vondruška
Techmánie Plzeň - 6. ročníky + 8.B - 25.10. Šindýlek
Listopad Mladý chemik - soutěž pro žáky 9. ročníků Suchánková
Schola Pragensis 2020 - přehlídka SŠ a SOŠ v Praze - 8. a 9. ročníky Kabilková + TU
Výzdoba Městské knihovny Kabilková
Prosinec Bruslení - 8.A Kosťunová
Olympiáda z anglického jazyka Šymkiv + Dušková
Olympiáda z dějepisu Šindýlek + Hráchová
Olympiáda z českého jazyka Hráchová + Skovajsová
Vánoční filmové promítání Konečná
Vánoční jarmark - PP 12.12. Kabilková + vyučující 2. stupně
Leden Olympiáda z matematiky Dušková
Olympiáda z přírodopisu Hájková + Matoušková
Olympiáda ze zeměpisu Šindýlek + Langová
Únor Lyžařský výcvik - 7.ročníky Šíp + Margolienová
Sběr papíru 1. a 2. stupeň Vondruška
Březen ZOO Praha - 6. ročníky Šindýlek + TU
Duben Přijímací zkoušky CERMAT Kabilková
Zeměpisný program v kině Světozor - 7. ročníky Šindýlek
Květen EDISON - projekt 2. stupně Dušková + Šymkiv
ŠVP - 6. a 8. ročníky Šindýlek + TU
Červen Prázdninové filmové promítání Konečná
Sběr papíru 1. a 2. stupeň Vondruška
ŠVP - 9. ročníky Kabilková + TU

 

Další plánované akce:
  • Návštěva místní knihovny – termíny budou upřesněny (Hráchová + Skovasová)
  • Návštěva divadelního představení – dle nabídek divadel (Hráchová)
  • Programy prevence – přesné termíny budou upřesněny (Suchánková)
  • Sportovní akce a soutěže – dle nabídek jiných ZŠ, městských částí a DDM Prahy 9 (Šíp, Margolienová)

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz