Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kariérové poradenství

Mgr. Tereza Langová
Email: langova@zsfrycovicka.cz, tel: 266 722 634
Konzultační hodiny – po předchozí domluvě

9.10.2023 - Vložen dokument Schválené změny přijímacího řízení na SŠ. Návrh změn a další užitečné informace najdete na To dáš!

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky 2024 pro čtyřleté leté obory:
  • 1. řádný termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2024
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky 2024 víceletá gymnázia:
  • 1. řádný termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. řádný termín: středa 17. dubna 2024

Systematicky připravuje žáky k volbě povolání. Od 8. ročníku je volbě povolání věnován samostatný předmět – Člověk a svět práce.

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko - poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/ cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám
Image

Schválené změny přijímacího řízení na SŠ 2024

9.10.2023

Image

Formulář - Informace o žákovi k přihlášce SŠ

18.10.2021

Image

Formulář - Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu

17.10.2021

Image

Formulář - Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

16.10.2021

Image

Výňatek ze školského zákona o organizaci přijímacího řízení

7.12.2020

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz