Školní družina

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021
 

Vstup do budovy školy je ukotven od 2. 2. 2015 ve školním řádu na str. 19, bod 6.
Pro odchody dětí ze ŠD
využijí zákonní zástupci čipový systém tomu určený u vstupu do školy.


Vážení rodiče,
naše školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování a slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, odpočinkové, sportovní a zájmové činnosti. Vašim dětem nabízíme před a po ukončení vyučování pestrou zájmovou činnost včetně relaxace a odpočinku. Družinové třídy jsou vybaveny didaktickými a společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi, molitanovým programem a poskytují dětem smysluplné využití.
Děti využívají školní družinu k pravidelné denní docházce po celý školní rok.
 

 • ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina).

 • Poplatek za ŠD činí 300 Kč měsíčně a lze jej uhradit následovně:

a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
c) měsíčně

Platba je prováděna do 20. září 2020 - 1200 Kč a do 20. ledna 2021 - 1800 Kč.


Číslo účtu ŠD je: 174-2000939359/0800

 • Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě, a notýsek ŠD pro vzájemnou komunikaci (ostatním dětem zůstává variabilní symbol a popř. notýsek stejný z předchozích let).

 • Ze školní družiny budou děti odcházet podle údajů uvedených na přihlášce. Pokud rodiče budou požadovat odchod v jinou dobu a s jinou osobou, než je uvedeno v přihlášce ŠD, musí tuto změnu oznámit písemně na samostatném vzkazu.


Plné znění Vnitřního řádu ŠD a Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2020/2021 naleznete na naší nástěnce, nebo na webových stránkách školy (viz odkazy výše na této stránce).

Na Vaše děti se těší kolektiv vychovatelek ŠD.

 

ODDĚLENÍ ŠD:

1. odd. + 9. odd. - vedoucí vych. Dana Bábelová - 2.A + 3. roč.

2. odd. - vych. Zuzana Janowská - 1.C + PT

3. odd. - vych. Jana Bartošová - 1.D + PT

4. odd. - vych. Olga Šafránková - 2.B + 3. roč.

5. odd. - vych. Anna Púčková - 3.C

6. odd. - vych. Irena Jíchová Hošková - 1.A + PT

7. odd. - vych. Michal Štěpán - 2.C + 3. roč.

8. odd. - vych. Lucie Kratochvílová - 1.B + PT


 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.30 – 7.15

hygiena, příchody dětí, docházka, volná hra, spontánní činnost, televizní program

7.40

odchod dětí do tříd

11.40
12.35

příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/

11.50 – 12.30
12.45 – 13.15

hygiena, oběd

12.30 – 13.00
13.15 – 13.30

polední klid, odpočinková a rekreační činnost

13.00 – 14.00
13.30 – 14.00

zájmové činnosti

14.00 – 15.00

rekreační a sportovní činnost, vycházky

15.00

odchody dětí

15.00 – 15.25

hygiena, svačina

15.25 – 15.45

příprava na vyučování

15.45 – 16.00

individuální činnost, úklid oddělení

16.00 – 17.00

volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost


 

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020 – 2021

Roční téma
Rok plný českých pohádek
(Seznámení s českými spisovateli – pohádkáři a jejich tvorbou)

MĚSÍC

TÉMA

SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKCE

ČINNOST V ODDĚLENÍ

ZÁŘÍ

POZNÁVÁME SE,
POMÁHÁME SI

Seznámení s budovou školy, zaměstnanci
Režim školní družiny
Bezpečnost v ŠD
Dodržování správné hygieny
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
Noví kamarádi
Celoroční hra
Pouštění draků

Seznamka – co o sobě povím
Tleskaná (hra)
Rodina – kreslíme, vyprávíme
Náš dům
Zvýšená hygienická opatření
Čím bych chtěl/a být
Zaměstnání rodičů
Motivace dětí a pravidla k celoroční hře

ŘÍJEN

LETŇANY A NAŠE ŠKOLA
ČESKÝ SPISOVATEL
JOSEF ČAPEK

Historie Letňan
20.10.  Den stromů – oslava barev a krásy přírody
Chytrá sova – vědomostní soutěž
Halloween – anglosaský lidový svátek
Čteme a ilustrujeme pohádky Josefa Čapka

Vycházky s poznáním Letňan
Orientace – kde je co
Proč je lípa českým národním symbolem?
Výrobky z dýní s halloweenskou tématikou

LISTOPAD

PODZIMNÍ PŘÍRODA
ČESKÝ SPISOVATEL
JOSEF ČAPEK

Změny v přírodě
Preventivní program – téma přátelství
Můj kamarád – prezentace projektu
Čteme a ilustrujeme pohádky Josefa Čapka

Ochrana přírody
Výtvarné práce z přírodnin (skřítci Podzimníčci)
Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku
Vyprávění dětí o svém kamarádovi – význam přátelství

PROSINEC

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
ČESKÝ SPISOVATEL
K. J. ERBEN

Vánoční a Mikulášská besídka
Vánoční dílna pro děti
Čteme a ilustrujeme pohádky K. J. Erbena
Ježíškova pošta

Mikuláš, čert a anděl
Příprava besídek, vánoční výzdoba herny
Vánoční zvyky, obyčeje, tradice, koledy
Výroba vánočních dekorací
Dopis Ježíškovi

LEDEN

ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY
ČESKÝ SPISOVATEL
K. J. ERBEN

Bezpečnost a ochrana zdraví
Hledá se talent ŠD
Čteme a ilustrujeme pohádky K. J. Erbena
10.01. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb

Zdravý životní styl (pohyb, strava), hygiena
Tanec, zpěv a recitace
Sáňkujeme, bobujeme
Hádanky, tajenky, kvízy
Kreslíme, vyprávíme a zjišťujeme informace

ÚNOR

MASOPUSTNÍ VESELENÍ
ČESKÝ SPISOVATEL
BOHUMIL ŘÍHA

Maškarní karneval
Svátek sv. Valentýna
Pečujeme o zdraví
Čteme a ilustrujeme pohádky Bohumila Říhy

Výroba masek, kresba
Masopustní zvyky, tradice a obyčeje
Zdravý životní styl
Výroba dárků na sv. Valentýna
Příprava dárků k zápisu budoucích prvňáčků

BŘEZEN

MĚSÍC KNIHY
ČESKÝ SPISOVATEL
BOHUMIL ŘÍHA

Moje oblíbená kniha
Zaječí skákání
Velikonoční tvoření
Můj mazlíček

Práce s  knihou – čteme si úryvky z oblíbených knih
Výroba velikonočních dekorací, výzdoba herny
Povídání o domácích mazlíčcích

DUBEN

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
ČESKÁ SPISOVATELKA
BOŽENA NĚMCOVÁ
VELIKONOCE

Den Země
Pálení čarodějnic
Historie Prahy

Pozorujeme změny v přírodě
Ochrana přírody
Vyprávění, výtvarné zpracování
Vycházky s jarní tématikou
Zvyky a tradice Velikonoc
Památky Prahy

KVĚTEN

SPORT PRO KAŽDÉHO
ČESKÁ SPISOVATELKA
BOŽENA NĚMCOVÁ

Olympiáda – sportovní soutěže
Dopravní výchova
Zdravotní výchova
Svátek matek
Malujeme na chodník

Sportovní soutěže – hřiště, tělocvična
Dopravní značky
Ošetření jednoduchých zranění
Integrovaný záchranný systém – důležité telefony

ČERVEN

PRÁZDNINY PŘICHÁZEJÍ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Mezinárodní den dětí – malá zahradní slavnost
Ukončení celoroční hry
Svátek otců
Bezpečnost o prázdninách

Hry, soutěže
Těšíme se na prázdniny – kresba, vyprávění
Celkové vyhodnocení a odměna dětí za celoroční hru

 

Průběžně

 • Roční téma : Rok plný českých pohádek

 • Samoobslužná činnost

 • Příprava na vyučování formou didaktických her

 • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu dětí v ŠD

 • Pranostiky ročního období

 • Tradice, zvyky, obyčeje

 • Významná data a svátky

 • Videoklub: seznámení s pohádkami

 

Co už jsme v družině zažili

Image

Akce ŠD: DRAKIÁDA (úprava)

20.10.2020

Image

MAŠKARNÍ KARNEVAL

14.2.2020

Image

ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA

22.1.2020

Image

KDO JSEM?

14.1.2020

Image

Akce ŠD: VÁNOČNÍ BESÍDKY

18.12.2019

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz