Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Kariérové poradenství

Mgr. Tereza Langová

Email: langova@zsfrycovicka.cz, tel: 266 722 634

Konzultační hodiny po předchozí domluvě

Úterý 10:00 – 13:00, středa 15:00 – 16:00, čtvrtek 7:30 – 8:45

 

Systematicky připravuje žáky k volbě povolání. Od 8. ročníku je volbě povolání věnován samostatný předmět – Člověk a svět práce.

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.

  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko - poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
  • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/ cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám
Image

Postup příjímacího řízení na SŠ 2022/2023

27.9.2022

Image

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

27.9.2022

Image

Formulář - Informace o žákovi k přihlášce SŠ

18.10.2021

Image

Formulář - Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu

17.10.2021

Image

Formulář - Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

16.10.2021

Image

Výňatek ze školského zákona o organizaci přijímacího řízení

7.12.2020

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz