Logo školy
Přijímací řízení na střední školy

Nové informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, žáci devátých ročníků, na základě současné situace související s uzavřením škol došlo k legislativním úpravám zákonu týkajícího se přijímacího řízení na střední školy.

Důležité informace pro vás uvádíme v následujících bodech:

 • pro školní rok 2019/2020 je vyhlášena jednotná přijímací zkouška

 • zkouška proběhne v pondělí 8.6.2020.

 • konkrétní termín jejího konání stanoví MŠMT

 • přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku na střední školy

 • legislativní úprava se týká pouze těch částí přijímacího řízení, které ještě nebyly realizovány

 • jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

 • NOVĚ se stanovuje, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat POUZE JEDNOU

 • uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (škola uvedená v druhém pořadí obdrží výsledky uchazeče)

 • vyhodnocování přijímacích zkoušek, zveřejňování výsledků, včetně podrobností o náhradním termínu a odevzdávání zápisového lístku, naleznete na stránkách MŠMT v odkazu uvedeném níže:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym


Přijímací řízení bez přijímací zkoušky (učební obory bez maturity)

 • možnost vyhodnocování s předstihem – škola dá vědět žákovi osobně


ZÁPISOVÉ LÍSTKY

 • si můžete vyzvednout individuálně po předem oznámené schůzce s hospodářkou školy

(u maturitních oborů zatím není potřeba, učební obory – na vyžádání)Přejeme našim deváťákům hodně štěstí a doufáme, že se setkáme co nejdříve zpátky ve škole.


Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7