Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Podrobné informace k zápisu 2024/2025

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat v budově školy ve dnech:

 • pondělí 8.4.2024 od 13.00 do 18.00 hod. a úterý 9.4.2024 od 13.00 do 18.00 hod.
 • V případě nemoci – náhradní termín úterý 16.4.2024 v 13.00 hod.

 

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 - Letňany – spádové oblasti - odkaz
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18 - Letňany
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2024 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně, s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce – prokázání trvalého pobytu dítěte
 • u cizinců – doložení místa pobytu (pas, vízum)
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formulář:
 • prosím, vyplňte přihlášku - buď on-line, nebo se dostavte na prezenční zápis (ne obojí).
 • on-line vyplnění přihlášky na této stránce
 • k účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte časový harmonogram na této stránce

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 8. a 9. 4. 2024 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra (9.4.2024 od 14.00 do 15.30 hodin přítomna Mgr. T. Váchová - OPPP)
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2024/2025 škola může přijmout maximálně 80 žáků.

V současné době kapacita školy neumožňuje pro školní rok 2024/2025 zřídit přípravnou třídu.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku - ke stažení zde.

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz