Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Náplň činnosti pracovníků ŠPP


Uvnitř školního poradenského pracoviště je jasné rozdělení náplně činnosti všech poradenských odborníků. Kariérový poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství, výchovný poradce se zabývá procesem integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných) na škole. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog či školní speciální pedagog, vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Školní poradenské pracoviště se dále věnuje metodické podpoře učitelů a zajišťuje krizovou intervenci.

 


Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno:

Do vyhlášky č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou dalších zákonů a vyhlášek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz