Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Školní družina

 

ODDĚLENÍ ŠD:

 

1. odd. - ved. vych. Dana Bábelová - 1.D

2. odd. - vych. Zuzana Janowská - 1.C

3. odd. - vych. Iva Mokráčková - 1.A

4. odd. - vych. Olga Šafránková - 2.A

5. odd. - vych. Jana Bartošová - 2.C

6. odd. - vych. Lucie Kratochvílová - 1.B

7. odd. - vych. Lucie Sehnalová - 3.B, část 3.D

8. odd. - vych. Anna Púčková - 2.B

9. odd. - vych. Irena Jíchová - 3.C, část 3.D

10. odd. - vych. Mgr. Lenka Kačkovičová - 3.A

 

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.30 – 7.15

hygiena, příchody dětí, docházka, volná hra, spontánní činnost, televizní program

7.40

odchod dětí do tříd

11.40
12.35

příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/

11.50 – 12.30
12.45 – 13.15

hygiena, oběd

12.30 – 13.00
13.15 – 13.30

polední klid, odpočinková a rekreační činnost

13.00 – 14.00
13.30 – 14.00

zájmové činnosti

14.00 – 15.00

rekreační a sportovní činnost, vycházky

15.00

odchody dětí

15.00 – 15.20

hygiena, svačina

15.20 – 15.45

příprava na vyučování

15.45 – 16.00

individuální činnost, úklid oddělení

16.00 – 17.00

volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost


 

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022 – 2023

Roční téma

Rok s českým spisovatelem
(pokračování v seznamování s dalšími českými spisovateli – pohádkáři a jejich tvorbou)

MĚSÍC

TÉMA

SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKCE

ČINNOST V ODDĚLENÍ

ZÁŘÍ

POZNÁVÁME SE,
POMÁHÁME SI

Seznámení s budovou školy, zaměstnanci
Režim školní družiny
Bezpečnost v ŠD
Dodržování správné hygieny
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
Noví kamarádi
Celoroční hra

Seznamka – co o sobě povím
Tleskaná (hra)
Rodina – kreslíme, vyprávíme
Náš dům
Seznámení s řádem ŠD
Čím bych chtěl/a být
Zaměstnání rodičů
Motivace dětí a pravidla k celoroční hře

ŘÍJEN

LETŇANY A NAŠE ŠKOLA
HALLOWEEN
ŠVÉDSKÁ SPISOVATELKA
ASTRID LINDGRENOVÁ

Historie Letňan
Halloween - anglosaský lidový svátek
Lampionový průvod
Povídání o lese
Mezinárodní den úsměvů

Vycházky s poznáním Letňan
Výrobky  s halloweenskou tématikou
Význam lesů, učíme se poznávat stromy
S úsměvem jde všechno líp

LISTOPAD

PODZIMNÍ PŘÍRODA
ŠVEDSKÁ SPISOVATELKA
ASTRID LINDGRENOVÁ

Svatý Martin přijíždí
Změny v přírodě
Preventivní program – téma přátelství
Den nevidomých
Světový den pozdravů
Mazlíček

Sledování počasí
Výtvarné práce z přírodnin
Vyprávění dětí o svém kamarádovi – význam přátelství    
Hry na procvičování smyslů
Pozdrav - první symbol komunikace
Povídání o domácích mazlíčcích

PROSINEC

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY

Čertovské veselení
Vánoční dílna pro děti
Ježíškova pošta
Vánoční besídka

Vánoční zvyky, obyčeje, tradice, koledy
Příprava besídek, vánoční výzdoba herny
Výroba vánočních dekorací - dopis Ježíškovi

LEDEN

ZIMNÍ SPORTY
A RADOVÁNKY
ŠVÉDSKÁ SPISOVATELKA
ASTRID LINDGRENOVÁ

Tři králové
Bezpečnost a ochrana zdraví
Pozorování přírody
Sněhové radovánky
Soutěž o nejhezčího sněhuláka

Naše tělo - zdravý životní styl, otužování
Jak žijí zvířátka v lese
Sáňkování, bobování, koulování
Hádanky, kvízy, doplňovačky se zimní tématikou
Zvyky a tradice

ÚNOR

MASOPUSTNÍ VESELENÍ
ŠVÉDSKÁ SPISOVATELKA
ASTRID LINDGRENOVÁ

Maškarní karneval
Masopust
Pečujeme o zdraví
Svatý Valentýn
Únorové pranostiky

Výroba masek, kresba
Masopustní zvyky, tradice a obyčeje
Zdravý životní styl (pohyb, strava)
Výroba dárků na sv. Valentýna

BŘEZEN

MĚSÍC KNIHY
NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPISOVATEL

Moje oblíbená kniha
Vítání jara
Jarní květiny
Světový den divadla

Práce s knihou – čteme úryvky s oblíbených knih, vyrábíme záložky
Poznáváme, kreslíme
Významná divadla v ČR
Sportovní odpoledne

DUBEN

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
VELIKONOCE
DÁNSKÝ SPISOVATEL
H. CH. ANDERSEN

Velikonoční tvoření
Zaječí skákání
Den Země
Měsíc bezpečnosti
Den ptactva
Pozdní odpoledne s H. Ch. Andersenem
Rej čarodějnic

Vycházky s jarní tématikou
Výroba velikonočních dekorací, zvyky
a tradice
Ochrana přírody - recyklace
Dopravní značky, přechody pro chodce
Ohrožené druhy ve volné přírodě
Výroba masek

KVĚTEN

SPORT PRO KAŽDÉHO
ŠVÉDSKÁ SPISOVATELKA
ASTRID LINDGRENOVÁ

Olympiáda
Den hasičů
Zdravotní výchova
Svátek matek

Sportovní soutěže – hřiště, tělocvična
Důležitost záchranných sborů
Ošetření jednoduchých zranění
Integrovaný záchranný systém
Výroba dárků pro maminky

ČERVEN

PRÁZDNINY PŘICHÁZEJÍ

Mezinárodní den dětí
Svátek otců
Ukončení celoroční hry
Bezpečnost o prázdninách

Závody vlaštovek
Těšíme se na prázdniny – kresba, vyprávění
Celkové vyhodnocení a odměna dětí za celoroční hru

 

Průběžně

  • Roční téma: Rok se švédskou autorkou dětských knih Astrid Lindgrenovou

  • Samoobslužná činnost

  • Příprava na vyučování formou didaktických her

  • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu dětí v ŠD

  • Pranostiky ročního období

  • Tradice, zvyky, obyčeje

  • Významná data a svátky

  • Videoklub: Pohádky

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz