Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Učební plány

Učební plán pro 1. - 5. ročník

Naše škola - škola pro všechny, č.j. 14/2007
Předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace 9 9 8 8 8
Matematika a její aplikace 4 4 5 4 5
Anglický jazyk 1 2 3 3 3
Informatika - - 1 - -
Prvouka 2 2 2 - -
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
Vlastivěda - - - 2 2
Přírodověda - - - 2 2
Týdenní počet hodin 21 22 24 25 26
Nepovinné předměty - - - - -

 

Učební plán pro 6. - 9. ročník

Naše škola - škola pro všechny, č.j. 14/2007
Předmět Ročník
6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková komunikace 5 4 4 5
Matematika a její aplikace 5 5 5 5
Anglický jazyk 3 3 3 3
Informatika 1 - - -
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Chemie - - 2 2
Fyzika 1 1 1 1
Přírodopis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2
Výchova k občanství 1 1 1 -
Výchova ke zdraví 1 - - 1
Člověk a svět práce 1 1 1 1
Německý/ruský jazyk - 2 2 2
Volitelné předměty 1 2 2 2
Týdenní počet hodin 30 30 31 31
Nepovinné předměty - - - -

 

Seznam volitelných předmětů

  • Badatelský kroužek
  • Domácí nauky
  • Konverzace v Aj
  • Mediální výchova
  • Práce s počítačem
  • Práce s materiály (dílny)
  • Seminář z českého jazyka a matematiky pro 9. ročníky (příprava na přijímací zkoušky)
  • Sportovní hry

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz