Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Školní družina

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 - 2022
 

Vstup do budovy školy je ukotven od 2. 2. 2015 ve školním řádu na str. 19, bod 6.
Pro odchody dětí ze ŠD
využijí zákonní zástupci čipový systém tomu určený u vstupu do školy.


Vážení rodiče,
naše školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování a slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, odpočinkové, sportovní a zájmové činnosti. Vašim dětem nabízíme před a po ukončení vyučování pestrou zájmovou činnost včetně relaxace a odpočinku. Družinové třídy jsou vybaveny didaktickými a společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi, molitanovým programem a poskytují dětem smysluplné využití.
Děti využívají školní družinu k pravidelné denní docházce po celý školní rok.
 

 • ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina).

 • Poplatek za ŠD činí 300 Kč měsíčně a lze jej uhradit následovně:

a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
c) měsíčně

Platba je prováděna do 20. září 2021 - 1200 Kč a do 20. ledna 2022 - 1800 Kč.


Číslo účtu ŠD je: 174-2000939359/0800

 • Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě, a notýsek ŠD pro vzájemnou komunikaci (ostatním dětem zůstává variabilní symbol a popř. notýsek stejný z předchozích let).

 • Ze školní družiny budou děti odcházet podle údajů uvedených na přihlášce. Pokud rodiče budou požadovat odchod v jinou dobu a s jinou osobou, než je uvedeno v přihlášce ŠD, musí tuto změnu oznámit písemně na samostatném vzkazu.


Plné znění Vnitřního řádu ŠD a Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2021/2022 naleznete na naší nástěnce, nebo na webových stránkách školy (viz odkazy výše na této stránce).

Na Vaše děti se těší kolektiv vychovatelek ŠD.

 

ODDĚLENÍ ŠD:

1. odd. + 9. odd. - vedoucí vych. Bábelová Dana - 3.A + 3.B

2. odd. - vych. Janowská Zuzana - 2.C

3. odd. - vych. Bartošová Jana - 1.B + 1.C

4. odd. - vych. Jíchová Irena - 2.A + 2.D

5. odd. - vych. Kratochvílová Lucie - 2.B + 2.D

6. odd. - vych. Šafránková Olga - 1.A + PT

7. odd. - vych. Sehnalová Lucie - 3.C + 3.B

8. odd. - vych. Púčková Anna - 1.D + 1.C


 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.30 – 7.15

hygiena, příchody dětí, docházka, volná hra, spontánní činnost, televizní program

7.40

odchod dětí do tříd

11.40
12.35

příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/

11.50 – 12.30
12.45 – 13.15

hygiena, oběd

12.30 – 13.00
13.15 – 13.30

polední klid, odpočinková a rekreační činnost

13.00 – 14.00
13.30 – 14.00

zájmové činnosti

14.00 – 15.00

rekreační a sportovní činnost, vycházky

15.00

odchody dětí

15.00 – 15.25

hygiena, svačina

15.25 – 15.45

příprava na vyučování

15.45 – 16.00

individuální činnost, úklid oddělení

16.00 – 17.00

volná hra dle výběru dětí, spontánní činnost


 

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021 – 2022

Roční téma

Rok s českým spisovatelem
(pokračování v seznamování s dalšími českými spisovateli – pohádkáři a jejich tvorbou)

MĚSÍC

TÉMA

SPOLEČNÉ ČINNOSTI A AKCE

ČINNOST V ODDĚLENÍ

ZÁŘÍ

POZNÁVÁME SE,
POMÁHÁME SI

Seznámení s budovou školy, zaměstnanci
Režim školní družiny
Bezpečnost v ŠD
Dodržování správné hygieny
Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
Noví kamarádi
Celoroční hra
Pouštění draků

Seznamka – co o sobě povím
Tleskaná (hra)
Rodina – kreslíme, vyprávíme
Náš dům
Zvýšená hygienická opatření
Čím bych chtěl/a být
Zaměstnání rodičů
Motivace dětí a pravidla k celoroční hře

ŘÍJEN

LETŇANY A NAŠE ŠKOLA
ČESKÝ SPISOVATEL
VÁCLAV ČTVRTEK

Historie Letňan
4.10. Mezinárodní den zvířat
20.10. Den stromů – oslava barev a krásy přírody
Halloween – anglosaský lidový svátek
Čteme a ilustrujeme pohádky Václava Čtvrtka

Poznáváme, malujeme a povídáme si o zvířátkách
Vycházky s poznáním Letňan
Orientace – kde je co
Výrobky z dýní s halloweenskou tématikou

LISTOPAD

PODZIMNÍ PŘÍRODA
ČESKÝ SPISOVATEL
VÁCLAV ČTVRTEK

Týden svatého Martina
21.11. Světový den televize
Změny v přírodě
Preventivní program – téma přátelství
Čteme a ilustrujeme pohádky Václava Čtvrtka

Vynález století – malujeme Večerníček
Výtvarné práce z přírodnin (skřítci Podzimníčci)
Vyprávění dětí o svém kamarádovi – význam přátelství

PROSINEC

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY

Vánoční a Mikulášská besídka
Vánoční dílna pro děti
Čteme a ilustrujeme vánoční příběhy
Ježíškova pošta

Mikuláš, čert a anděl
Příprava besídek, vánoční výzdoba herny
Vánoční zvyky, obyčeje, tradice, koledy
Výroba vánočních dekorací - dopis Ježíškovi

LEDEN

ZIMNÍ SPORTY A RADOVÁNKY
ČESKÝ SPISOVATEL
ONDŘEJ SEKORA

Bezpečnost a ochrana zdraví
Paní zima
Čteme a ilustrujeme pohádky Ondřeje Sekory
10.01. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
6.1. Tři králové

Zdravý životní styl - hygiena
Pozorování přírody – stopy ve sněhu
Sáňkujeme, bobujeme
Hádanky, tajenky, kvízy
Kreslíme, vyprávíme a zjišťujeme informace
Zvyky a tradice

ÚNOR

MASOPUSTNÍ VESELENÍ
ČESKÝ SPISOVATEL
ONDŘEJ SEKORA

Maškarní karneval
Svátek sv. Valentýna
Pečujeme o zdraví
14. února svatý Valentýn
Čteme a ilustrujeme pohádky Ondřeje Sekory

Výroba masek, kresba
Masopustní zvyky, tradice a obyčeje
Zdravý životní styl (pohyb, strava)
Výroba dárků na sv. Valentýna
Příprava dárků k zápisu budoucích prvňáčků

BŘEZEN

MĚSÍC KNIHY
ČESKÝ SPISOVATEL
JAN KARAFIÁT

22.3. Světový den vody
Moje oblíbená kniha
Zaječí skákání
Můj mazlíček
Čteme a ilustrujeme pohádky Jana Karafiáta

Povídání o důležitosti vody pro život
Práce s knihou – čteme si úryvky z oblíbených knih
Povídání o domácích mazlíčcích

DUBEN

VELIKONOCE
PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
ČESKÝ SPISOVATEL
JAN KARAFIÁT

Velikonoční tvoření
Den Země
Pálení čarodějnic
18.4. Mezinárodní den památek
Čteme a ilustrujeme pohádky Jana Karafiáta

Výroba velikonočních dekorací
Ochrana přírody
Vyprávění, výtvarné zpracování
Vycházky s jarní tématikou
Zvyky a tradice Velikonoc
Památky ČR

KVĚTEN

SPORT PRO KAŽDÉHO
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
SPISOVATEL

Olympiáda – sportovní soutěže
Dopravní výchova
Zdravotní výchova
Svátek matek
Den slunce

Sportovní soutěže – hřiště, tělocvična
Dopravní značky
Ošetření jednoduchých zranění
Integrovaný záchranný systém – důležité telefony
Malujeme a objevujeme význam slunce

ČERVEN

PRÁZDNINY PŘICHÁZEJÍ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Mezinárodní den dětí – malá zahradní slavnost
Ukončení celoroční hry
Svátek otců
Bezpečnost o prázdninách

Hry, soutěže
Těšíme se na prázdniny – kresba, vyprávění
Celkové vyhodnocení a odměna dětí za celoroční hru

 

Průběžně

 • Roční téma: Rok s českým spisovatelem

 • Samoobslužná činnost

 • Příprava na vyučování formou didaktických her

 • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu dětí v ŠD

 • Pranostiky ročního období

 • Tradice, zvyky, obyčeje

 • Významná data a svátky

 • Videoklub: seznámení s pohádkami

 

Co už jsme v družině zažili

Image

Den Země v lesoparku

2.6.2022

Image

Olympiáda ŠD

1.6.2022

Image

Den Země

4.5.2022

Image

Zaječí skákání

4.5.2022

Image

Odpoledne s H. CH. Andersenem

4.5.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz