Organizace školního roku

 

1) PRÁZDNINY: podzimní 29. 10. 2019 – 30. 10. 2019
  vánoční
 
  23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
  ve pondělí 6. 1. 2020 začíná vyučování
  pololetní 31. 1. 2020
  jarní 24. 2. 2020 – 1. 3. 2020
  velikonoční 9. 4. 2020
  hlavní 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
    školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020

 

 

2) TŘÍDNÍ SCHŮZKY:      středa 11. 9. 2019 1. st od 17.00 hod.,
       2. st od 18.00 hod.
    pondělí 15. 6. 2020 pro budoucí 1. třídy – 17.00 hod
    (další třídní schůzky - dle potřeb - TU a vedení školy)

 

 

3) KONZULTACE PRO RODIČE:      středa 20. 11. 2019 16.00 – 18.30 hod.
    středa 15. 1. 2020 16.00 – 18.30 hod.
    středa 15. 4. 2020 16.00 – 18.30 hod.
    středa 10. 6. 2020 16.00 – 18.30 hod.

 

 

4) ŘEDITELSKÉ VOLNO:      čtvrtek 31. 10. 2019
    pátek 1. 11. 2019

 

 

5) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:       středa 20. 11. 2019       8.00 – 10.00 hod.  
     středa 25. 3. 2020    8.00 – 10.00 hod.  – pro nové rodiče
  (budoucí 1.ročník)

 

Kontakty

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz