Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Doporučení k onemocnění černého kašle

Doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy ohledně výskytu černého kašle


Vzhledem k enormnímu nárůstu výskytu případů onemocnění černého kašle a v souvislosti s jeho výskytem na naší škole HSHMP doporučuje, aby bylo zjištěno, zda jsou děti proti černému kašli očkovány. Tímto vás žádáme o kontrolu očkovacích průkazů vašich dětí.

Pokud zjistíte, že vaše dítě nebylo proti černému kašli očkováno, a nebo má očkování prošlou lhůtu, kontaktujte neprodleně svého pediatra. V takovém případě vás žádáme o předání informace škole.

Těmito opatřeními se výrazně napomůže ke zrychlení stanovení protiepidemických opatření, které povedou k omezení šíření tohoto vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ve školském kolektivu.

Informace o tomto onemocnění jsou dostupné na webu Státního zdravotního ústavu:
https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/davivy-kasel-pertuse/zakladni-informace/.

 

Děkujeme za spolupráci.

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz