Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Plánované akce školy

Plán akcí pro 1. stupeň 2023/2024

Měsíc Akce Organizuje

ZÁŘÍ

Ukázková hodina florbalu – 2. a 3. roč.
Ukázková hodina kriketu – 3. a 4. roč.
Veletrh volnočasových aktivit -  3. roč.
Mezinárodní den bez aut (22.9.) – 1.-5.roč.
Black Angels
Black Angels
MČ Letňany
Pavlíková

ŘÍJEN

Jablíčkohraní – projekt 1. roč.
Jíme zdravě – projekt 5. roč.
Bramboriáda – projekt 2. roč.
třídní uč. 1. roč.
třídní uč. 5. roč.
třídní uč. 2. roč.

LISTOPAD

Čas – projekt 3. roč.
Bezpečný pes – 1. a 4. roč.
třídní uč. 3. roč.
Ulrichová

PROSINEC

Čertovský rej – 1. -5.roč.
Dřevíčková dílnička – 1. a 2.roč..
Vánoční jarmark – 1.-5.roč.
Pěvecká vystoupení v AJ
Filmové představení – 1. – 5. roč.
třídní učitelé
třídní uč. 1. roč.
třídní učitelé
Isaková, Štěpánová
Broušková, Vavřiníková

LEDEN

Tříkrálová koleda -  1.- 3. roč.

Pavlíková

ÚNOR

Překážková dráha 3.-5. roč.
Čakolet – matem. soutěž týmů
Jazykolámání 2.-5. roč.
Pangea – matematická soutěž
Ulrichová, Pilsová
Pavlíková
Broušková
Vavřiníková

BŘEZEN

Turnaj ve vybíjené 4. a 5. roč.
Recitační soutěž v AJ
Dřevíčková dílnička – 1. roč.
Fryčovická kraslice  - výtvarná soutěž 1.-5.roč.
Spilka, Ryglová
Isaková, Štěpánová
třídní uč. 1. roč.
Pavlíková

DUBEN

Fryčovický slavík – pěvecká soutěž
Fryčovický poeta – recitační soutěž
Dopravní výchova – projekt 3. roč.
Matematický klokan – 1.- 5. roč.
Spilka
Svobodová, Pavlíková
třídní uč. 3. roč.
Svobodová

KVĚTEN

Přípravný kurz pro budoucí prvňáky
Atletický trojboj 4. a 5. roč.
Překážková dráha 1. a 2. roč.
Matematická olympiáda – 5. roč.
Olympiáda z ČJ – 5. roč.
Mudrochová, Broušková
Mudrochová, Ryglová
Lukášová, Holubová
Pilsová
Vavřiníková

ČERVEN

Den dětí -1.-5. Roč
U sousedů – projekt 5. roč.
Třídní výlety
Filmové představení
třídní uč.
třídní uč. 5. roč.
třídní uč.
Broušková, Vavřiníková

 

Plán akcí pro 2. stupeň 2023/2024

Měsíc Akce Organizuje
ZÁŘÍ "Dny se třídním" Kabilková, Dušková, Tomíček
Srdíčkový den Tomíček + školní parlament
Kambodža - zeměpisný program pro 8. ročníky Paclíková
ŘÍJEN Pražský pramen (přírodopisná soutěž) Dittrichová
Udržitelný rozvoj (seminář pro 9. ročníky) Matoušková
Divadlo Gong – Jules Verne – 6. ročníky Boková
Divadlo Gong – Masaryk – 8. ročníky Boková
Matematická olympiáda (6. - 9. ročníky) Dušková
Pražské středověké podzemí (7. ročníky) Červenka
Základy PRVNÍ POMOCI (seminář pro 8. ročníky) Dittrichová
LISTOPAD Mladý chemik (soutěž pro žáky 9. ročníků) Matoušková
Matematická olympiáda (6. - 9. ročníky) Dušková
Florbalový turnaj – 2. stupeň Kvaček, Šíp
Sociometrie – 5. - 9. ročníky Suchánková
Divadlo Gong – Masaryk – 7. ročníky Boková
Schola Pragensis – 8. - 9. ročníky Langová
PROSINEC Vánoční sběr papíru Vondruška
Dějepisná olympiáda Paclíková
Vánoční Jarmark (6. 12. 2023) Kabilková
LEDEN Zeměpisná olympiáda Paclíková
- -
ÚNOR Lyžařský výcvik – 7. ročníky Šíp, Kvaček
Výtvarná soutěž Kondášová, Boková
BŘEZEN Český jazyk – olympiáda Skovajsová, Konečná
- -
DUBEN Školní přijímačky nanečisto Dušková, Konečná
Společně ukliďme Letňany Hájková
Příjímací zkoušky CERMAT Langová
KVĚTEN "Papoušci" – program EVVO Hájková
- -
ČERVEN Poslední zvonění 9. ročníků Paclíková, Langová, Maděryčová
- -

 

 

Další plánované akce:
  • Sportovní akce a soutěže – Šíp, Dittrichová, Kvaček
  • Programy prevence – Suchánková
  • Zasedání školního parlamentu – Tomíček
  • Sběr papíru – Vondruška

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz